Taustajärjestöt Elämänote-ohjelman kivijalkana

VALLIn ja Ikäinstituutin yhteisesti koordinoima Elämänote-ohjelma ja siihen kuuluvat 20 hanketta aloittivat yhteisen matkansa kaksi vuotta sitten. Matka jatkuu vielä reilun vuoden eli 2021 loppuun saakka. Syksyllä 2018 ei kukaan voinut kuvitellakaan, millaisessa maailmantilanteessa tällä hetkellä eläisimme. Onneksemme verkostojen vahvuus on kantanut.

Elämänote-ohjelman kivijalkana ovat hankkeiden taustajärjestöt. Koko ohjelmalle on todella arvokasta voida verkostoitua hankkeiden kautta myös emojärjestöjen tasolla. Kaikki kokemus, viisaus, tieto ja taito eri puolilta Suomea, eri näkökulmista, eri toimijuuksien kautta ja erilaisissa toimintaympäristöissä on vahva toiminta-alusta Elämänote-hankkeiden kehittämistyölle. Taustajärjestöinä on sekä suuria keskusjärjestöjä että pieniä suhteellisen uusia toimijoita. Toimintaympäristöt vaihtelevat Lapin perukoilta suuren kaupungin lähiöön. Osa taustajärjestöistä tulee myös olemaan joidenkin Elämänote-ohjelman aikana kehitettävien toimintamallien ja toimintamuotojen jatkajia.

Elämänote-ohjelman päätavoitteena on tukea kotona asuvia iäkkäitä ja erityisesti heitä, joilla on haasteita elämässään. Kuusi hanketta toimii VALLIn jäsenjärjestöissä. Palvelutalon yhteydessä toimiva hanke hyödyttää kaikkia, sillä palvelutalot ovat osa lähiyhteisöään. Palvelutalojen merkitys omassa elinympäristössään on hanketyön kautta vain vahvistunut. Asun itsekin erään VALLIn jäsenjärjestön naapurissa. Vaikka korona estää tälläkin hetkellä suurimman osan fyysisistä lähitapaamisista, olen käynyt ihania juttutuokioita parvekkeellaan istuskelevan ikäihmisen kanssa ja tervehtinyt rollaattoreidensa kanssa ulkoilevia ikämiehiä. On arvokasta voida omassa elinympäristössään nähdä ja kohdata palvelutalon asukkaita! Kesän aikana moni palvelutalon yhteydessä toimiva hanke on myös järjestänyt erilaisia tapaamisia ja kohtaamisia kotona asuville iäkkäille ulkona. Näitä tapaamisia oli ikävöity kovasti pitkän koronakevään aikana.

Korona on vaikeuttanut Elämänote-ohjelman hankkeiden alkuperäisiä tavoitteita ja suunnitelmia, mutta työmäärää se ei ole vähentänyt. Taustajärjestöissä ja varsinkin palvelutaloissa korona-aika on tarkoittanut valtavaa painetta ja pitkiä työpäiviä. Myös hanketyöhön on etsitty uusia ulottuvuuksia. Suuren verkoston ja taustajärjestöjen yhteinen voima näkyy. Osaamisen jakamisesta on tullut voimavara. Myös maantieteelliset raja-aidat ovat hälventyneet. Hankkeiden kehittämistyöhön kuuluu tällä hetkellä mm. verkostojen tiivistäminen ja etäyhteyksin kautta tapahtuvien toimintojen edistäminen. Asiakkaista halutaan pitää huolta ja jos se ei onnistu tällä hetkellä fyysisesti, silloin toimitaan etänä.

Elämänote-hankkeet palvelevat yhä konkreettisemmalla tasolla yhä laajemmin. Tästä esimerkkinä erään VALLIn jäsenjärjestön eli Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n yhteydessä toimiva Sippe-hanke. Heidän hyvinvointikutsunsa (ks. kuva jutun alla) ovat nyt kaikkien ulottuvilla, sillä Sippe-hyvinvointikutsut löytyvät myös netistä. Näille kutsuille ei ole maantieteellisiä rajoja. Tarvitaan tosin digilaite ja hiukan osaamista. Opastusta saa mm. Sippe-kutsujen Annilta ja Rosa-Marialta. Syksyn pimetessä hyvinvointikutsut piristävät! Maksuttomat kutsut voi tilata täältä: https://www.sippe.fi/kutsut/nettikutsut/

Meillä järjestötoimijoilla on koronan lisäksi muitakin haasteita. Seuraavat viikot ovat järjestöjen rahoituksen suhteen ratkaisevia. Nyt jos koskaan on tärkeää viestiä ulospäin päättäjätasolle saakka, kuinka tärkeää työtä järjestöissä tehdään. SOSTE onkin haastanut meidät kaikki mm. Twitteriin tviittaamaan oman toiminnan hyödyistä ja liittämään mukaan hastagit #budjetti2021 sekä #onneksionjoku.

Heli Väisänen
Elämänote-ohjelma
VALLI ry
heli.vaisanen@valli.fi