27.9.2019 Etsivän vanhustyön koulutuspäivä .

Etsivän vanhustyön verkostokeskus järjestää Etsivän vanhustyön koulutuksen 27.9.2019 klo 9-16 Valli ry:n tiloissa, osoitteessa Hämeentie 58-60 A 52, Helsinki. Päivän teemana ovat riskien tunnistaminen, varhainen välittäminen ja huolen puheeksi ottaminen.

Tarja Ojala Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Ote-hankkeesta kertoo riskien tunnistamisesta liittyen turvalliseen asumiseen ja kotona asumiseen. Jukka Pyhäjoki Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kouluttaa huolen puheeksi ottamisesta ja dialogisuuden edistämisestä ikäihmisten ja heidän verkostojensa kanssa. 

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti etsivää vanhustyötä tekeville tahoille ja vanhustyön ammattilaisille, mutta myös opiskelijoita ja muita aiheesta kiinnostuneita otetaan mukaan koulutukseen, mikäli tilaa on. Ilmoittautuminen: info(@)valli.fi

OHJELMA:


9:00 -10:00 Aamupala ja verkostoituminen

10:00 -12:00 Tarja Ojala, SPEK – Turvallisen kotona asumisen riskit ja niiden havaitseminen ja tunnistaminen

12:00 -13:00 Lounas

13:00 – 14:15 Jukka Pyhäjoki, THL - Varhaisen puuttumisen ja yhteistoiminnan haasteet ja mahdollisuudet vanhustyössä. Dialogisuuden edistäminen hankalissa kohtaamistilanteissa.

14:15 – 14:30 Tauko

14:30 – 16:00 Jukka Pyhäjoki, THL - Huolen puheeksiottamisen työmenetelmä varhaisena dialogina

16:00 Koulutuksen päätös