Sosionomiksi valmistuva Johannes, 24, yllättyi osaamisestaan vanhusalan asiantuntijajärjestössä

Johannes Fagerström, 24, on ollut kevään ajan opintoihinsa liittyvässä harjoittelussa VALLIn Etsivän vanhustyön verkostokeskuksessa. Johannes on loppusuoralla Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomi-kirkon nuorisotyön koulutusohjelmassa. Harjoittelupaikka VALLIsta löytyi sattumalta ja kokemus oli yllättävä.

Johannes kertoo, että haki alun perin nuorisoalan harjoittelupaikkaa kehittämis- tai projektitehtävän sisältäväksi viimeiseksi harjoittelukseen, mutta vastausta saamatta hän alkoi pohtia vanhusalan suomia harjoittelumahdollisuuksia. Netistä selaamalla löytyi Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry ja Etsivän vanhustyön verkostokeskus, jota koordinoi suunnittelija Päivi Tiittula.

Aluksi Johannes ajatteli, että VALLIssa on vanhusasiakkaita, joiden parissa harjoittelu tapahtuisi. Asiantuntijatyö ja vanhustyötä tekevien tukeminen erilaisilla tavoilla oli mukava yllätys, sillä hän pääsi samalla hyödyntämään omia vahvuuksiaan.

Omien vahvuuksien käyttäminen kohottaa itsetuntoa

”Harjoittelutehtävät ovat olleet todella monipuolisia. Olen osallistunut paljon erilaisiin kokouksiin ja tilaisuuksiin, ja tuonut niissä esiin omia ideoitani. Olen myös auttanut vallilaisia teknologian kanssa, ja etsinyt Vanhustyön Traineelle nuorten ja ikäihmisten toimintaan soveltuvia VR-videoita.” Johannes luettelee.

Teknologiasta itsekin kiinnostunut nuori mies oli harjoittelunsa puitteissa mukana eräässä pelitapahtumassa, jossa hän tutustui muun muassa kuntouttavia videopelejä ikäihmisille suunnittelevaan teknologiatoimijaan. ”Käytiin sitten vielä yhdessä Ikäteknologiakeskuksen erityisasiantuntija Kaisa Huuhtasen kanssa tapaamassa tätä toimijaa”, Johannes kertoo ilahtuneena. 

Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen toimijoiden kautta Johannes on tutustunut myös suoraan vanhuksiin. Harjoitteluun kuuluvassa kehittämistehtävässään Johannes tutkiikin, mitkä tekijät tukevat tai heikentävät itsenäistä toimimista ja arkea ikäihmisillä. Tehtävän kautta hän toteuttaa ikäihmisten yksilö- ja ryhmähaastatteluita.

Muuttuneet suunnitelmat eivät vie pois kokemuksen tuomaa arvoa

Johannes kertoo olleensa aina kiinnostunut ohjelmoinnista uravaihtoehtona, ja sen vuoksi sosionomiopintojensa aluksi pohtikin keskeyttämistä. Nuori mies päätti kuitenkin suorittaa koulutuksen loppuun ja hakeutua vasta sitten uusien opintojen pariin. ”Tästäkin harjoittelusta ensin ajattelin, että no kunhan nyt vaan saa pois alta, mutta tämä osoittautuikin todella mukavaksi kokemukseksi”, hän kertoo. ”VALLIssa on todella mukava työyhteisö ja aina voi kysyä, jos ei tiedä jotain. Kivaa on kyllä, että minäkin olen voinut auttaa työkavereitani”.

Vaikka tällä hetkellä tulevaisuuden suunnitelmat ovat muualla kuin sosiaali- ja terveysalalla, hän kokee saaneensa paljon kokemuksia ja ajatuksia harjoittelusta. Harjoittelu vanhusalan järjestössä on lisännyt nuoren miehen yhteistyötaitoja sekä rohkeutta. ”Mä oon uskaltanut sanoa omia mielipiteitä, vaikka oon vaan harjoittelija, mut niistäkin joku voi saada sitten jonkun idean”, hän pohtii. Hän tiedostaa, ettei voi tietää, minkä asian tai kohderyhmän parissa tulevaisuudessa työskentelee. ”Ja mitä Päivikin on sanonut, että varmasti voin yhdistää nämä kaksi koulutusta ja niistä oppimaani tulevaisuudessa.”

Harjoittelu on vaikuttanut myös Johanneksen henkilökohtaisiin arvoihin. Hänen mielestään vanhusten yksinäisyys on vaarallinen ilmiö. Hän aikoo myös jatkossa huomioida jäljellä olevia isovanhempiaan entistä paremmin.

Johanneksen terveiset muille nuorille: ole ennakkoluuloton!

Aloittaessaan sosionomi-kirkon nuorisotyöntekijän koulutuksen, Johannes halusi luonnollisestikin keskittyä vain nuoriin.

”Kyl mä sanoisin, että kannattaa olla rohkea ja poistua omilta mukavuusalueilta, että voi käydä ilmi, että loppujen lopuksi se ei edes ollut mikään epämukavuusalue. Et kokeilee vaan, ei se maailmaa kaada. Et harjoittelu on just siitä hyvä, että on nimenomaan harjoittelussa.”

Nykyisen harjoittelun myötä Johannes on huomannut, että erilaisiin kohderyhmiin tutustuminen kasvattaa ja rohkaisee. ”Ja mistä sitä tietää, missä mä joskus oon töissä”, hän pohtii pilke silmäkulmassaan.