Selkokielinen vapaaehtoistoiminta tuo maahanmuuttajia ja ikäihmisiä yhteen

Vapaaehtoistoiminta tukee tutkitusti psykososiaalista hyvinvointia ja osallisuutta. Miten vanhustyön vapaaehtoistoiminta voisi tukea maahanmuuttajan kotoutumista? Kuinka voisimme tukea eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kohtaamista kielellisistä, kognitiivisista ja ehkä rakenteellisista esteistä huolimatta? Mitä työkaluja selkokieli voi tarjota kulttuurien dialogiin ja kotoperäiseen rauhantyöhön? Muun muassa nämä kysymykset ovat mielessäni, kun uusi Mentorimummot ja -papat -hanke (2017 -2019) on käynnistymässä.

Vastakkainasettelusta yhteistoimintaan

Muzafer Sherifin (1906–1988) poikaleiritutkimukset kuuluvat sosiaalipsykologian klassikoihin. Sherif pyrki leirikokeiden avulla todistamaan realistisen konfliktin teoriaansa puoli vuosisataa sitten. Pojat jaettiin kokeen alussa kahteen ryhmään, ja he tutustuivat toisiinsa oman ryhmän sisällä. Toisessa vaiheessa poikaryhmät laitettiin kilpailemaan keskenään erilaisista palkinnoista. Ryhmien välinen kilpailutilanne ruokki vihamielistä suhtautumista ja aggressiivista käytöstä ryhmien kesken siinä määrin, että osa kokeista jouduttiin keskeyttämään. Kolmannessa vaiheessa ryhmille annettiin tehtävä, jonka ratkaiseminen edellytti yhteistyötä. Vihamielisyys ryhmien kesken alkoi vähitellen lieventyä.

Suomalaisessa maahanmuuttaja- ja pakolaiskeskustelussa on paljon samanlaista vastakkainasettelua. On meidän ryhmä ja heidän ryhmä. Ovat varsinaiset suomalaiset ja toisaalta maahanmuuttajat. On kokemus kilpailuasetelmasta, joka koskee taloudellisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia resursseja ja niiden jakoa ihmisten kesken. Vastakkainasettelun seuraukset näkyvät päivittäin kaduilla, toreilla ja sosiaalisessa mediassa. Ja kun ennakkoluulot ovat äänessä, ihmiset eivät kohtaa. Kohtaamisille tarvitaan turvallisia ja toimivia puitteita ja ymmärrettäviä sisältöjä.

Mentorimummot- ja papat -hanke

”Yksi opiskelija sanoi, että lukuhetki vanhainkodissa sai hänet tuntemaan itsensä tervetulleeksi suomalaiseen yhteiskuntaan/yhteisöön.”

Mentorimummot ja -papat -hanke (2017–2019) tuo yhteen selkokielestä hyötyviä maahanmuuttajia ja ikäihmisiä vapaaehtoistoiminnan merkeissä. Hankkeesta vastaa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry, ja Kehitysvammaliiton Selkokeskus toimii hankkeen yhteistyökumppanina. Kolmivuotista hanketta rahoittaa STEA.

Mentorimummot ja -papat -hankkeen lähtökohtana on havainto siitä, että maahanmuuttajat ja ikäihmiset eivät useinkaan kohtaa arjessa. Monet ikäihmiset kokevat yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta, ja monet taidot ja tarinat jäävät jakamatta. Myös monet maahanmuuttajat kokevat yksinäisyyttä ja osattomuutta. Suomen kielen oppimisen ja työllistymisen polku voi olla pitkä ja kivinen eivätkä kaikki löydä töitä lainkaan. Työnteon rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia ja rinnakkaisia väyliä olla osa suomalaista yhteiskuntaa ja erilaisia yhteisöjä.

Yhteisprojektin tarkoituksena on kehittää vanhustyöhön monikulttuurisen ja selkokielisen vapaaehtoistoiminnan toimintamallia. Tavoitteena on kokeilla ja kehittää maahanmuuttajille ja ikäihmisille erilaisia vapaaehtoisuuden polkuja perinteisestä vapaaehtoistyöstä pop up -vapaaehtoisuuteen. Lähtökohtana ovat ikäihmisten ja maahanmuuttajien oma toimijuus ja voimavarat sekä kokemustieto ja taidot. Selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen käytäntö ja teoria ja selkoaineistot toimivat tavoitteiden toteuttamisen tukena.

Selkokieliset lukuhetket

”Opiskelijoiden mielestä oli arvokas tilaisuus saada keskustella ikäihmisten kanssa ja saada lukea heille.”

Mitä monikulttuurinen ja selkokielinen vapaaehtoistoiminta voisi sitten käytännössä olla? Selkokielisten lukuhetkien on tarkoitus olla ainakin yksi Mentorimummot ja -papat -hankkeen toimintasisällöistä. Myös tietotekniikkaan liittyvät teemat ovat todennäköisesti hankkeessa mukana muodossa tai toisessa. Myös hoivakotien ja palvelutalojen tapahtumien suunnittelu voisi olla yksi kohtaamisten toteutustavoista.

Maahanmuuttajien ääneen lukuhetkistä saatiin kokemuksia Selkokeskuksen Minä luen sinulle -kampanjassa, jota ideoin ja suunnittelin. Suomea opiskelevat maahanmuuttajat toteuttivat kampanjassa lukutuokioita iäkkäille ja kehitysvammaisille ihmisille hoivakodeissa ja päivätoimintayksiköissä. Ajankohtana oli kansainvälinen maailman ääneenlukemisen päivä helmikuussa. Suomenoppijat lukivat lukutuokioissa ääneen Selkosanomia ja selkokielisiä kirjoja Suomesta ja suomalaisuudesta. Kohtaaminen, läsnäolo ja keskustelu olivat tärkeä osa yhteistä hetkeä.

Minä luen sinulle -kampanja herätti ilahduttavan paljon innostusta ja sai erittäin hyvän palautteen. Iso merkitys oli varmaankin sillä, että kampanja oli osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa, jonka teemana on Yhdessä. Kampanjaan osallistui arviolta 700 – 800 maahanmuuttajaa, joista suuri osa oli kotoutumiskoulutuksessa. Mukana oli noin 100 vammais- ja vanhustyön yksikköä, 30 oppilaitosta ja opistoa ja lähes 30 paikkakuntaa eri puolilla Suomea. Kehittämispotentiaalia siis riittää.

Miten tästä eteenpäin?

Selkokeskuksessa ei aiemmin ole toteutettu toiminnallista kehittämishanketta, jonka keskiössä on maahanmuuttajatyö tai vapaaehtoistoiminta. Meillä on sen sijaan toteutettu 1990-luvulta alkaen useita lukemiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä kehittämishankkeita. Viimeisin hankkeista oli Lukutuki–Läsombud–hanke (2013 – 2015), jossa sain myös itse olla mukana. Tutkin mielelläni mahdollisuutta, voisiko maahanmuuttajien lukuhetket ehkä tulevaisuudessa liittää osaksi lukutuen vapaaehtoistoimintaa. Projekteilla olisi siten keskinäistä jatkumoa.

Mentorimummot ja -papat hanke on nyt tutkimusmatkansa alussa. Onneksi matkaa ei tarvitse taittaa yksin, vaan matkakumppanina on oivallinen Valli ry. Tutkimusmatka selkokieliseen ja monikulttuuriseen vapaaehtoistoimintaan tuo meille varmasti vastaan monia oivalluksia, oppimiskokemuksia ja haasteita niin yksilö-, ryhmä- kuin organisaatiotasolla. Ja varmasti myös monia ilonaiheita.

Ps. Jos kiinnostuit, pysy kuulolla, miten hanke etenee. Voit myös lähettää omia ideoitasi, ehdotuksia ja kysymyksiä Selkokeskukseen tai Vanhus- ja lähimmäispalvelun liittoon!

Sitaatit ovat Minä luen sinulle -kampanjan palautekyselystä.