Perhehoitoa erilaisiin ikäihmisten hoivan ja huolenpidon tarpeisiin

Kaksi ikääntynyttä perhekodin asukasta ja heidän perhehoitajansa istuvat nojatuoleissa olohuoneessa. Olohuoneessa näkyy kaksi rollaattoria, seinillä vanhoja valokuvia ja tauluja.
Otettu ikäihmisten perhekodissa Ruovedellä alkuvuodesta 2022. Kuvaaja Timo Marttila. Kuvassa perhehoitaja Essi Jäppinen sekä perhekodin asukkaat Anja Rimmi ja Inkeri Lehtonen.

”Asensimme 12-vuotiaan poikamme tekemän uuden linnunpöntön isoon pihakuusen tarkasti niin, että 84-vuotias meillä asuva mies näkee huoneestaan kiikareillaan suoraan pöntön suuaukon. Hän kertoo sitten meille muille havainnoistaan.”

Mistä ihmeestä kuvatussa tilanteessa on kyse? No perhehoidosta tietysti! Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan tai ikäihmisen kodissa. Vuonna 2021 perhehoitoa sai yhteensä 3334 ikäihmistä (THL 2023).

Perhehoidon ylivoimainen vahvuus on samana pysyvien ihmissuhteiden ja kotiympäristössä tapahtuvan hoivan ohella sen räätälöitävyys ikäihmisen tarpeisiin. Pitkäkestoisessa, ympärivuorokautisessa perhehoidossa ikäihminen asuu perhekodissa perheenjäsenenä saaden tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon mahdollisesti vuosien ajan. 

Lyhytkestoinen, ympärivuorokautinen perhehoito toteutuu perhehoitajan tai ikäihmisen kodissa ja kestää tyypillisesti muutamia päiviä tai viikkoja. Lyhytkestoinen perhehoito mahdollistaa esimerkiksi omaishoitajien vapaan, yksin asuvan ikäihmisen hyvinvoinnin tukemisen, kuntoutumisen edistämisen tai palvelutarpeen arvioimisen kotiympäristössä. Tämä perhehoidon muoto on eniten käytetty (THL 2023).

Osavuorokautinen (päivä/ilta/yö) perhehoito toteutuu perhehoitajan tai ikäihmisen kodissa tarjoten ikäihmiselle virkistystä ja vaihtelua sekä tukea arjen toiminnoissa. Osavuorokautinen perhehoito mahdollistaa myös omaisen vapaata tai työssä käymistä. Osavuorokautinen perhehoito ikäihmisen omassa kodissa on toiseksi yleisin perhehoidon muoto maassamme (THL 2023). Outi Ronkainen yamk-opinnäytetyössään (2023) raportoi, että perhehoidon käyttämistä omaishoitajien tukena vaikeuttaa sekä se, että perhehoitoa ei ole riittävästi tarjolla, että omaishoitajien epätietoisuus perhehoitovaihtoehdosta.

Kuinka tunnistaa, keille perhehoito sopii?

Palveluohjaajat ovat ikäihmisten perhehoitoon ohjaamisessa avainasemassa. Onnistunut perhehoitoon ohjaaminen edellyttää, että työntekijät tunnistavat sekä perhehoidon erityisyyden hoitomuotona että ne ikäihmiset, keille perhehoito sopii. Oikea-aikainen perhehoidon myöntäminen mahdollistaa perhehoidon onnistumista.

Kokemusten mukaan perhehoito sopii ikääntyneelle, jonka arkea vaikeuttavat esimerkiksi turvattomuus ja pelot, yksinäisyys, alkava muistisairaus, hankaluudet päivittäisissä toimissa, vaikeudet päivärytmissä, alakulo tai masentuneisuus. Ympärivuorokautisessa perhehoidossa koko perheyhteisön hyvinvoinnin kannalta yölevon mahdollistuminen kaikille on tärkeää. Lisäksi on huomioitava, että avustamistilanteet onnistuvat yhden perhehoitajan toimesta.

Kuvassa perhehoitaja ja perhekodin asukas, ikääntynyt nainen, istuvat sängyllä ja halaavat. Tunnelma on rauhallinen.
Otettu ikäihmisten perhekodissa Hikiällä alkuvuodesta 2020. Kuvaaja Susanna Kekkonen. Kuvassa perhekodin asukas Saini Sirkiä ja perhehoitaja Tiina Saarinen.

Millaiset asiat tekevät perhehoidosta hyvää ikäihmiselle?

Ikäihmisten kokemusten pohjalta rakennetut Hyvän perhehoitoarjen suositukset ikäihmisten perhehoitoon (Perhehoitoliitto 2022) ohjaavat perhehoitoa uusien perhehoitajien valmentamisesta perhehoidon valvontaan ja laadun kehittämiseen. Palataanpa alun tilannekuvaukseen. Mihin kohtaan/kohtiin hyvän perhehoitoarjen suosituksista sitaatissa kuvattu tilanne mielestäsi liittyy? 

 1. Huolehdi siitä, että arkea eletään yhdessä ikäihmisten kanssa.
 2. Kiinnitä huomio siihen, miten tapasi puhua ja kohdata vaikuttaa ikäihmiseen.
 3. Varmista, että ikäihminen saa tehdä valintoja ja päätöksiä arjessa.
 4. Näe ja hyödynnä ympäristön mahdollisuudet.
 5. Rakenna perhettä ja yhteisyyttä yhdessä ikäihmisen kanssa.

Hyvinvointialueet perhehoidon järjestäjinä

Perhehoidon järjestäminen alkaa perhehoidon sisällyttämisestä hyvinvointialueen palveluvalikkoon ja hyvän perhehoidon edellytykset turvaavan perhehoidon toimintaohjeen tekemisestä. Perhehoidon toimintaohjeessa kuvataan perhehoidon järjestäminen alueella, mm. mitä perhehoidon muotoja tarjotaan, kuinka perhehoitajaa tuetaan tehtävässään ja miten perhehoidon laatua valvotaan.

Perhehoidon onnistuminen edellyttää nimettyjä työntekijöitä sekä osaamista ja taloudellisia resursseja. Tekijöitä tarvitaan perhehoidosta tiedottamiseen, perhehoitajan tehtävästä kiinnostuneiden valmentamiseen, perhehoitajien tukeen, perhehoidon valvontaan sekä perhehoidon kehittämiseen. Vaikka koottua kustannustietoa perhehoidosta tarvitaan lisää, kokemusten mukaan inhimillisyytensä lisäksi perhehoito on myös taloudellisesti perusteltua. On myös huomioitava, että perhehoito mahdollistaa uusien henkilö- ja tilaresurssien saannin ikäihmisten hoivaan- ja huolenpitoon. Koska perhehoidosta on moneksi, jokaisen hyvinvointialueen tavoitteena tulee olla, että erimuotoista perhehoitoa on saatavilla tarvetta vastaavasti!

Toimeksiantosuhteinen ikäihmisten perhehoito

 • hyvinvointialue järjestää perhehoidon, myöntää palvelun ikäihmiselle ja valvoo perhehoitoa
 • ikäihminen voi olla perhehoidossa perhehoitajan kodissa tai perhehoitaja voi tulla ikäihmisen kotiin.
 • perhehoito voi olla ympäri- tai osavuorokautista, jatkuvaa tai lyhytaikaista
 • hyvinvointialue perii perhehoidossa olevalta ikäihmiseltä asiakasmaksun
 • perhehoitajan tehtävästä kiinnostunut saa lakisääteisen ennakkovalmennuksen tehtävään
 • Perhehoitoliitto ry ylläpitää ikäihmisten perhehoidon valmennusohjelmaa ja kouluttaa valmennusryhmien ohjaajia hyvinvointialueiden ja oppilaitosten tarpeisiin
 • hyvinvointialue hyväksyy henkilön soveltuvuuden perhehoitajaksi ja kodin soveltuvuuden perhekodiksi
 • perhekodissa voi olla enintään neljä ikäihmistä perhehoidossa. Jos perhehoitajia on kaksi ja toisella soveltuva koulutus, perhekodissa voi olla enintään kuusi ikäihmistä, ylitysmahdollisuus tietyin ehdoin
 • perhehoitajan ja hyvinvointialueen välisessä toimeksiantosopimuksessa sovitaan perhehoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, kustannusten korvaamisesta, vapaista ja muusta perhehoitajan tuesta
 • hoitopalkkio perustuu henkilön hoidettavuuteen, perhehoitolaissa säädetään vähimmäismäärästä

Lähde: Perhehoitoliitto ry

Teksti:
Maria Kuukkanen
Kehittämispäällikkö
Perhehoitoliitto ry