Sukupolvikokemukset siirtyivät nuorten ja ikäihmisten välillä

Vanhustyön Trainee -ohjelma mahdollisti kotoutumiskoulutuksessa olevien nuorten ja ikäihmisten kohtaamisen. Ohjelman ansiosta nuoret saivat mielekästä ja suomen kielen oppimista tukevaa tekemistä pitkän kesälomansa ajaksi. Samalla senioritalossa asuvat ikääntyvät saivat arkeensa virkistystä ja iloa. Kesän aikana nuoret kiinnostuivat vanhusalasta ammatillisesti.

Joukko nuoria kävelee kadulla, selin kameraan. Kaksi heistä työntää ikäihmistä pyörätuolilla, ja yksi on käsikynkäss kävelevän ikäihmisen kanssa.

Espoon maahanmuuttajapalvelut ja Työllisyys Espoo etsivät vaihtoehtoja siihen, kuinka kotoutujanuoret voisivat edistää kielenoppimista ja työelämätaitojaan koulujen kesäloma-aikana. Yhtenä ratkaisuna toimi Vanhustyön Trainee -ohjelma, joka toteutettiin Lauttasaaren senioritalossa.

Vuodesta 2013 alkaen Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n koordinoima Vanhustyön Trainee nuorille -toiminta on edistänyt nuorten aikuisten työelämäpolkuja sukupolviälykkäällä toiminnalla. Tuetussa, ryhmämuotoisessa, työkokeiluna toteutetussa Trainee-ohjelmassa kotoutujanuoret tutustuivat ikäihmisiin, heidän parissaan tehtäviin työnkuviin sekä senioritalon työyhteisöön. Vaikka nuoret vasta harjoittelevat suomen kieltä, he pystyivät käyttämään omia vahvuuksiaan avustaessaan iäkkäitä esimerkiksi ulkoilussa tai muussa virkistystoiminnassa. Ryhmän ja oman ohjaajan tuoma tuki sekä iäkkäiden ja henkilökunnan kannustus rohkaisivat nuoria kokeilemaan myös itselleen uusia asioita sekä käyttämään rohkeasti suomen kieltä oman taitotasonsa mukaisesti.

Huomasin, että olen hyvä auttamaan ikäihmisiä.

Iäkkäillä oli suuri rooli kielen, kulttuurin, perimätiedon ja sukupolvikokemusten siirtämisessä kotoutujille. Omien tietojen, taitojen ja kokemusten jakaminen vahvistaa tutkitusti iäkkäiden omaa toimijuutta sekä osallisuuden tunnetta, ja näin kävi myös mainitussa kotoutujanuorten Trainee-ohjelmassa. Iäkkäät kertoivat myös itse oppineensa uusia asioita nuorilta.

Vanhustyön Trainee -ohjelmissa panostetaan tavoitteelliseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen paitsi nuorten ja iäkkäiden, myös nuorten ja kokeneiden vanhustyöntekijöiden välillä. Senioritalon henkilökunnan palautteiden mukaan oman osaamisen jakaminen ja nuorille esikuvana toimiminen koettiin tärkeäksi. Osa työntekijöistä ilmoitti myös itse oppineensa nuorilta.

”Onnistunut yhteistyö VALLI ry:n kanssa on esimerkki siitä, miten eri toimijoiden osaamista ja resursseja yhdistelemällä voimme luoda konkreettisia ratkaisuja ja edistää nuorten yhtäläisiä mahdollisuuksia edetä kohti työelämää”, kertoo Kirsi Eskelinen Työllisyys Espoosta.

”Ensimmäinen kokemus iäkkäiden parissa voi olla ratkaiseva nuoren opiskelu- ja uravalintojen suhteen. Siksi Trainee-ohjelman kaltaista toimintaa tarvitaan laajemminkin”, toteaa puolestaan Lauttasaaren senioritalon toiminnanjohtaja Saija Toropainen.

Ymmärsin, että haluan tähän työhön.

Vanhustyön Trainee -toiminnassa ovat vuosien varrella sadat nuoret saaneet positiivisen työelämäkokemuksen ikääntyvien parista, ja suurin osa on päätynyt opiskelemaan sosiaali- ja terveysalaa toiminnan innoittamana. Trainee-ohjelma selkeytti myös kotoutujanuorten tulevaisuuden opiskelusuunnitelmia, ja kaikki kertoivat hakeutuvansa sote-alan opintojen pariin kotoutumisprosessin päättyessä.

Lisätietoja Vanhustyön Trainee nuorille -toiminnasta:
Suvi Hiltunen
Vastaava suunnittelija
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry
p. 050 408 2890
suvi.hiltunen[at]valli.fi