Palvelupolut talousasioissa – työväline rahahuolien puheeksi ottamisen helpottamiseksi

Ulosottolaitoksen ja talous- ja velkaneuvonnan ennakoivan talousneuvonnan hankkeen aikana nousi Turun alueella talousasioiden parissa toimiville ammattilaisille tehdyssä kyselyssä esiin tarve työvälineelle, josta ammattilainen saisi apua asiakkaiden raha-asioiden selvittämiseen. Asiakkailla voi olla monenlaisia rahahuolia, eikä ammattilainen voi muistaa tai ylipäätään tietää miten jokaisessa tilanteessa tulisi neuvoa ja ohjata. Asiakkaan kannalta parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on kuitenkin tärkeää ohjata asiakas oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Tässä ohjaamisessa iso vastuu on niillä, joille asiakas rahahuolistaan avautuu. Ammattilainen voi kuitenkin tuntea riittämättömyyttä rahahuolissa auttamisessa, sillä monissa opinnoissa ei aiheeseen paneuduta juuri lainkaan, vaan tilanteet kohdataan vasta työelämässä.

Rahahuolien puheeksi ottamisen tueksi on kehitetty työväline nimeltä Palvelupolut talousasioissa (PaTa). Raha-asioiden puheeksi ottamisen kynnys madaltuu työntekijän tietäessä, että asiakkaan kertomaan tilanteeseen ei välttämättä tarvitse itse tietää oikeaa neuvoa, vaan sen voi löytää työvälineestä. Työvälineen sisällön tuottamiseen on osallistunut useampi rahahuolissa auttava ammattilaistaho, kuten esimerkiksi Ulosottolaitos, talous- ja velkaneuvonta, Takuusäätiö, Kela, seurakunnan diakoniatyö sekä sosiaalitoimi. Näin työväline antaa moniammatilliset ohjeet useaan eri rahahuoleen.

Rahahuolet on työvälineessä jaettu kategorioihin, kuten ”vuokravelka”, ”ulosotto” tai ”hyväksikäyttö”. Kukin kategoria sisältää tilanteita, tai paremmin sanottuna rahahuolia, joita asiakkaat saattavat ammattilaiselle kertoa. Jos asiakas esim. kertoo, että vuokravelka estää uuden asunnon saamisen, voi ammattilainen lähteä purkamaan tilannetta tälle rahahuolelle luodun palvelupolun avulla. Ikäihmisten rahahuolet muodostavat työvälineessä oman kategoriansa. Heille luodut palvelupolut antavat ohjeita mm. tilanteisiin, joissa sairastelu/lääkemenot aiheuttavat velkaantumista, muistisairaus/muu sairaus sotkee talouden tai joku läheinen/tuttava taloudellisesti hyväksikäyttää ikäihmistä.

Palvelupolut talousasioissa luotiin alun perin Turun alueella toimiville ammattilaisille, sisältäen paljon Turku-kohtaisia auttavia tahoja ja hankkeita. Sittemmin työvälinettä on muokattu valtakunnallisesti hyödynnettäväksi. Työväline on Excel-tiedosto, jolloin se on myös muokattavissa, eli valtakunnalliseen versioon voi itse lisätä aluekohtaisia lisätietoja. Kun työväline on muokattavissa, voi sen avulla myös esimerkiksi siirtää ns. hiljaista tietoa kokeneilta kollegoilta uudemmille. On kuitenkin huomioitava, että nykyisessä muodossaan työväline ei täytä saavutettavuuskriteerejä.

Valtakunnallisen Palvelupolut talousasioissa -työvälineen saat käyttöösi lähettämällä viestin heidi.koivisto@oikeus.fi. Tiedostoa saa muokata ja välittää eteenpäin. Julkaisijat eivät vastaa välitetyn version oikeellisuudesta.

Heidi Koivisto
Ennakoivan talousneuvonnan asiantuntija, Ulosottolaitos