Selvitys yli 75 -vuotiaiden kokemuksista digitaalisista sote-palveluista on julkaistu

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n ja Helsingin yliopiston selvityksessä yli tuhat 75 vuotta täyttänyttä henkilöä kertoo kokemuksiaan digitaalisista sosiaali- ja terveyspalveluista. Selvitys antaa monipuolista tietoa ja ratkaisuehdotuksia paitsi digitaalisten sote-palveluiden myös muiden digipalveluiden kehittämiseksi.

Tutustu selvitykseen: Yli 75-vuotiaiden kokemukset digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa

Vanha nainen on puoli-istuvassa asennossa sängyssä, ja hän selaa älypuhelinta.

Digitaaliset sote-palvelut nopeuttavat ja helpottavat monen ikääntyneen asiointia, mutta samaan aikaan ollaan huolissaan, että digi tulee korvaamaan kasvokkain asioinnin kokonaan. Selvityksen mukaan Omakantaa käytetään ylivoimaisesti eniten. Vastaajista kolmannes kokee, ettei löydä tarvitsemiaan sähköisiä sote-palveluja.  

Selvityksen perusteella digitaalisten sote-palvelujen potentiaali on suuri, mikäli digipalvelujen käytön esteitä purettaisiin. Esimerkiksi digipalvelujen helppokäyttöisyyden kehittäminen, riittävä ja itselle sopiva digituki sekä laitteiden tarjoaminen ikääntyneille helpottaisivat sähköistä asiointia sote-palveluissa.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n ja Helsingin yliopiston selvityksen kysely toteutettiin osana Valtioneuvoston digitaalisten palveluiden vaikutuksista sosiaali- ja terveydenhuollossa tutkivaa hanketta. Hankkeen toteuttajina toimi Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto ja NHG Finland. Hankkeen loppuraportti julkaistiin syyskuussa 2023. Linkki loppuraporttiin.