Opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaryhmä luovutti tänään opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle ehdotuksia maahanmuuttajien saamiseksi nopeammin koulutukseen ja työelämään. Julkaisun luvussa 3.3. asiantuntijaryhmä toteaa: ”Maahanmuuttajien reitit koulutukseen ja työelämään ovat pitkiä, sisältävät tyhjäkäyntiä, päällekkäisyyksiä ja joskus myös epätarkoituksenmukaisia opintoja. Sopivaan kotoutumiskoulutukseen pääsyä voi joutua odottamaan. Noin vuoden mittaisen kotoutumiskoulutuksen ja seuraavien koulutusvaiheiden väliin jää usein viiveitä.