Pidä huolta ikäihmisestä – välittämisen päivä 29.11.

Tee huoli-ilmoitus, jos vanhuksen selviytyminen arjessa huolettaa

Vanhojen ihmisten yksinäisyys ja riittävä avunsaanti saattavat huolettaa naapuria, tuttavaa ja joskus ohikulkijaakin. Kuntien ja järjestöjen etsivän vanhustyön tehtävänä on löytää ne iäkkäät ihmiset, jotka tarvitsisivat arkeensa enemmän apua.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskus kannustaa välittämisen päivänä 29.11. pitämään huolta oman naapuruston iäkkäistä. Välittämisen päivän tarkoituksena on nostaa positiivisella tavalla esiin huolenpitoa ja välittämistä yli oman perhe- ja ystäväpiirin.  

Jos iäkkään ihmisen selviytyminen huolettaa, hänen kanssaan kannattaa jutella suoraan ja kysyä tilanteesta. Kuka tahansa voi myös tehdä huoli-ilmoituksen omaan kuntaan. Huoli-ilmoitus on kunnalle tehtävä ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta. Vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntaa selvittämään iäkkään ihmisen tarpeet ilmoituksen perusteella.

“Huoli-ilmoitus on uusi käytäntö, jota kuntalaiset eivät vielä tunne kovin hyvin. Kunnissa käytännöt ilmoituksen tekemiseen vaihtelevat ja harva kunta tiedottaa asiasta aktiivisesti. Kyse on kuitenkin kunnan lakisääteisestä velvollisuudesta, jota kaikkien kuntalaisten kannattaa hyödyntää iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi”, sanoo suunnittelija Päivi Tiittula Etsivän vanhustyön verkostokeskuksesta.

Huoli-ilmoituksen tekeminen auttaa kunnan vanhussosiaalityötä löytämään tukea tarvitsevat ikäihmiset. Sen jälkeen heille voidaan etsiä sopivat tukimuodot. Monesti riittävä tuki voi löytyä järjestöjen tarjoamista toimintamuodoista, kuten ystävä- ja harrastustoiminnasta.

“Kansalaistoiminta on kunnille ja tuleville maakunnille merkittävä voimavara, jonka tietotaito kannattaa hyödyntää tehokkaasti”, Tiittula sanoo.  “Vanhustyön tulevaisuus rakentuu toiminta-ajatukselle, että yhä useampi asuu kotona entistä pidempään. Siksi kunnissa on välttämätöntä laittaa kuntoon yksin asuvista vanhuksista huolehtimisen palvelupolut ja rakentaa toimiva verkostoyhteistyö oman alueen järjestökentän kanssa.”

Pidä huolta! Uskalla kysyä. – Vinkit apua tarvitsevan ikäihmisen tunnistamiseen

Pidä huolta! Tee huoli-ilmoitus. – Ohjeet huoli-ilmoituksen tekemiseen

Lisätietoja: 

Vallin Etsivän vanhustyön verkostokeskus

Suunnittelija Päivi Tiittula

Puh. 050 408 5088

S-posti: paivi.tiittula@valli.fi