Tamperelainen Kotipirtin palvelutalo – sukupolvien ja kehittämistyön paikka

Ikäihmisten asumispalveluita ja päiväkeskustoimintaa tuottava Kotipirtin palvelutalo on toiminut Tampereen Tesoman alueella tänä vuonna 15 vuotta. Kotipirtti on alueen voimavarakeskus, jossa tarjolla olevat palvelut ovat avoimia niin ikääntyneille kuin nuoremmillekin. Kotipirtti toimii aktiivisesti Tesomalla erilaisiin kehittämishankkeisiin osallistumalla, vetäen taloon nuorempaa väkeä.
      – Ikääntyminen ei vie ihmiseltä oikeutta kuulua aktiiviseen yhteisöön, johon kuuluu eri-ikäisiä ihmisiä, toteaa Kotipirtin toiminnanjohtaja Kaija Kallinen.
      – Kotipirtissä asuvat ja asioivat ikäihmiset eivät enää itse pysty tai jaksa lähteä kauemmas muiden ihmisten, harrastusten ja toiminnan pariin. Ratkaisu on ollut muun yhteisön tuominen osaksi palvelutalon elämää. Kotipirtin ravintolassa voi kuka tahansa käydä kahvilla, ruokailemassa tai ostaa valmista ruokaa kotiin. Kuntohuoneella ja pihalla olevalla tasapainoradalla voi käydä hoitamassa lihaskuntoansa. Kotipirtillä onnistuu myös hiusten leikkauttaminen ja jalkojen hoitaminen sekä fysioterapeutilla käynti. Talosta voi vuokrata tiloja kokouksien tai juhlien järjestämiseen. Kotipirtin järjestämät tapahtumat ovat avoimia kaikenikäisille.

Nuoret ikäihmisten palvelutalossa 
      Toiminnanjohtaja Kallisen sydäntä lähellä on erityisesti sukupolvien välinen yhteistyö. Rippikoulunuoret ovat käyneet monena vuonna Kotipirtillä. Perhepäivähoitajat käyvät lasten kanssa säännöllisesti Kotipirtillä laulamassa ja leikkimässä. Lasten katseleminen ja heidän puuhiinsa osallistuminen tuo iloa ja virkeyttä. Musiikki ja lapset herättävät syvästikin dementoituneen vanhuksen. 
      Kotipirtin alkuajoista lähtien talo on ollut mukana palkkaamassa vuosittain 15-18-vuotiaita nuoria parin viikon kesätöihin. Parhaimmillaan nuoria on ollut yhden kesän aikana 16 henkeä. Työtehtäviä talossa riittää pihamaan hoidosta kuvataide- ja musiikkihetkien vetämiseen, retkiin osallistumiseen ja pieniin kotitaloustöihin. 
      Toiminta hyödyttää niin nuoria kuin palvelutaloakin. Nuoret saavat arvokasta työkokemusta ja pääsevät tutustumaan ikäihmisiin, mikä madaltaa kynnystä hakeutua vanhustyöhön. Näin saadaan alalle uusia työntekijöitä. 
      Kotipirtti on vuosien kuluessa toteuttanut useita projekteja, joilla tavoitellaan hyvinvointia tesomalaisille. Projekteilla on kehitetty mm. palveluasumista omaan kotiin sekä luotu YDIN-projektin (2005-2008) yhteydessä ikääntymisen resurssikeskus -mallia laadukkaan kotona asumisen turvaamiseksi. Yhressä nääs -projektissa (2012-2016) on kehitetty uusia ennaltaehkäisevän ja etsivän toiminnan muotoja vanhustenhuoltoon ja näin torjuttu mm. ikääntyneiden yksinäisyyttä. Kotipirtissä koulutetaan vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka toimivat ystävinä, asiointiapuna ja toimintatuokioiden vetäjinä.

Oma Tesoma -hanke yhteistyökumppanina 
      Tampereen kaupunki nimesi pari vuotta sitten Tesoman erityiseksi kaupunkikehityksen kokeilualueeksi. Kehittämistyötä vie eteenpäin Oma Tesoma -hanke (2014), joka toimii sateenvarjona sen yleisiä tavoitteita ja päämääriä toteuttaville osaprojekteille. Laajassa, poikkihallinnollisessa hankkeessa kehitetään Tesoman asunto-, palvelu-, harrastus- koulutus- ja työllistymistarjontaa ja -mahdollisuuksia. Kehittäminen tapahtuu erilaisten kokeilujen avulla yhdessä tehden ja eri osapuolia osallistaen. Tavoitteena on voimistaa Tesoman kehittymistä omaleimaiseksi, elinvoimaiseksi ja viihtyisäksi kaupunginosaksi, joka houkuttelee ihmisiä asumaan ja asioimaan alueelle. 
      Kotipirtti ja Oma Tesoma -hanke löysivät toisistaan luontevan yhteistyökumppanin. Avoimuus, yhdessä tekeminen ja uuden kokeileminen ovat kummankin toiminnalle keskeisimmät piirteet. 
      Yhteistyön tuloksena on toteutunut monenlaista sukupolvia yhdistävää kulttuuritoimintaa. Tesoman yläkoulun oppilailla ja Yhressä nääs -projektin toimintaan osallistuneilla ikäihmisillä oli yhteinen näytelmäkerho vuonna 2014. Kotipirtin asukkaat pääsivät osallistumaan kuvataidetyöpajoihin, joissa tehtyjä teoksia oli esillä Pirkanmaan triennaaliin kuuluvassa Soma-yhteisötaidegalleriassa. 
      Kotipirtti on mukana tesomalaistoimijoiden yhteisessä Tessun kulttuurihöntsyt -projektissa rahoittamassa sitä ja osallistumassa ohjausryhmätyöhön. Kulttuurihöntsyissä toteutetaan erilaisia pienimuotoisia, osallistujille maksuttomia harrastuskokeiluja. Kotipirtillä näistä toteutettiin taidelähtöinen sukupolvien välinen keskusteluryhmä eli ns. vastapariryhmä, missä nuoret ja ikäihmiset kohtasivat kertomalla oman näkemyksensä vaihtuvista aiheista. Ikäihmiset ovat myös osallistuneet innokkaasti Tesoman viihtyisyyden lisäämiseen värikkäitä neulegraffiteja neulomalla. 
      Oma Tesoma -hankkeen kanssa yhteistyössä toteutettiin kesällä 2015 yläasteikäisten nuorten pitämä kahvila Yhressä nääs -projektin Olkkarissa. Olkkari on matalan kynnyksen paikka, jossa on aktiivista ja osallistavaa toimintaa tesomalaisille ikääntyneille. Onnistunutta nuorten kesäkahvilatoimintaa jatketaan kesällä 2016. Kesäkahvilasta on tehty toimintamalli, joka julkaistaan tänä keväänä.

Aktiivinen vaikuttaja alueella
      Kotipirtti osallistuu aktiivisesti Oma Tesoma -hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin. Tuunataan Tesomaa -tapahtumaviikon aikana lokakuussa 2014 hanke esitteli laajasti ja näkyvästi Tesoman kehittämissuunnitelmia yhdessä Ylen Tampereen Radion kanssa. Elokuussa 2015 hankkeella oli Tehdään Tesomaa -päivät, joiden aikana luotiin yhdessä alueen asukkaiden, yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa visio alueen tulevaisuudesta. 
      Tampereen kaupunki valmistelee Tesomalle hyvinvointikeskusta, joka aloittaa toimintansa alueelle rakennettavan uuden liikekeskuksen tiloissa loppuvuodesta 2017. Hyvinvointikeskuksen kehittäminen liittyy Tampereen kaupungin palvelumallin uudistamiseen. Tesoman hyvinvointikeskuksessa kunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään muihin hyvinvointipalveluihin. Tulevaisuuden hyvinvointikeskus palvelee ja aktivoi alueen koko väestöä.
      – Tesomalla on paljon ikääntyviä ihmisiä, Kotipirtin toiminnanjohtaja Kallinen huomauttaa. – On tärkeää olla mukana kuulemassa suunnitelmista ja vaikuttamassa niihin. Hyvinvointi on meidän kaikkien yhteinen päämäärä. Tampereella 15.3.2016 

Kirjoittajat
Kaija Kallinen
Kotipirtti ry
Toiminnajohtaja

Johanna Kurela
Tampereen kaupunki
Oma Tesoma -Hanke
Projektikoordinaattori 

TUTUSTU MYÖS KOTIPIRTIN OLKKARIN MALLIIN.