Sosiaalinen pääoma kannattelee vaikeina aikoina

Oulun Mielellään seminaarin väkeä.

Ei ole terveyttä, ellei ole mielenterveyttä!  Ihmisten välisessä yhteydessä syntyy sosiaalista pääomaa, joka lisää mielenterveyttä, eikä sitä voi kilpailuttaa. Sillä ei ole hintaa. Suomalaiset ovat sosiaalisessa pääomassa rikkaita. Sen juuret löytyvät perheistä, ystävistä, läheisistä ja historiasta. Sosiaalista pääomaa saa antaa ja jakaa kohtaamisissa.
        Mielellään -hankeyhteistyön Oulun seminaari 12.4.2016 kokosi Oulun pääkirjastoon noin 120 kuulijaa. Vappu Taipale johdatteli kuulijat mielenterveyden aiheeseen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kohtaamisten merkitykseen, niin yksilön kuin yhteisöjen tasolla. Ikääntyminen iloisesti on kaikkien vanhojen ihmisten oikeus. Sosiaalisuuden perusta luodaan perheissä ja eri sukupolvien välisissä yhteyksissä. Vanhat ihmiset ovat tässä merkityksellisessä asemassa historian jakajina. Ilman heidän mukanaan kantamaa tietoa siitä, miten oli ennen, ei voi tietää juuriaan, hän totesi. Tämä tieto tulee saattaa nykypolvien voimavaraksi ja tulevaisuuden rakenteiksi. Sillä nyt vaikeiksi kuvattu aika, ei ole vaikeaa, siten kuin oli ennen. Esimerkiksi ennen ihmisillä oli 1-2 henkilökohtaista tavaraa, nyt jokaisella on yli 500 henkilökohtaista tavaraa.
         Seminaarin toisena puhujana kuultiin Jyrki Jyrkämän esittämänä Ikääntyneiden toimijuudesta arjessa. Hänen viestinsä iltapäivässä oli, että tärkeää on niin palveluissa kuin sosiaalisen vuorovaikutuksen rakentamisessa, miettiä ovatko ikääntyneet niissä oikeasti mukana toimijoina, vai onko toimijuus ulkoa päin valmiiksi mietittyä ja jaettua. Ikääntyneiden kanssa toimittaessa on hyvä pohtia, onko toimijuus heidän itsensä halun ja voimavarojen mukaista. Tärkeänä hän näki myös sen, pääsevätkö ikääntyneet oikeasti vaikuttamaan oman hyvinvoinnin toteuttamiseen toimijoina.
         Mielellään -hankkeet ovat tehneet kehittämisyhteistyötä vuodesta 2012 alkaen. Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin tukemiseen jaettiin seminaarissa seuraavia menetelmiä: Jalkautuva kriisityö, Paas poiketen –vierailukampanja, Mun tarina ja Sun tarina –tarinallinen menetelmä ja ikääntyneille suunnattu Luontolähtöinen toiminta.
         Hankekohtaisesti kehitettyjä menetelmiä jaettiin esittelypöydillä. Seminaariin osallistujat olivat Oulussakin positiivisesti yllättyneitä siitä, että erilaisia menetelmiä oli jaossa niin paljon. Eräs seminaariin osallistuja totesi, että ”On hyvä kun vapaaehtoistoimintaan tuodaan uusia helppoja menetelmiä käytettäväksi, sillä vanhustyön työntekijät eivät nykyisellään ehdi toteuttamaan sosiaalista vuorovaikutusta tukevia asioita. Juuri näitä tarvitaan vapaaehtoistoimintaan.” 
        Elinvoimaa –hanke esitteli pöydällä tämän vuoden Saa Halata –kampanjaa ja Paas poiketen –kampanjan Reissuvihkojen tarinoita, TunneMieli -hanke Luontolähtöistä toimintaa ja Mun tarina & Sun tarina -menetelmääMirakle -hanke Myönteisen muistelun kortteja, Jalkautuvaa kriisityötä ja Etsivä mieli –projekti Avain osallisuuteen 1. ja 2. –ryhmämenetelmiä, Ikääntyneen välittävä verkosto – hyviä käytäntöjä.

12.4.2016

Kirjoittaja
Anu Kuikka