Sote-alan työvoimapula kasvaa – ratkaisuja on olemassa

Nuori ja vanhus ovat käsikynkässä iloiset ilmeet kasvoillaan.

Sosiaali- ja terveysalan työvoimapula on ajankohtainen aihe, johon etsitään ratkaisuja niin sosiaali- ja terveysministeriön ja työnantajien kuin järjestöjenkin toimesta. Kompleksisten haasteiden ratkaiseminen vaatii yhteistyötä, luovuutta, uudenlaista ajattelua ja sinnikästä työtä. Tarvitsemme eri tasoisia ratkaisuja, jotta sote-alalle riittää tulevaisuudessa tekijöitä ja jotta nykyiset työntekijät voivat hyvin ja jaksavat työssään. Joskus ratkaisut voivat löytyä myös läheltä.

Trainee-ohjelma ratkaisuna sote-alan työvoimapulaan

VALLI on kehittänyt jo kymmenen vuoden ajan Vanhustyön Trainee –toimintaa, jossa sukupolvet kohtaavat työelämässä. Toimintamalli innostaa nuoria sote-alalle ja lisää nuorten kiinnostusta ikäihmisiä ja vanhustyötä kohtaan.

Jopa 70 % kuukauden mittaisiin Trainee-ohjelmiin osallistuneista sillä hetkellä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista hakeutuu sote-alan opintoihin ja lopulta työelämään. Tämän lisäksi ohjelmista hakeudutaan myös muille nuorten toivomille aloille.

Trainee-ohjelma on matalan kynnyksen toimintaa, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua ikäihmisiin. Ohjelmassa nuori harjoittelee työelämässä ja opinnoissa tarvittavia taitoja oman ohjaajan sekä työyhteisön tuella ja saa vahvistusta tulevaisuuden suunnitelmilleen. Toimintamalli innostaa nuoria löytämään ja käyttämään omia sekä yhteisön vahvuuksia työelämässä.

Toiminta vastaa samanaikaisesti useaan yhteiskunnalliseen haasteeseen. Se tarjoaa yhden ratkaisun sote-alan työvoimapulaan, mutta samanaikaisesti sillä voidaan auttaa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria eteenpäin elämässä, vähentää ikäihmisten ja nuorten kokemaa yksinäisyyttä ja lisätä välittämisen ilmapiiriä yhteiskunnassa.

Keinoja innostaa nuoria sote-alalle ja vanhustyöhön

Vanhustyö ei ole nuorten ensimmäinen uratoivevalinta tai jo sosiaali- ja terveysalaa opiskelevien suosima opintojen suuntautumisvaihtoehto. Vanhustyötä kohtaan on negatiivisia asenteita ja mielikuvia.

Tapa, jolla puhumme vanhoista ihmisistä, sosiaali- ja terveysalasta ja vanhustyöstä yhteiskunnassamme vaikuttaa suoraan nuorten mielikuviin. Uutisoinnit työvoimapulasta, työn raskaudesta, huonosta palkkauksesta ja alan haasteista eivät lisää nuorten kiinnostusta alan työtehtäviä kohtaan.

On kuitenkin olemassa keinoja innostaa nuoria sote-alalle ja vanhustyöhön. Tarvitsemme uudenlaisia, innostavia ja rohkeita esimerkkejä, sekä mahdollisuuksia tutustua alaan ja kokea samalla onnistumisia ja oivalluksia. Trainee-ohjelma on yksi tällainen ratkaisu sote-alan työvoimapulan helpottamiseksi.

Sukupolviälykkyys lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta

Traineen toimintamallissa hyödynnetään sukupolviälykkyyttä, joka tarkoittaa kokeneiden vanhustyön tekijöiden, vanhojen ihmisten sekä nuorten välistä tavoitteellista vuorovaikutusta. Arvostavan ja empaattisen kohtaamisen myötä kaikilla on mahdollisuus oppia uutta ja ymmärtää paremmin toisiaan. Sukupolvien välinen kohtaaminen ja oppiminen lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka on merkityksellistä kaikille osapuolille, mutta erityisesti työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille.

Toimintaa on vuosien varrella toteutettu eri tavoin nuorten yksilöllisestä ohjauksesta ryhmätoimintaan. Mallia on toteutettu onnistuneesti myös kotoutujanuorten ja Espoon kaupungin välisenä yhteistyönä.

Julkaisimme vuonna 2015 Arvoja ja asenteita. Vanhustyön Trainee -mentorointimallin vanhusalalle, joka soveltuu käytettäväksi myös muilla aloilla.

Näemmekö potentiaalin nuorissa?

Sote-alan työvoimapulaan on etsitty erilaisia ratkaisuja palkkauksesta kansainvälisiin rekrytointeihin. Joskus ratkaisu voi löytyä myös läheltä.

Näemmekö sosiaali- ja terveysalan työvoimapulassa potentiaalin ihmisissä, jotka tarvitsevat opintoihin ja töihin siirtymiseksi aluksi enemmän kannustusta ja tukea?

Hetkellinen tuen tarve voi liittyä esimeriksi puutteellisen kielitaitoon, sosiaalisten tilanteiden jännittämiseen tai mielenterveyden häiriöihin, jotka ovat yleisiä nuoruudessa. Eri tutkimusten mukaan jopa 20–25 % nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Mielenterveyden häiriöistä on kuitenkin mahdollista toipua, kielitaitoa on mahdollista vahvistaa ja itseluottamusta on mahdollista saada lisää.

On totta, etteivät kaikki ihmiset sovellu sosiaali- ja terveysalan työhön. Meidän on kuitenkin annettava erilaisista taustoista tuleville nuorille mahdollisuus opiskella haluamaansa ammattiin ja nähtävä potentiaali heissä. Myös sillä, miten otamme työyhteisöissä alasta kiinnostuneet työkokeilijat, opiskelijat, vapaaehtoiset sekä oman ammattiryhmän ulkopuolelta tulevat ihmiset vastaan, on merkitystä.

Nykyhetken sijasta tulevaisuuteen suuntaaminen antaa mahdollisuuden muuttaa tulevaisuutta paremmaksi. Joskus siihen tarvitaan rohkeita kokeiluja, uudenlaista yhteistyötä ja yhteistä oivallusta.

Kestäviä ratkaisuja sote-henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi

Riittävän henkilöstön turvaamiseksi etsitään ratkaisuja esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämässä sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden ohjelmassa sekä iäkkäiden palveluiden osalta Työterveyslaitoksen Hyvä veto -hankkeessa, joka toteutetaan yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Ratkaisuille on todellinen tarve, sillä vuoteen 2035 mennessä sote-palveluihin tarvitaan 200 000 uutta työntekijää (lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö).

THL:n seurantakyselyn mukaan vanhuspalvelujen työvoimapula kärjistyy kotihoidossa, jossa neljännes yksiköistä tekee joka viikko töitä riittämättömällä henkilöstöllä ja ylityöt ovat yleisiä.

Johanna Roti
Vastaava suunnittelija
VALLIn Vanhustyön Trainee nuorille -toiminta
Kirjoittaja toimii vastaavana suunnittelijana Vanhustyön Trainee –toiminnassa ja on koulutukseltaan sosionomi yamk, yhteisöpedagogi sekä lähihoitaja.