Taiteesta iloa yli sukupolvien

Taide tarjoaa mahdollisuuksia kaikenikäisille. Parhaimmillaan se synnyttää keskustelua erilaistenkin ihmisten välillä, tuo mieleen muistoja ja antaa tilaa unelmoinnille. Taidetta voi luoda yksin, kaksin, ryhmässä tai jopa yhteisössä. Sille ei ole ikärajaa.

Taiteella ja taiteellisella toiminnalla voidaan tutkimusten mukaan lisätä sosiaalista hyvinvointia. Osallistavan ja yhteisöllisen taidetoiminnan avulla voidaan tuoda yhteen eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Taidetoiminta voi tutkitusti lisätä ymmärrystä sukupolvien ja eri kulttuurien välillä sekä kasvattaa empatiaa ja lisätä arvostusta erilaisuutta kohtaan. (Laitinen, 2017)

Vanhustyön Trainee -ohjelmassa tuomme sukupolvia yhteen mielekkään tekemisen keinoin. Olemme muun muassa maalanneet, hyödyntäneet kuvakortteja muistelun tukena sekä muovailleet mitä erikoisempia hahmoja. Luovan tekemisen äärellä sekä nuoret että ikääntyneet ihmiset ovat samalla viivalla.

Trainee-nuoret ovat omalla uteliaalla ja innostavalla tavalla saaneet myös ikäihmiset kokeilemaan, miltä oma kädenjälki paperilla näyttää. Nuoret pohtivat, että näin ikääntyneemmätkin saavat luoda jotain itse. Yhdessä tehden apu on aina saatavilla, ja nuori on voinut näyttää mallia omalla teoksellaan. Tärkeintä ei ole ollut tulos, vaan yhdessä tekeminen. Taidetoiminta tuo vaihtelua arkeen ja innostaa kokeilemaan uutta, mutta ennen kaikkea sen avulla voi unohtaa, minkä ikäinen sitä itse onkaan. 

Nina Vuorinen, Trainee-ohjaaja

Lähteenä viittauksessa: Liisa Laitinen, Projektisuunnittelija, Turun ammattikorkeakoulun Taikusydän, JULKAISTU 21.10.2017