Piipahdus kansainvälisen järjestön maailmankokoukseen

Voimaannuttavaa koulutusta eri puolella maailmaa

IFWEA eli International Federation of Workers´ Education Associations järjesti yleiskokouksen joulukuun 4-7. päivänä 2023 Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa. Työväen Sivistysliiton hallituksen jäseniä osallistui mukaan kokoukseen. Oli mielenkiintoista kurkistaa, kuinka iso, maailman kattojärjestö toimii ja kokoustaa.

IFWEAn kokoustila, jossa pyöreitä pöytiä täynnä ihmisiä.

Kokouspäivät olivat pitkiä. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin raportit vuosien 2020-2023 toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi keskusteltiin strategisista tavoitteista ja resurssien saatavuudesta seuraaville neljälle vuodelle 2024–2027. Kokouksessa valittiin myös komitea, joka valvoo IFWEAn hallintoa 25. yleiskokoukseen asti, joka pidetään vuonna 2027.

Aamuisin, ennen varsinaista asiaosuutta oli joka päivä järjestetty lyhyt kulttuurinen osuus, jossa saimme tutustua paikalliseen kulttuuriin. Esimerkiksi muutama nuori rap-musiikin edustaja ja tanssija opettivat meille rap-tanssin saloja, toisena päivänä saimme pienen rummun syliimme, ja harjoittelimme rytmirummutusta. Nämä tekemiset yhdistivät kokousväkeä kummasti ja naurua riitti.

Rumpuesitys.

Osana kokousta järjestettiin myös luentoja. Luento-osuuden jälkeen jakaannuimme pienryhmiin, ja jatkoimme keskustelua luentoteemoista. Saimme valmiiksi ohjaavia kysymyksiä, mm. mitä mielenkiintoisia ja innostavia asioita luennoissa oli sekä mitä ”voimaannuttava koulutus” tarkoittaa tälle ryhmälle. Mietimme myös jatkokysymyksiä luennoitsijoille. Keskustelua riitti ja pienemmässä ryhmässä kaikki saivat puhua ja kertoa ajatuksiaan. Kokouspäivien aikana esiteltiin meille myös neljää eri IFWEAn ja jäsenien projektien tuloksia.

Kokousosallistujia pienryhmätyössä.

Kokousrupeaman päätteeksi saateltiin vuosia toiminut IFWEA:n pääsihteeri Sahra Ryklief eläkkeelle ja toivotettiin uusi pääsihteeri Saliem Patel tervetulleeksi. Juhla oli mieliinpainuva, ja ohjelma toi esiin vahvan välittämisen pääsihteeriä kohtaan. Koulutusorganisaation ulkopuolelta tulevana minulla oli välillä haastavaa ymmärtää käytettyä englanninkielistä terminologiaa. Onneksi meidän delegaatiomme johtaja, TSL:n koulutuspäällikkö Kirsi Mäki oli meidän muiden tukena ja hän hoiti kokouksen virallisen edustajuuden.

Suomen delegaation jäsenet hymyilevät ryhmäkuvassa.
Kuva: Sari Helminen

Kokoukseen osallistuminen mahdollisti tutustumisen muiden maiden edustajiin. Ollessani taannoin New Yorkissa minulla oli ilo tavata IFWEA:n puheenjohtaja Sue Shurman uudelleen. Uteliaana kohti uutta!

Virpi Dufva ja Sue Shurman New Yorkin kadulla.

Teksti:
Virpi Dufva
toiminnanjohtaja
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry