”Saisinpa pian mentoroitavan!”

Mentorikoulutus 160914

Reeta Ahlqvist ja Sara Taskila Oulun Seudun Mäntykodista tulivat mentorikoulutukseen esimiehensä ehdotuksesta. Nuorilla lähihoitajilla oli kokemusta opiskelijaharjoittelijoiden ohjaamisesta, mutta mentorointi oli heille uusi ajatus. Iltapäivän aikana saatu tieto ja osaaminen lisäsi oululaisten kiinnostusta nuoren mentorointiin siinä määrin, että toiveissa oli saada mahdollisimman pian nuoria työkokeilijoita omaan työyhteisöön.

Reetan ja Saran lisäksi myös kuusi muuta Vallin jäsenjärjestöissä nuorten työllistämishankkeisiin osallistuvaa tai tulevaisuudessa nuorten mentoroinnista kiinnostunutta vanhustyön ammattilaista osallistui syksyn mentorikoulutukseen. Iltapäivään osallistuivat myös Vanhustyön Trainee -työllistämisohjelmaan parhaillaan osallistuvat nuoret.

Koulutuksen aikana käytiin läpi mentoroinnin perusasioita, kuten mistä mentoroinnissa on kyse. ”Tämähän on ihan eri asia kuin opiskelijoiden ohjaaminen”, totesi helsinkiläinen lähihoitaja Sari Tiirikainen Hanna-kodista.

Keskustelu virtasi tieto-osuuksien välissä, kun innokkaat nykyiset ja tulevat mentorit jakoivat kokemuksiaan ja ajatuksiaan. Keskusteltaessa mentorin roolista ja tärkeydestä myös työyhteisön hiljaisen tiedon jakajana muistutti projektikoordinaattori Helena Norokallio Turun Lähimmäispalveluyhdistyksestä, että ”Hiljaisen tiedon jakamatta jättäminen on vallankäyttöä”.

Trainee-nuoret olivat keränneet koulutusta varten listan odotuksistaan ja asioista, jotka tulevalla työkokeilujaksolla jännittivät. Tulevalta mentorilta toivottiin ymmärrystä, selkeitä ohjeita ja mahdollisuutta päästä kokeilemaan monipuolisesti erilaisia palvelutalon tehtäviä. Etukäteen nuoria jännittää, että vaatimukset ovat liian korkeita ja annetaan tehtäviä, joihin omat kyvyt eivät riitä. Myös työkavereiden ja asukkaiden vastaanotto mietityttää. Omiksi kehittymistoiveikseen nuoret olivat listanneet mm. halun kartuttaa lisää itsevarmuutta, sosiaalisia taitoja, oma-aloitteisuutta ja täsmällisyyttä.
Tuli mieleen, että amiksen ohjaajien tulis käydä tällanen koulutus. Musta tuntu, että nää oli miettiny tosi paljon”, pohti yksi nuorista jälkeen päin.

Koulutusmateriaali tulee kuluvan vuoden aikana sähköisesti kaikkien Vallin jäsenjärjestöjen saataville. Seuraava mentorikoulutus järjestetään kevättalvella 2015, koulutuspaikka on vielä avoin.