Pitääkö olla huolissaan? Jos iäkkään selviytyminen arjessa huolettaa, tee huoli-ilmoitus!

Vanha nainen katselee mietteissään.

Yksin asuvia iäkkäitä on yhä enemmän, ja monet heistä asuvat omassa kodissaan entistä pidempään ja entistä huonokuntoisempana. Omaiset ja harvaan asutuilla alueilla myös naapurit voivat asua kaukana, ja avun tarve voi lisääntyä kenenkään huomaamatta. Monille ikääntyneille avun pyytäminen on vaikeaa, koska tapana on ollut pärjätä itse. Arjen haasteista yritetään selvitä, vaikka voimavarat vähenevät.

Tukea ja apua on kuitenkin tarjolla paljon. Kunnat, seurakunnat ja järjestöt tuottavat monenlaista mielekästä tukea, toimintaa ja palveluja. Tästä huolimatta ikääntynyt ei välttämättä saa tarvitsemaansa tukea ja apua. Palvelut eivät ole aina helposti saavutettavissa, tukea saa riittämättömästi tai se ei vastaa ikääntyneen tarpeita.

Lähiyhteisö saattaa huomata, ettei iäkkään asuminen omassa kodissa ole enää turvallista hänelle itselleen. Tällöin viimeistään pitäisi tilanteeseen reagoida.

Usein ”toisten asioihin puuttuminen” kuitenkin mietityttää. Kynnys ottaa asiat puheeksi on korkea. Moni meistä ajattelee, onko minulla oikeus puuttua toisen ihmisen yksityiselämään.

Tämä ajatus on tarpeen kääntää toisin päin. Entä jos olet itse tilanteessa, että omat voimavarasi eivät riitä hankkimaan sitä tukea ja apua, jota tarvitsisit? Tai jos et tunne tai et osaa hakea tukea, tukia, apuvälineitä, kuntoutusta tai palveluja, jotka helpottaisivat ja turvaisivat sinun elämääsi? Toivoisitko, että joku tekisi puolestasi aloitteen avunsaannin varmistamiseksi?  

Tällöin puuttuminen muuttuukin välittämiseksi.

Jokainen meistä varmasti toivoo, että ikääntyessä ympärillämme on välittävä yhteisö ja välittäviä ihmisiä, jotka pitävät huolta silloinkin, kun siihen ei enää itse pysty.

Kuka tahansa voi tehdä huoli-ilmoituksen, mikäli ikääntyneen henkilön pärjääminen huolettaa.

Muista, että huoli-ilmoituksen teko on jokaisen kuntalaisen, lähimmäisen ja naapurin asia. Huoli on välittämistä!

Milloin on siis syytä huolestua?

 • Jos vaikuttaa siltä, ettei ihminen pysty huolehtimaan itsestään.
 • Jos asia vaivaa sinua itseäsi. Sinun ei tarvitse ottaa vastuuta tilanteen ratkaisemisesta. Ammattilaiset arvioivat avuntarpeen.
 • Jos huomaat jotain tavallisuudesta poikkeavaa, esimerkiksi sen, että ikääntyneen vaatetus on epätavallinen (esimerkiksi yövaatteet julkisella paikalla, liian vähäinen vaatetus talvella, epäsiisteys).
 • Ikääntyneen hygieniataso on laskenut.
 • Ikääntynyt on sekava tai harhainen.
 • Ikääntyneellä ei osaa hakea tarpeellisia palveluja (esimerkiksi ateriapalvelun, siivouksen, terveyspalvelujen puute).
 • Kun sinulle herää huoli ikääntyneen toimeentulosta (esimerkiksi hänellä ei ole riittävästi rahaa elämiseen tai ruokaan).
 • Kun syntyy epäily kaltoinkohtelusta (taloudellista, henkisestä tai fyysisestä)

Kuinka toimit, jos sinulle herää huoli ikääntyneestä henkilöstä?

Akuutti tilanne

 • Esimerkkejä akuutista tilanteesta: ikääntynyt henkilö on eksyksissä, on pukeutunut säähän sopimattomalla tavalla, ei osaa kertoa nimeään eikä sitä, missä asuu.
 • Pyri keskustelemaan ikääntyneen kanssa ja selvittämään, mikä hänen nimensä on, minkä ikäinen hän on ja missä hän asuu.
 • Soita 112 tai alueesi sosiaalipäivystyksen numeroon. Toimi saamiesi ohjeiden mukaan.
 • Älä jätä auttamatta!

Ei-kiireellinen tilanne

 • Jos tilanne on vähemmän kiireellinen, pyri ensin keskustelemaan ikääntyneen tai tämän lähipiirin kanssa. Kerro, että olet huolissasi ikääntyneen tilanteesta ja haluat auttaa.
 • Voit neuvoa ikääntynyttä tai hänen läheisiään ottamaan itse yhteyttä kunnan vanhuspalvelujen tai palveluohjauksen työntekijöihin.
 • Ellei asia etene ikääntyneen ja hänen lähipiirinsä kanssa yhteistyössä ja keskustellen, voit tehdä huoli-ilmoituksen. On hyvä tässäkin vaiheessa kertoa ikääntyneelle, että olet huolissasi ja haluat auttaa.
 • Huoli-ilmoituksen tekemiseen riittää pienikin huoli.

Huoli-ilmoituksen tekeminen

 • Pyri selvittämään ikääntyneen nimi, osoite/asuinalue ja ikä. Tietojen avulla huoli-ilmoituksen vastaanottaja pystyy helpommin tunnistamaan henkilön.
 • Huoli-ilmoitus tehdään kunnan/kuntayhtymän vanhuspalvelujen tai palveluohjauksen viranomaisille. Etsi yhteystiedot kunnan nettisivuilta tai kysy neuvonnasta. Joissain kunnissa huoli-ilmoituksen voi tehdä myös sähköisellä lomakkeella. Lomake voi löytyä nimellä huoli-ilmoitus tai ilmoitus sosiaalihuollon palvelutarpeesta.
 • Kerro huolestasi ja ikääntyneen tilanteesta: kenestä olet huolissasi ja miksi.
 • Yhteyttä kannattaa ottaa, vaikket tietäisi apua tarvitsevan nimeä tai osoitetta. Kerro se, mitä tiedät.
 • Huoli-ilmoituksen saatuaan ammattilaiset ottavat vastuun tilanteesta, arvioivat hoidon ja avun tarpeen.
 • Huoli-ilmoituksen voi tehdä myös anonyymisti.

Useissa kunnissa toimii seniori-info, seniorineuvonta tai muu ikääntyneille ja heidän läheisilleen tarkoitettu neuvontapuhelin. Sinne soittamalla kuka tahansa voi kysyä neuvoa, kun herää huoli ikääntyneestä.

Huoli-ilmoitus velvoittaa kunnan ottamaan aina yhteyttä ikääntyneeseen ja tekemään palvelutarpeen arvioinnin. Huoli-ilmoituksen tekijä voi luottaa siihen, että avuntarpeeseen suhtaudutaan vakavasti ja että ikääntyneeseen otetaan yhteyttä hienovaraisesti.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on lain velvoite ilmoittaa myös itse, mikäli he huomaavat ikääntyneen tarvitsevan apua.

Myös YLE kertoi sivuillaan (7.11.2021) huoli-ilmoitusten määrän kasvusta (lue juttu tästä).

Päivi Tiittula
erityisasiantuntija
Etsivän vanhustyön verkostokeskus, VALLI ry