Sadat tuhannet ihmiset hoitavat omaisiaan ja läheisiään Suomessa

Omaishoitaja on ihminen, joka pitää huolta läheisestään, joka sairauden tai muun hoivan tarpeen takia ei selviydy käytännön arjestaan ilman apua.

Omaishoitajuus on käytännössä varsin monen näköistä – ja vain osa omaistaan tai läheistään hoitavista saa varsinaista omaishoidon tukea. Vaikka suuri osa omaistaan hoitavista asuu omaisensa kanssa, osa saattaa asua kaukanakin omaisestaan.

Omaishoitajuus koskettaa yli 350 000 eri ikäistä suomalaista. Omaishoidon verkoston lyhyt video kertoo erinomaisesti omaishoidon monista kasvoista: katso video täältä

Omaistaan hoitavat ihmiset tarvitsevat monenlaista tukea, tietoa ja neuvontaa. Tukiviidakoissa suunnistaminen on monimutkaista ja ihmisten tarpeet yksilöllisiä ja muuttuvia.  Julkisen sosiaali- ja terveystoimen sekä mm. Kelan lisäksi ohjausta ja neuvontaa saa järjestöistä. Ohjaus ja neuvonta ovat sosiaali- ja terveysjärjestöjen perustehtäviä. Järjestöissä on lisäksi kehitetty monenlaisia tukimuotoja, vertaistoimintaa, tietopalveluja sekä loma- ja virkistystoimintaa omaistaan hoitaville ihmisille.

Omaishoidon verkosto yhdistää järjestöt, joiden toimintaan omaishoito liittyy. Verkosto pyrkii vaikuttamaan keskeisiin omaishoidon kehittämistarpeisiin. Verkostolla on eri puolilla Suomea 13 alueellista verkostoryhmää, joihin otetaan mielellään mukaan uusia toimijoita. Alueellisissa ryhmissä on järjestöjen, kuntien, seurakuntien ja oppilaitosten edustajia ja ne työskentelevät paikallisten omaishoidon kysymysten ja uusien ratkaisujen kanssa. Katso oman alueesi yhteystiedot tästä, kysy lisää ja lähde mukaan!

VALLI on mukana yhtenä omaishoidon verkoston verkostojäsenistä. Verkosto puhuu sen puolesta, että omaistaan hoitavat saavat tarvitsevansa tuen, että työn ja omaishoidon yhteensovittaminen olisi nykyistä yksinkertaisempaa, ja että omaishoitoon voisi saada apua, joka huomioi yksilölliset tarpeet. Kysy lisää ja tule mukaan paikalliseen tai valtakunnalliseen verkostoon.

Marja Vuorinen
järjestöpäällikkö
VALLI ry