Tarjoamme viisi viisautta tulevalle hallitukselle

VALLIn uutiskirje 3/2019

Eduskuntavaalit on pidetty; lämpimät onnittelut kaikille valituille kansanedustajille. Kansalaisilta saatu valtakirja on vahva luottamuksen osoitus. Lupaukset ja tavoitteet, joita ehdokkaat ja puolueet ovat ennen vaaleja antaneet, velvoittavat toimimaan niiden asioiden puolesta koko kauden ajan. Hallitusohjelma tulee olemaan tärkeässä roolissa myös vanhojen ihmisten ja vanhuspalveluiden näkökulmasta. Valli ja Vtkl laativat yhdessä Vanhustenhuollon ”Viisi viisautta” suosituksina tulevaan hallitusohjelmaan. Toivottavasti nämä lauseet löytyvät sieltä:

  1. Ikääntyneiden hyvinvointia tulee tarkastella kokonaisuutena ja ratkaisuja on etsittävä ennakoivista toimista entistä enemmän.
  2. Järjestöjen erityinen osaaminen ja arvokas työ tulee tunnistaa ja turvata palveluiden tuottamisessa.
  3. Palveluntarpeen arviointi määrittelee oikeanlaisen ja oikea-aikaisen palvelun.
  4. Hyvinvoiva henkilöstö ja osaava johtaminen ovat avaintekijät hyvään ja turvalliseen hoivaan.
  5. Kuntien ja muiden palvelujen järjestäjätahojen hankintaosaamista tulee vahvistaa ja on turvattava riittävä rahoitus vanhuspalveluiden peruslaatuun.

Tutustu vanhustenhuollon viiteen viisauteen laajemmin täältä.

Virpi Dufva
toiminnanjohtaja
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry

TOP