Pidä huolta. Tee huoli-ilmoitus.

Keskustelimme erään eläkeläisjärjestön jäsenen kanssa siitä, miten hän ei saanut öisin nukuttua, sillä hänen muistisairas naapurinsa metelöi öisin. Naapuri oli hätää kärsimässä, ja hänelle oli usein jouduttu soittamaan ambulanssi. Myös eläkkeelle jäänyt ensihoidon vastuulääkäri Teuvo Määttä kertoo haastattelussaan, miten ensihoito on monelle ikääntyneelle ihmiselle turvaverkko, johon tukeudutaan ensimmäisenä.

Huoli-ilmoitus: tuntematon sankari

Näille molemmille tapauksille yhteistä on se, ettei iäkäs ihminen saa tarvitsemaansa hoitoa ja palvelua. Ikääntynyt ihminen on tipahtanut avuntarpeen ulottumattomiin. Tähän ja moniin muihin ongelmiin auttaa yksi huonosti tunnettu apukeino, huoli-ilmoitus.

Kuka tahansa voi tehdä huoli-ilmoituksen, mikäli ikääntyneen henkilön pärjääminen huolettaa. Yhteyttä voi ottaa oman kunnan neuvontaan tai katsoa lisätietoa kunnan nettisivuilta. Monissa kunnissa huoli-ilmoitus onnistuu suoraan nettisivujen kautta, sen voi halutessaan tehdä myös nimettömänä. Kunnan vanhustyön viranomaisia auttaa, kun saa ikääntyneestä mahdollisimman paljon tietoa, kuten nimen, iän ja osoitteen tai asuinalueen. Kuitenkin viranomaisiin voi ottaa yhteyttä pienemmälläkin tietomäärällä.

Avuntarpeeseen vastataan

Monissa kunnissa on seniori-info tai vastaava neuvontapaikka ikääntyneille itselleen tai heidän läheisilleen, josta voi kysyä apua tällaisissa tilanteissa. He osaavat myös ottaa selvää siitä, kuinka saada vähälläkin tietomäärällä apua tarvitsevaan ikääntyneeseen yhteyttä. Huoli-ilmoitus velvoittaa kunnan tekemään palvelutarpeen arvioinnin, joten huoli-ilmoituksen tehtyään voi luottaa siihen, että avuntarpeeseen suhtaudutaan vakavasti. Viranomaiset ottavat ikääntyneeseen ihmiseen yhteyttä hienovaraisesti, ja selvittävät hänen tilanteensa kokonaisuudessaan. Tietyillä viranomaisilla, kuten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla, on itselläänkin ilmoitusvelvollisuus, mikäli he huomaavat ikääntyneen tarvitsevan apua.

Milloin on syytä huolestua?

Huoli voi herätä esimerkkien kaltaisissa tilanteissa, jos ikääntynyt vaikuttaa sairaalta fyysisesti tai henkisesti. Kaupan henkilökunta voi esimerkiksi tehdä huoli-ilmoituksen, jos ikääntynyt asiakas käy monta kertaa päivässä kaupassa tekemässä samat ostokset. Tämä tai muu vastaava, tavallisuudesta poikkeava käytös voi olla merkki muistisairaudesta. Toisaalta huoli voi herätä myös toimeentulosta. Mikäli avuntarve on akuutti, kannattaa soittaa hätäkeskukseen. Ennen huoli-ilmoituksen tekoa voi pyrkiä selvittämään vielä keskustelemalla ikääntyneen itsensä kanssa ja koettamalla kartoittaa, onko huoleen tarvetta. Keskustellessa voi myös koettaa selvittää henkilön nimen samalla.

Apua yksinäisyyteen

Yksinäisyyteen tai muihin pienempiin ongelmiin törmätessään taas kannattaa tutkia, tehdäänkö paikkakunnalla etsivää vanhustyötä tai onko siellä esimerkiksi järjestöä, seurakuntaa tai muuta tahoa, jolla olisi ystäväpalvelu tai jokin vastaava palvelu yksinäisyyden lievittämiseen. Myös etsivää vanhustyötä tekevillä tahoilla voi olla oma huoli-ilmoituslomake nettisivuillaan. Kirkkopalvelujen ideoimat Hoksauta minut -kortit ovat hieno esimerkki siitä, miten tavoittaa yksinäiset ikääntyneet. Kortin voi antaa ihmiselle, jonka yksinäisyydestä tai pärjäämisestä on huolissaan. Ikääntynyt ihminen voi itse ottaa yhteyttä kortissa olevaan puhelinnumeroon, jos kokee tarvitsevansa apua. Toki yksinäisyyttä voi lievittää myös omilla teoilla: jo aito hymy ja ystävällinen tervehdys voi pelastaa toisen päivän tai ainakin lievittää yksinäisyyttä.

Huoli-ilmoitustiedotus osa välittämisen päivän ohjelmaa

Huoli-ilmoituksesta tiedottaminen on osa Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen välittämisen päivää, Aimon päivää 29.11.2018. Päivä ideoitiin lievittämään yksinäisyyttä ja tarjoamaan erilaisia keinoja läheisistä välittämiseen. Huoli-ilmoituksen teosta kehitettiin tarrat, joita jaettiin välittämisen päivää viettäville tahoille. Päivää juhlitaan eri puolilla Suomea erilaisin tavoin. Mukana on järjestöjä, palvelukeskuksia, kuntia ja seurakuntia. Ohjelmassa on muun muassa erilaisia popup-tilaisuuksia kahviloista piparitalkoisiin, kyläilyä ja ylipäätään välittämisen tärkeydestä kertomista. Oulussa juhlitaan yhden päivän sijaan koko viikon ajan. Jos välittämisen päivän tapahtumat kiinnostavat, ota seurantaan Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen somekanavat, kuten Facebook-sivu  ja Twitter-tili

Karoliina Randelin
Suunnittelija
Etsivän vanhustyön verkostokeskus