Sociala tuo mittakaavaetuja järjestöjen palvelutuotantoon

Haasteista ratkaisuihin ja puheista tekoihin

Järjestöt ovat palveluntuottajina usein paikkakunnillaan tunnettuja toimijoita, niillä on hyvä maine ja arvopohja, erityisasiantuntemusta ja ne osaavat hyödyntää kokemustietoa palvelujen kehittämisessä. Ne kuulevat asiakkaidensa toiveita ja kehittävät uusia toimintatapoja. Kilpailutilanteessa järjestöjen palvelutuotanto on kuitenkin kovilla. Palvelujen kilpailutukset näyttävät tavan takaa olevan suosiollisempia isoille toimijoille.

Järjestöillä on hankintalain mukaan mahdollista tehdä mm. yhteistarjouksia, mutta niiden tekeminen on varsin työlästä. Järjestötaustaisten palveluntuottajien keskeiset kysymykset liittyvät myös oman osaamisen ja laadun esille tuomiseen, laajempien verkostojen ja brändin rakentamiseen sekä jatkossa yhä enemmän data-analytiikkaan.

Ratkaisuja palvelutuotantoon

Valtakunnallinen alustapalvelu Sociala Oy tuottaa ratkaisuja järjestöjen palvelutuotantoon ja kokoaa järjestötaustaisia palveluntuottajia uudenlaiseen yhteistyöhön. Sociala Oy on järjestöjen perustama yhteiskunnallinen yritys. Sen missio on turvata kaikkien järjestöjen sote-palvelutuotanto toimimalla alustatoimijana palveluiden järjestämisessä. Sen toimintamallissa järjestöt voivat tehdä yhteismarkkinointia ja rakentaa kumppanuuksia. Sociala Oy:n kantaosakkaina ovat Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry, Vanhustyön Keskusliitto sekä viisi muuta valtakunnallista sosiaalialan järjestöä.

Yhtiön osakkaina voivat olla yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat ja järjestöjen omistamat yritykset. Yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Sociala ei tuota itse palveluja vaan rakentaa järjestöille alustan, jonka avulla palvelut järjestetään ja tuodaan asiakkaan saataville.

Pienten kannattaa tehdä yhteistyötä

Vaikka sosiaalipalvelujen kasvu keskittyy tällä hetkellä isoille toimijoille, järjestöjen palvelutuotanto ei ole nappikauppaa. Koko järjestökentän sotepalvelutoiminta työllistää tällä hetkellä n. 37 000 työntekijää yhteensä yli 1 000 järjestössä. Asumisen sisältäviä järjestötaustaisia toimipaikkoja on lähes 400. Näistä toimipaikoista 289 tarjoaa ensisijaisesti vanhusten asumispalveluja (Tilastokeskus, Yritys- ja toimipaikkarekisteri 2016). Järjestötaustaisten toimijoilla on pitkä historia, hyvä paikallistuntemus ja vakaa arvopohja, mutta usein pieninä toimijoina ne tarvitsevat yhteistyötä ja osaamista kyetäkseen vastaamaan ketterästi toimialan muutoksiin.

Sociala tarjoaa osakkailleen helpompia mahdollisuuksia mm. yhteistarjousten tekoon ja yhteishankintoihin. Se tarjoaa järjestöille mahdollisuuden säilyttää oma identiteettinsä ja hyötyä samaan aikaan isomman toimijan mittakaavaeduista.

Tällä hetkellä Sociala toteuttaa Itä-Suomessa yhdessä Diakin kanssa hanketta, jossa tuodaan itäsuomalaisia järjestöjä yhteen kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on tukea järjestöjen ja yhteiskunnallisten yritysten roolia palveluiden kehittämisessä ja mahdollistaa yhteistyössä eheät palveluketjut.

Vaaditaan vain hieman rohkeutta ja uskallusta

Koko ajan kasvavien alustapalveluiden ja niiden muodostamien ekosysteemien perusajatus ja lähtökohta on, että itsenäisten toimijoiden, myös kilpailijoiden muodostama kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa ja hyödyttää siten siihen osallistuvia. Osaaminen ei enää asu vain yksittäisessä organisaatiossa, vaan se asuu toimijoiden muodostamassa kokonaisuudessa. Tulevaisuuden ratkaisut vaativat järjestötoimijoilta rohkeutta ja uskallusta siirtyä yhteistoiminnassa sanoista tekoihin. Samoista arvolähtökohdista voimansa ammentavilla järjestöillä on erinomaiset mahdollisuudet tuottaa uudenlaisella yhteistoiminnalla uusia, erinomaisia palveluratkaisuja. Sitä kautta ne voivat olla omista arvolähtökohdistaan rakentamassa yhteiskuntaa, jossa kaikkien on hyvä kasvaa ja vanheta.

Lue lisää: www.sociala.fi

Marja Vuorinen
järjestöpäällikkö
Valli ry