Riskit lisääntyvät vanhojen naisten elämässä

Euroopan Unionin komissio tutkii nyt vanhojen yksin asuvien naisten elämäntilannetta! Juuri julkaistu raportti syventyy tilastoihin ja suosittaa politiikkaratkaisuja.

Juhannuksen jälkeen komissiolta putkahti mielenkiintoinen raportti ” Vanhat yksin asuvat naiset”. Se osuu suoraan Vallin keskeisiin teemoihin ja antaa meille lisää pontta tavoitteisiimme.  Italialainen sosiaalitutkimuskeskus oli EU:n tasa-arvoyksikön toimeksiannosta perehtynyt huolellisesti sekä tilastoihin että kuuden esimerkkimaan tilanteeseen. Mukana olivat Saksa, Ranska, Italia, Ruotsi, Britannia ja Romania, siis hyvin erilaisen elämäntyylin ja sosiaalipolitiikan maat. Harmi, ettemme olleet joukossa!

Nykyinen yhteiskunnallinen kehitys ja perherakenteen muutos luovat sekä nykyisten että tulevaisuuden vanhojen naisten elämään uudenlaisia riskejä. Avioliitot rakoilevat. Eläke-etuudet rakentuvat työsuhteiden varaan. Työpaikat eivät ole pysyviä. Kansaneläkkeet – jos sellaisia yleensä on – ovat köyhyysrajan tuntumassa tai sen alla. Yksin asuminen lisääntyy. Taloudellinen  epävarmuus koettelee erityisesti yhden hengen kotitalouksia. Perherooleilla ei ole enää merkitystä elämänkaaren turvarakenteina. Kaikki tämä vaatii uudenlaisia politiikkaratkaisuja, mutta niitä ei ole vielä kehitelty.

Vuonna 2013 Euroopan Unionissa eli 36,3 miljoonaa yksin asuvaa naista ja 27,9 miljoonaa miestä. Määrällisesti suurin joukko koostui vanhoista naisista. Yksin asuminen lisääntyy vauhdilla. Samalla taloudelliset ja elämänlaatuerot ovat kasvussa yksin asuvien ja muiden välillä, yksin asuvien haitaksi. Palvelut vähenevät ja ”hybridisoituvat” yhä niukemmiksi ja monimuotoisemmiksi talouden paineista. Tehdyt eläkeuudistukset näyttävät tuottavan yhä suurempia eroja sukupuolten välille naisten ja yksin asuvien tappioksi.

On siis analysoitava entistä tarkemmin politiikkaratkaisujen seurauksia. EU:n aktiivisen ikääntymisen politiikkaa ei ole suunnattu naisille, eikä tilastoissakaan eritellä riittävän tarkasti naisten ja miesten tilannetta. Toimenpiteet eivät ole riittävän pitkäjänteisiä. Siksi vanhoja naisia tulisi erityisesti kannustaa kansalaisyhteiskunnan toimiin ja vaikuttamiseen, päättelee tämä raportti.

Siinäpä meille haaste.  

Tutustu komission raporttiin täältä.