Soitellaanko teillä ikääntyneille? Kerro meille!

Koronaepidemian aikana on monilla paikkakunnilla ryhdytty organisoimaan soittokierroksia. Puhelinsoiton ovat saaneet yli 80-vuotiaat, paikoin myös 70-80 -vuotiaat kotonaan asuvat ikääntyneet, jotka eivät ole säännöllisen kotihoidon tai tehostetun palveluasumisen piirissä. 

Soittokierrosten tarkoituksena on ollut selvittää, miten ikääntyneet pärjäävät kotioloissa koronaepidemian aikana. Puhelujen aikana on kyselty kuulumisia, selvitetty avuntarpeita ja annettu tietoa. Näihin soittorinkeihin osallistuneet ovat kertoneet, että monet ikääntyneet ovat ilahtuneet kovasti siitä, että joku soittaa juuri minulle.

Tämä on ollut monilla paikkakunnilla kautta aikojen ensimmäinen kerta, kun kaikkia tiettyyn ikäryhmään kuuluvia ikääntyneitä on ryhdytty järjestelmällisesti tavoittamaan puhelimitse.

Nyt saaduista kokemuksista voidaan varmasti ottaa opiksi, kun etsivää ja löytävää vanhustyötä kehitetään myös koronaepidemian jälkeen. 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:ssä toimivassa Etsivän vanhustyön verkostokeskuksessa kootaan parhaillaan tietoa näistä soittokierroksista. Onko sinun paikkakunnallasi tehty soittokierros ikääntyneille? Miten soittokierros on organisoitu? Entä mistä puhelujen aikana on puhuttu ja mitä niiden jälkeen on tapahtunut? Kerro niistä meille!

Selvitys kootaan VALLI ry:ssä touko-kesäkuun 2020 aikana. Se tehdään opiskelijatyönä yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa.

Tiedot voi ilmoittaa sähköpostilla (ritva.pihlaja@metropolia.fi) tai puhelimitse (0400 895140).