Rekryilmoitus: Etsimme suunnittelijaa

Etsimme työyhteisömme vahvistukseksi

SUUNNITTELIJAA

Toimit Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen suunnittelijana yhdessä erityisasiantuntijan kanssa. Olet vahva arvioinnin ja seurannan osaaja. Keskeisiä työtehtäviäsi ovat valtakunnallisen etsivän vanhustyön ja verkostokeskuksen seurannan, raportoinnin ja tuloksellisuuden toteuttaminen ja kehittäminen. Myös sisällöntuottaminen eri kanaviin ja osallistuminen verkostojen fasilitointiin yksin tai yhdessä erityisasiantuntijan kanssa. Lisäksi tehtäväkenttääsi kuuluu Välittämisen päivän kampanjointi osana VALLIn viestintää, työpajojen/koulutusten/mentorointien käytännön järjestelyt, palautteet sekä viestintä. Osallistut myös VALLIn työyhteisön ja tiimin muuhun toimintaan. Työssäsi tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat VALLIn jäsenyhdistykset ja muut SOTE-järjestöt, kunnat ja seurakunnat, STM, THL sekä sosiaalityöntekijät, jotka kehittävät etsivää/löytävää vanhustyötä.

Tehtävässä edellytetään vähintään ammattikorkeakoulutasoista koulutusta (esim. sosiaali- ja terveysala), vankkaa projektityökokemusta sekä kokemusta ja näyttöjä tuloksellisesta viestinnästä (some, kotisivut, materiaalien tuottaminen ja kampanjat). Eduksi katsotaan ryhmien fasilitointityökalujen tuntemus sekä ymmärrys ja kokemus etsivästä ja osallistavasta vanhustyöstä/verkostotyöstä/vapaaehtoistoiminnasta. Tehtävässä tarvitaan kokonaisuuksien hahmottamiskykyä, itseohjautuvuutta ja ratkaisukeskeistä työotetta, erinomaisia vuorovaikutustaitoja sekä halua ja kykyä kehittää toimintaa.

Työ on vakituinen ja aloitus mahdollisimman pian.

Hakuun liittyvät haastattelut pidetään torstaina 3.3.2022 aamupäivällä ja perjantaina 4.3.2022 aamupäivällä.

Lisätietoja tehtävistä antavat toiminnanjohtaja Virpi Dufva, tiistaina 8.2.2022 klo 14.00–15.30 ja perjantaina 18.2.2022 klo 15.00–17.00, p. 050 365 4664 sekä valinnassa avustava konsultti Kari Sorvari, p. 0500 462 550. Lähetä hakemuksesi ansioluettelon ja palkkatoivomuksen kera mahdollisimman pian tai viimeistään 23.2.2022 mennessä osoitteeseen: rekry@valli.fi

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhusalan kehittäjä ja asiantuntija. Teemme työtä paremman vanhuuden puolesta yhdessä eri puolella Suomea olevien noin 70 jäsenyhteisömme kanssa. Tuomme kuuluviin järjestölähtöisen vanhustyön ja vanhojen ihmisten äänen.

VALLIn Etsivän vanhustyön verkostokeskus on asiantuntijakeskus, joka kehittää valtakunnallisesti tuloksellista etsivää vanhustyötä, jotta pystytään vastaamaan kotona asuvien piilossa olevaan avuntarpeeseen. Verkostokeskus tukee järjestöjen etsivän vanhustyön kytkeytymistä hyte- ja sote- rakenteisiin sekä monitoimijaisten verkostojen yhteisen työn kehittymistä. Verkostokeskus vahvistaa toimijoiden etsivän vanhustyön ja verkostotyön osaamista. Välittämisen kulttuurin, mielenhyvinvoinnin edistäminen ja etsivän vanhustyön tarvetta synnyttäviin ilmiöihin vaikuttaminen ovat myös keskeisiä asioita verkostokeskuksen toiminnassa.