Pohdintoja vanhoista ihmisistä, vanhusalan järjestöistä ja sotesta

Kirjoittaja: Virpi Dufva

Sotesta on käyty keskustelua runsaasti viime aikoina, viime vuosina, ja kiitettävästi on otettu kantaa ja kommentoitu erilaisia aiheeseen liittyviä malleja, ehdotuksia ja lakiluonnoksia. Viime viikkoina julkisuudessa esiin nousseet hoivapalveluiden epäkohdat ovat erittäin surullisia, myös suuttumusta herättäviä, erityisesti palveluja tarvitsevien vanhojen ihmisten kannalta, mutta huonolaatuiset palvelut pilaavat myös koko toimialan mainetta. Tällaiselle toiminnalle on nyt saatava loppu, ja kaikkien toimijoiden on osaltaan huolehdittava hoivapalvelujen laatu eettisesti kestävälle tasolle. Kuntien, ja muiden ostajatahojen on myös oltava valmiita maksamaan palvelun laadusta käypä hinta. – See more at: https://www.valli.fi/ajankohtaista/blogi/blogi-pohdintoja-vanhoista-ihmisistae-vanhusalan-jaerjestoeistae-ja-sotesta/#sthash.xebc7TuT.dpuf