Seija Meripaasi luotsaa muutosta pääkaupunkiseudulla

Seija Meripaasi
Seija Meripaasi

Vanhuspalveluita kehitetään nyt Sosiaali- ja terveysministeriön Kärkihankkeessa ja muutosagentit vievät vanhuspalveluiden muutosta eteenpäin maakunnissa. Uudenmaan alueella on kaksi muutosagenttia, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä.

Pääkaupunkiseudun muutosagentti Seija Meripaasi luotsaa vanhusalan muutosta alueella, jolla asuu yli miljoona ihmistä ja lähes 200 000 yli 65-vuotiasta. Muutosagentti ohjaa muutosta pääkaupunkiseudun toimijoiden kanssa – Innostaa, motivoi ja tukee tietoon perustuen kehittämisverkostojen toimintaa ja kokeiluja.

Maakuntauudistus on etenemässä kovin eritahtisesti eri puolilla Suomea. Uudenmaan maakunta on kaikista maakunnista lähtenyt viimeisenä liikkeelle. Seija Meripaasi korostaa kuitenkin, että pääkaupunkiseudulla on myös jo paljon valmista, jolle on hyvä rakentaa. Kuntien johdon ja asiantuntijoiden välillä on paljon yhteistyötä ja kumppanuusverkostoja. Nyt pitäisi verkostoitua hybridimallilla ja saada jaettua hyviä toimintatapoja ja kokemuksia. Pääkaupunkiseudun GeroMetro on kuntatoimijoiden tärkeä yhteistyö- ja kehittämisympäristö. 

Järjestöillä ei toistaiseksi ole mahdollisuutta olla esimerkiksi GeroMetrossa vielä mukana. Järjestöjä sote-muutoksessa huolestuttaakin nyt, miten käy kuntien ja järjestöjen vakiintuneiden kumppanuuksien.

–       Toivon että kumppanuussuhteet säilyvät – niiden hajoaminen ei ole kenenkään tavoite. Meillä on tästä selkeä tahtotila, joka on, että kumppanuus ei saa hajota.

Tavoitteena on pääkaupunkiseudulla rakentaa ja juurruttaa iäkkäiden integroitu palvelukokonaisuus ja tukea omais – ja perhehoitokeskusten perustamista. Seija Meripaasi korostaa, että asiakkaan ympärille pitäisi löytyä harmoninen kokonaisuus ja verkosto, josta palvelut löytyvät.  Palveluohjauksen kehittäminen on yksi keskeisimpiä kehittämiskohteita. Keskitetty palveluohjaus on Espoon ja Vantaan tavoin alkamassa myös Helsingissä.

Tulevissa muutoksissa myös asumiseen liittyvät ratkaisut ovat aivan keskeisiä. Palvelukeskus itsessään ei saa olla mörkö, johon ihminen joutuu, vaan sen olisi oltava kaikenikäisten kohtaamispaikka.

Kun kunnan puolelta ihmisiä ohjataan asumispalveluihin, on tärkeää, että asumisratkaisuihin liittyy paljon yhteisiä tiloja. Jatkossa kannattaa ehdottomasti panostaa normaaliasumisen suuntaan sekä monitoimitaloihin, joissa on erilaisia toimijoita yhdessä. Asumisen suhteen on myös hyvä muistaa, että jo nyt on hoivaa tarvitsevien vanhojen ihmisten asumisessa kuljettu pitkä tie. Terveyskeskusten vuodeosastoilta on jo tähän mennessä tultu mm. Muistikylä – konseptilla suunnitteilla oleviin asumisratkaisuihin.

Kaikki yhteiskunnan palvelut, esteetön asuminen, liikkuminen, kaupat ja yhteisöllisyys ovat keskeisiä ikääntyessä. Ne tukevat kotona asumista parhaimmillaan ja ennaltaehkäisevät hoivan tarvetta. Omannäköinen vanhuus omassa kodissa on tavoitteena tulevaisuudessakin yhdessä asiakkaan ja kaikkien toimijoiden kanssa.