Someviestintä vanhustyön vetovoiman edistäjänä – lataa vinkkilista  

Olemme Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:ssä laatineet someviestinnän vinkkilistan, jolla vanhustyön organisaatiot saavat paitsi positiivista näkyvyyttä myös edistettyä vanhustyön vetovoimaisuutta laajemmin. Kaksisivuisen vinkkilistan voi tulostaa vaikkapa huoneentauluksi toimiston seinälle. Vinkkilista on koostettu VALLIn vahvasta asiantuntijuudesta vanhustyön vetovoimaisuuden edistämisessä ja ratkaisujen tarjoajana. Lista sisältää myös tutkitusti toimivia, helposti käyttöön otettavia vinkkejä someviestinnän kehittämiseksi. 

Jaa vinkkilista organisaatiossanne someviestintää tekeville henkilöille ja lataa se myös itsellesi (pdf): Huoneentaulu someviestintä vanhustyön vetovoiman edistäjänä. Vinkkejä voi soveltaa omaan työhön sopivaksi ja lisätä omat vinkit someviestintään.  

Meillä jokaisella on tärkeä rooli vanhustyön imagon kehittämisessä 

Sosiaalisen median viestinnän avulla on mahdollisuus edistää vanhustyön veto- ja pitovoimaa sekä muuttaa vanhustyön imagoa positiivisempaan suuntaan. Laadukkaaseen ja positiiviseen someviestintään kannattaa panostaa ja käyttää aikaa. Someviestinnän sisällön tekemisen kynnys madaltuu, kun hyödyntää työyhteisön vahvuuksia ja kokeneempien työntekijöiden osaamista. Someviestintä helpottuu, kun työyhteisö laatii viestinnälle yhdessä pelisäännöt ja vastuut. Sisällön tuottaminen on parhaimmillaan hauskaa, innostavaa ja työn mielekkyyttä lisäävää. 

Someviestinnän keinoin vanhustyön vahvuudet, merkityksellisyys, monipuolisuus, yhteisöllisyys ja arjen vastavuoroiset kohtaamiset sekä oivallukset tulevat esille. Someviestinnän avulla on mahdollista rekrytoida uusien työntekijöiden lisäksi myös opiskelijoita, työkokeilijoita ja vapaaehtoisia. Siten voi myös innostaa avoimin mielin paikallisia toimijoita yhteistyöhön – positiivisten kokemusten tarjoaminen vanhustyöstä innostaa alalle uusia tekijöitä yllättävistäkin paikoista. Hyviä yhteistyötahoja ovat perinteisten päiväkotivierailujen lisäksi myös alueen oppilaitokset sekä nuorten työpajat ja järjestötoimijat. 

Työterveyslaitoksen tekemän tutkimuksen1 mukaan vanhustyön myönteisten näkökulmien esiin tuominen on yksi tärkeimmistä keinoista edistää vanhustyön vetovoimaisuutta – haastammekin jokaisen ammattilaisen pohtimaan yhdessä, miten voisimme tuoda vanhustyön positiiviset puolet paremmin esille.

 

Lähde:  1 Korkiakangas E, Koivisto T, Olin N, Laitinen J. 2022. Vanhustyössä työskentelevien hoitajien ja esihenkilöiden näkemyksiä vanhustyön vetovoimaisuutta edistävistä tekijöistä. Tutkiva Hoitotyö 2022(1), 3–11. 

Tekijät: Vastaavat suunnittelijat Johanna Roti ja Suvi Hiltunen, VALLI ry