Keräsin tänä syksynä Vallin Trainee-ohjelmaan osallistuvilta nuorilta mielipiteitä ja kokemuksia ohjelman kehittämiseksi edelleen. Ohjelmaan osallistuu parhaillaan 12 nuorta, joista seitsemän oli mukana toiminnallisessa kehittämisaamupäivässä. Runsaasta ja antoisasta keskustelusta kirjasin jaettavaksi mm. seuraavat tärkeät huomiot: ”Pitää ensin nähdä se työ ja sitten vasta päättää” Jotta vanhustyötä osattaisiin jatkossa markkinoida nuorille entistä paremmin, on tärkeää tietää, millainen