Pankkipalveluselvitys 2020: Ikäystävällisyys mukaan digiyhteiskuntaan – Oikeus itsenäiseen pankkiasioiden hoitoon mahdollistettava myös iäkkäille

Itsenäinen raha-asioiden hoito luo elämänhallintaa, auttaa pysymään ajan tasalla ja virkeänä, lisää turvallisuuden tunnetta ja tuo tunteen tasavertaisuudesta muiden kanssa.
Pankkien konttoriverkoston ja aukioloaikojen väheneminen sekä palveluiden siirtyminen sähköisiksi harmittaa erityisesti 70 vuotta täyttäneitä. Ikäihmiset haluavat henkilökohtaisempaa palvelua ja kaipaavat lisää ikäystävällisyyttä digiyhteiskuntaan.

Tiedot käyvät ilmi Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLIn Ikäteknologiakeskuksen tekemästä kyselystä, jolla selvitettiin yli 65-vuotiaiden kokemuksia sähköisistä pankkipalveluista. Kyselyyn vastasi syksyn 2020 aikana yli 2000 ihmistä valtakunnallisesti. Myös pankit osallistuivat kyselyn valmisteluun. 

Enemmistö yli 65-vuotiaista käyttää älylaitteita päivittäin ja hoitaa myös pankkiasiansa verkkopankissa tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Laskut maksetaan useimmiten tietokoneella. Kaikilla ikäihmisillä ei ole verkkopankkitunnuksia, ja uusimman selvityksemme mukaan joka kahdeksannelta ikäihmiseltä puuttuu verkkopankkitunnukset.  Tunnuksista huolimattakaan osa ikäihmisistä ei osaa tunnistautua pankkipalveluihin. Jo sen vuoksi myös konttorissa asiointimahdollisuus tulee taata. 

Yhä useampi 65 vuotta täyttänyt maksaa arjen asiointinsa mieluiten kortilla, jossa on lähimaksuominaisuus. Käteistä rahaa suosivat eniten 80 vuotta täyttäneet. Korona-aika on vauhdittanut korttimaksuun siirtymistä ja vähentänyt käteisen rahan käyttämistä.

Tuhannet vastaukset, ja erityisesti yli 7000 vapaamuotoista kommenttia, avaavat ikäihmisten moninaisuutta ja erilaisia tarpeita. Ikäihmiset eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan elämäntilanteet, tarpeet ja sitä kautta myös tuen tarve pankkiasiointiin ovat hyvin yksilöllisiä. Yhteiskunnan ja palveluntarjoajien vastuulla on huolehtia palvelujen yhdenvertaisuudesta.

Suuri osa kertoo pärjäävänsä digipalveluiden kanssa hyvin. Tyytyväisyys pankkipalveluihin on kuitenkin hieman laskenut viimeisen kahden vuoden aikana. Kolme neljäsosaa yli 65-vuotiaista koki pankkiasiointinsa sujuvan erittäin hyvin tai hyvin. Tyytyväisimpiä olivat ne vastaajat, jotka käyttivät sähköisiä palveluja. Tyytyväisyydestä huolimatta kaivattiin henkilökohtaista palvelua ja neuvontaa – kasvokkain tai etänä.

Pankkipalveluselvityksen tulokset julkaistaan tänään 10.11.2020 DigiAgeTalk 2020 -webinaarissa. Samalla julkaistaan Ikäteknologiakeskuksen suositukset ikäystävällisen digiyhteiskunnan ja pankkipalveluiden kehittämiseen.   

Ikäteknologiakeskuksen suositusten mukaan digiyhteiskunnassa ja pankkipalvelujen digitalisaatiossa on lisättävä ikäystävällisyyttä. Esteetön toimintaympäristö ja palveluiden helppo saatavuus tukevat ikäihmisten osallisuutta erityisesti silloin, jos terveydentila tai toimintakyky on heikentynyt.

“Suomessa on jo 1,2 miljoonaa yli 65-vuotiasta. Kymmenen vuoden sisällä reilu neljännes väestöstä on yli 65-vuotiaita, ja eniten kasvaa iäkkäimpien ryhmä. Nyt Suomessa on panostettava ikääntyvän väestön talousosaamisen ylläpitoon ja tuettava heidän digitaitojaan, heillä on oikeus hoitaa raha-asioitaan mahdollisimman itsenäisesti. Pankkipalveluiden teknologian kehitystyössä olisi huomioitava entistä paremmin myös näön tai käsien motoriikan heikentymisen tuomat haasteet”, sanoo VALLI ry:n toiminnanjohtaja Virpi Dufva.

Kaikilla ikäihmisillä ei ole mahdollisuutta eri syistä johtuen käyttää tai hankkia digilaitteita, tai heillä ei ole tukenaan omaisia tai muita läheisiä. Ikäihmiset toivovat lisää neuvontaa ja tukea. Tieto pankkien ja eri toimijoiden tarjoamasta digituesta ei vielä ole tavoittanut riittävällä tavalla ikäihmisiä. Pankkiasioihin liittyvää tukea ja opastusta toivotaan mieluiten omalta pankilta.

”Henkilökohtainen neuvonta voi toteutua myös etänä, puheluissa tai videopuheluissa. Toisen ihmisen kanssa käytävää keskustelua ei silti voi korvata mikään. Ikäihmiset myös peräänkuuluttavat lisää pankkiasiointiin, erityisesti puhelinpalveluun ja konttorissa asiointimahdollisuuksiin liittyvää informaatiota. Tieto ei ehkä tavoita heitä oikeassa kanavassa tai oikeaan aikaan”, toteaa kehittämispäällikkö Sari Vapaavuori VALLI ry:n Ikäteknologiakeskuksesta.

Tutustu Pankkipalveluselvityksen tuloksiin (pdf)

Lisätiedot
Kehittämispäällikkö Sari Vapaavuori
puh. 0400 678858
sari.vapaavuori@valli.fi

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on valtakunnallinen vanhusalan kehittäjä ja asiantuntija. Teemme työtä paremman vanhuuden puolesta yhdessä 70 jäsenyhteisömme kanssa. Tuomme kuuluviin järjestölähtöisen vanhustyön ja vanhojen ihmisten äänen.

VALLI ry:n Ikäteknologiakeskus edistää ikäihmisten osallisuutta teknologisoituvassa ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Se tuottaa, kokoaa ja välittää tietoa ikäihmisten kokemuksista, tarpeista ja motivaatiosta ja tuo ikäihmisten ääneen kuuluviin.