Sosiaali- ja terveyspalvelut monipuolistuvat ja sähköistyvät – Vallin koulutus tuo niitä esiin

ansalaisten sähköiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut monipuolistuvat lähivuosina. Tulevaisuudessa asiakas tuottaa yhä enemmän itse tietoa omasta terveydestään. Kunnat ja palveluntuottajat pystyvät sisällyttämään mm. Omahoitopolut -palvelun osaksi omaa sähköistä asiointiaan. Myöhemmin syksyllä valmistuu Palveluvaaka, jossa kansalaiset voivat etsiä, verrata sekä arvioida Sote –palveluita.

Digitaalisena palveluna joillekin on jo tuttu Omakanta-palvelu, jossa kansalaiset voivat nähdä terveydenhuollossa kirjatut, Kansalliseen terveysarkistoon arkistoidut resepti- ja terveystietonsa. Suunnitteilla on, että kaikki kansalaiset voisivat tallentaa omia terveystietojaan esimerkiksi terveydenhuollon käyttöön hoitoa suunniteltaessa tai seurattaessa. Omakantaan voi myös tallentaa hoitotahdon- ja/tai elinluovutustahdon.

Omahoitopolut.fi –palvelu täydentää sähköisiä palveluja. Sen on tuottanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhdessä useiden järjestöjen ja sairaanhoitopiirien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Omahoitopolut.fi rakentuu neljän testin ympärille. Testit kartoittavat elintapoja, sairastumisriskiä ja toimintakykyä ja ne voi tehdä itse tai tarvittaessa yhdessä läheisen kanssa.  Myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat käyttää Omahoitopolut.fi:n tarjoamaa tietoa ja testejä työnsä tukena.

Myöhemmin syksyllä 2015 valmistuvassa Palveluvaa’assa kansalaiset voivat etsiä itselleen sopivia sosiaali- ja terveyspalveluja, verrata palvelupisteitä toisiinsa ja arvioida saamaansa palvelua sekä auttaa muita löytämään parhaimmat palvelut.

Digitaaliset palvelut Vallin syksyn koulutuksissa – Olethan jo mukana?

Valli järjestää 18.11.2015 Vanhustyön valvonta ja laadukas työ 
– koulutuksen, jossa tuodaan esiin ikääntyneen ääntä, sen merkitystä palvelujen tuottamisessa sekä myös edellä mainittuja terveyden edistämisen uusia digitaalisia mahdollisuuksia. Koulutuksessa käydään läpi Omahoito-polkua sekä kansallisia asiakaspalautekyselyitä eli Palveluvaakaa. 

Helsingissä 3.9.2015

Anu Kuikka
Suunnittelija