Tampereen Kotipirtti mukana aivan uudenlaisen asumisen kehitystyössä

Toisen palkitun suunnitelman havainnekuva palvelukorttelin sisäpihalta. Punos, UKI Arkkitehdit

Yhteisöllinen asuminen on, ja sen on oltava tulevaisuutta”, sanoo Tampereen vanhusneuvoston ja Kotipirtti ry:n puheenjohtaja, sosiaalineuvos Arja Ojala Kylä kaupungissa -seminaarissa Tampereella. Tampereen Käräjätörmän monisukupolvisen yhteisökylän kehittämistyön suunnitelmia ja arkkitehtikilpailun tuloksia oli kuulemassa yli 250 osallistujaa.

Monisukupolvisen yhteisökylän kunnianhimoisena tavoitteena on löytää uudenlainen asumisratkaisu, jossa muistisairaat ja muut ihmiset voivat asua yhdessä keskenään tasaveroisina ihmisinä ja muistisairaiden hoiva ja huolenpito saadaan osaksi yhteisöä.

”Ideana on se, että yhteisökylässä asuu tulevaisuudessa lapsiperheitä, yksinasuvia, maahanmuuttajataustaisia ja opiskelijoita- sekä 32 muistisairasta ihmistä kaikkien muiden joukossa. Seniorighettoja ja aidattuja alueita emme halua”, painottaa Arja Ojala.

Tampere on uranuurtaja ja edelläkävijä ikääntyneiden asumisen kehittämisessä. Tesoman aluekeskus toimii parhaillaan palveluiden kaupunkisuunnittelun ja osallistumisen yhtenä kokeilualueena, jossa pilotoidaan ja luodaan nyt aivan uusia asumisratkaisuja. Tavoitteena on lisätä hyvinvointia, elinvoimaisuutta ja alueen kiehtovuutta. Mittavia hankkeita kehitetään Tampereelle tyypillisellä allianssimallilla.

Käräjätörmän monisukupolvisen yhteisökylän arkkitehtuurikilpailun järjestivät ARA. Tampereen kaupunki, Tampereen Vuokratalosäätiö sekä Kotipirtti ry. Hanke kuuluu ympäristöministeriön Ikä-Aske-ohjelmaan. Tavoitteena oli suunnitella kortteli, jossa ei tule asumaan vain eri asteisesti tukea tarvitsevia, vaan erilaisissa elämänvaiheissa olevia kaikenlaisia ihmisiä ja jossa jokaisella iästä, varallisuudesta, etnisestä alkuperästä tai diagnooseista riippumatta on viihtyisää ja turvallista asua. Arkkitehtikilpailussa esiin nousi kaksi työtä, joissa eri näkökulmista yhdistyivät parhaat elementit. Palkintolautakunta esittää, että molempia töitä hyödynnetään jatkosuunnittelussa. Suunnitelmiin ja kehittämistyöhön voit tutustua ja asiaa seurata  Omatesoma-sivuilta.

Yhteisökylän palvelukorttelin rakentamiseen haetaan ARA:n rahoitusta ja tavoitteena on, että palvelukortteli on valmiina muutaman vuoden päästä. ARA:n kokemusten mukaan erityisryhmien asumisen sijoittaminen muuhun asuntokantaan on kustannustehokasta. Tesoman alueelle rakentuu toinenkin kokeilualue eli omatesoma-elinkaarikortteli uuden vasta valmistuvan hyvinvointikorttelin läheisyyteen. 

Palveluasumista kehitetään toiminta- ja palvelukeskusten suuntaan eri puolilla maata. Kaikenikäisten yhteisasumista peräänkuulutettiin myös Vanhusneuvostopäivillä, jonka monipuolisia materiaaleja sekä tuoreen selvityksen palvelukortteleista löydät Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman sivuilta, täältä. Nyt suunnitteilla olevat palvelukorttelit ovat palveluiltaan monipuolisempia kuin yksittäiset palvelurakennukset. Niiden tavoitteena on tarjota monipuolisia asumisratkaisuja ja yhdistää asumiseen erilaisia palveluja, kansalais- ja yritystoimintaa, lasten leikkitiloja, kaupunkiviljelyä ym. Mallia on otettu mm. hollantilaisista ja muista eurooppalaisista ratkaisuista. Maailmalla on esimerkkejä myös suljetuista vanhusten kylistä, mutta nyt käynnissä olevissa hankkeissa tavoitellaan lähinnä kaikille avoimia asumismuotoja.  Kyse ei ole vain rakentamisesta vaan ennen kaikkea uudesta ajattelusta, jossa vanhat ihmiset eivät ole erillinen ryhmä, jolle rakennetaan jotain erillistä, vaan kyse on meistä, jotka haluamme kaikille avoimia, viihtyisiä, monipuolisia ja yhteisöllisiä asumisen vaihtoehtoja.

”Yhteisöllisyydessä on koko 100-vuotiaan Suomen tulevaisuus!”, innostaa Arja Ojala.