Selvitys: Moni ikäihminen edelleen digiyhteiskunnan ulkopuolella

MONI IKÄIHMINEN EDELLEEN DIGIYHTEISKUNNAN ULKOPUOLELLA

Sähköinen tunnistautuminen tuottaa ongelmia iäkkäille, opastukselle suuri tarve

Digitalisaatio voisi helpottaa ikäihmisten arkea, mutta suuri osa vanhoista ihmisistä jää edelleen sähköisten palvelujen ulottumattomiin, kertoo Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskuksen selvitys. Kysely ikäihmisten sähköisestä asioinnista toteutettiin kevään aikana. Kyselyyn vastasi liki 900 ikäihmistä, joista yli puolet paperilomakkeella.

Neljännes kaikista kyselyyn vastanneista ei ollut koskaan tunnistautunut sähköisesti. Paperilomakkeella vastanneista (479 henkilöä) lähes puolet ei ollut asioinut verkossa millään tavalla, selviää kyselystä.

”Kun julkiset palvelut siirtyvät entistä enemmän sähköisiksi, on huolehdittava niiden helppokäyttöisyydestä ja saavutettavuudesta. Erilaisten käyttäjäryhmien tasavertaisuus ja palvelujen saanti on taattava”, sanoo toiminnanjohtaja Virpi Dufva Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:sta. ”Iäkkäille ihmisille on myös varmistettava riittävä tuki ja neuvonta sähköiseen asiointiin.”

”Ikäihmiset haluavat olla aktiivisia ja hoitaa omia asioitaan. Kaikki eivät kuitenkaan voi käyttää tietokonetta, vaikka haluaisivat. Vastaajat kertoivat, että heillä ei ole sopivia laitteita tai tunnistautumisvälineitä. Monella ei ole varaa tietokoneeseen tai älypuhelimeen”, kertoo Vallin Ikäteknologiakeskuksen kehittämispäällikkö Sanna Kaijanen.

”Luotettavaa henkilökohtaista opastusta on tällä hetkellä monella paikkakunnalla vaikea ellei mahdoton saada. Myös terveyssyyt kuten heikko näkö ja motoriset ongelmat voivat estää sähköisen asioinnin. Moni kertoi olevansa täysin läheisten avun varassa”, Kaijanen sanoo.

Vallin Ikäteknologiakeskus laati selvityksen tulosten perusteella palvelujen kehittäjille viisi suositusta, joiden avulla ikäihmiset saadaan mukaan digitalisaatioon.

1. Ikäihmisiä on kuultava palvelujen kehittämisessä
2. Tarvitaan helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja palveluja
3. Ikäihmisille tarjottava riittävä tuki ja neuvonta
4. Mahdollisuus kasvokkaiseen asiointiin turvattava
5. Maksuttomat tai kohtuuhintaiset palvelut taattava kaikille


Tutustu selvityksen materiaaleihin

Lataa julkaisu: Ikäihmiset ja sähköinen asiointi – Miten saadaan kaikki mukaan? (pdf) 
Julkaisu tekstimuodossa, ilman graafeja: Ikäihmiset ja sähköinen asiointi, teksti (doc)

Selvityksen liitetaulukot (pdf)

Vallin ikäteknologiasuositukset:
Suositukset pdf-muodossa

Julkaisun infograafit:
Infograafi pdf-muodossa  

Lehdistötiedote (pdf) 

Kaikki diaesitykset seminaarista 23.5.2017 Vallin Ikäteknologiakeskuksen Slideshare-sivulla

Kaikki tallenteet puheenvuoroista Ikäteknologiakeskuksen YouTube-kanavalla.


Seminaarin esitykset puheenvuoroittain

Kansanedustaja, Valli ry:n puheenjohtaja Susanna Huovinen: Tervetuloa!
Tallenne Susanna Huovisen puheenvuorosta

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen: Valtioneuvoston tervehdys
Tallenne
 Anu Vehviläisen puheenvuorosta

Erityisasiantuntija Lea Stenberg ja kehittämispäällikkö Sanna Kaijanen, Valli ry: Ikäihmisten kokemuksia sähköisestä asioinnista -kyselyn tulokset
Tallenne Lean ja Sannan puheenvuorosta ja diaesitys

Mitä ikäihmiset toivovat? Paneelikeskustelussa mukana Ilkka Veuro (Enter ry), Hilkka Ropponen ja Riitta Whitehead (Harmaat Pantterit) sekä Ritva Winter ja Tytti Salminen (vapaaehtoisryhmä Vantterat). Paneelin juontaa Vappu Taipale.
Tallenne paneelista

Kehittämispäällikkö, päätoimittaja Leealaura Leskelä, Selkokeskus: Kognitiivinen saavutettavuus sähköisissä palveluissa
Tallenne Leealauran puheenvuorosta ja diaesitys

Markus Rahkola, VM: Palveluita meille kaikille – miten sen hoidamme? Digitalisaatio tulevaisuudessa
Tallenne Markuksen puheenvuorosta ja diaesitys

Tutkimuspäällikkö Hannele Hyppönen, THL: Kommenttipuheenvuoro
Tallenne Hannelen puheenvuorosta ja diaesitys

Hannu Korkeala, Väestörekisterikeskus, AUTA-hanke: Miten ikäihmisten kokemuksia tullaan hyödyntämään
Tallenne Hannun puheenvuorosta ja diaesitys

Asiantuntija, professori Vappu Taipale: Taloudellinen saavutettavuus – Mitä jos rahat eivät riitä?
Tallenne Vapun puheenvuorosta ja diaesitys


Lisätietoja:

Sanna Kaijanen
Kehittämispäällikkö, Ikäteknologiakeskus / Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry
sanna.kaijanen@valli.fi, 040 508 1716

Lea Stenberg
Erityisasiantuntija, Ikäteknologiakeskus / Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry
lea.stenberg@valli.fi, 050 323 5533

#ikädigi #valli_ry

www.valli.fi