Susanna Huovinen on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n uusi puheenjohtaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n uudeksi puheenjohtajaksi on valittu kansanedustaja Susanna Huovinen (sd.). Huovinen seuraa tehtävässä Vappu Taipaletta, joka päättää kautensa 9 vuoden ansiokkaan työn jälkeen.  

Huovinen valittiin tehtävään Valli ry:n edustajakokouksessa sunnuntaina. Entiselle peruspalveluministerille vanhustyön edunvalvonta- ja vaikuttamisjärjestön luotsaaminen on mieluisa tehtävä.

”Valli ry on keskeinen toimija ikääntyneiden palveluiden kentällä. Olen iloinen ja innostunut uudesta tehtävästäni ja saamastani luottamuksesta”, Huovinen sanoo.

“Yhteiskunnassa on meneillään ikääntyneiden ja vanhusten palveluihin liittyviä suuria muutoksia kuten uusi sote ja vanhuspalvelulain muutokset. Toivon, että voin omalla kokemuksellani yhdessä liiton toimijoiden kanssa työskennellä inhimillisen ja arvokkaan vanhuuden puolesta.”

JÄRJESTÖJEN ASEMA VANHUSPALVELUIDEN TUOTTAJANA ON VARMISTETTAVA

Valli ry:n edustajakokous otti kokouksen julkilausumassa kantaa ihmisarvoisten ja monipuolisten vanhuspalveluiden turvaamiseksi sote- ja maakuntauudistusten yhteydessä. Valli ei kannata hoivapalvelujen keskittymistä, vaan uskoo paikallisten toimijoiden kykyyn tuottaa alueidensa palvelut.

“Sote-uudistus ei saa syrjäyttää pieniä ja keskisuuria paikallisia toimijoita kilpailutuksista”, sanoo Valli ry:n toiminnanjohtaja Virpi Dufva

“Järjestöillä on merkittävä rooli vapaaehtoistoiminnan ja vanhojen ihmisten hyvän arjen ja hyvinvoinnin edistäjinä. Ne tuntevat alueen ihmiset ja ovat jo vuosikymmeniä tuottaneet hyviä palvelukokonaisuuksia. Tämän työn edellytykset on turvattava”, Dufva sanoo.

Valli ry myös vaatii, että maakunnat sitoutuvat jatkossa ostamaan vanhuspalveluita vain sellaisilta toimijoilta, jotka maksavat veronsa Suomeen. Tämä edellytys tulee Vallin mielestä lisätä maakuntien hankintakriteereihin.

“Arkielämän ja palvelujen kokonaisuudessa on olennaista kunnioittaa vanhan ihmisen omaa tahtoa. On luotava toimintamalleja, joissa vanhus ei joudu ottamaan liikaa vastuuta hoivapalveluistaan, mutta saa äänensä kuuluviin valintoja tehtäessä”, Virpi Dufva sanoo.

Valli ry muistuttaa, että vanhuspalveluissa valitaan usein koti vanhukselle hänen loppuelämäkseen. Siksi hänellä on oltava oikeus olla mukana päättämässä asioistaan.

Lue Valli ry:n edustajakokouksen julkilausuma täältä

Lisätietoa:

Susanna Huovinen, puheenjohtaja
susanna.huovinen@eduskunta.fi, 050 511 3125

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry
Virpi Dufva, toiminnanjohtaja
virpi.dufva@valli.fi, 050 365 4664
www.valli.fi

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto (Valli) ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyötä tekevä asiantuntijajärjestö. Valli työskentelee aktiivisesti yhdessä jäsenjärjestöjensä ja asiantuntijoidensa kanssa paremman vanhuuden puolesta ja toimii jäsenjärjestöjensä edunvalvojana. Vallin hankkeiden avulla tuetaan ikäihmisten osallisuutta, kehitetään iäkkäiden teknologiavalmiuksia, kannustetaan sukupolvien välistä yhteistyötä ja nuorten hakeutumista alalle.