TE-toimistojen resurssipula nuorten tavoittamisen haasteena

Vuosi sitten elokuussa, taisi olla 15.8.2013, aloitin pamppailevin sydämin maailmanhistorian ensimmäisen Vanhustyön Trainee-ohjelman vetämisen viidelletoista ilmoittautuneelle nuorelle aikuiselle. Ja hyvinhän se meni, tulokset olivat hyvin rohkaisevia.

Tuloksiin pääseminen edellytti yhteistyötä TE-toimistojen ja niissä työskentelevien nuorten omien virkailijoiden kanssa. Yhdessä, kuitenkin luottamuksellisuuden ja nuoren tietosuojan säilyttäen, pohdittiin ratkaisuja silloin, kun työelämään pääsemiseen tarvittiin vielä vahvempia työkaluja. Yhdessä hoidettiin myös paperiasioita ja virkailijat hoitivat nuorten sopimukset kuntoon vauhdilla, jotta he pystyivät aloittamaan ryhmässä. Kaiken kaikkiaan yhteistyö sujui erittäin hyvin ja oli hienoa nähdä, kuinka suurella sydämellä nuorten kanssa työskentelevät virkailijat tekevät työtään. Myös heille on tärkeää, että nuoret pääsevät elämässään eteenpäin ja löytävät ratkaisuja.

Nykyisin nuo tehtävät eivät enää kuulu omaan projektiini, mutta seuraan aktiivisesti ELY-Traineen etenemistä, jotta siitä on mahdollista kehittää pohja tulevaisuuden Trainee-ohjelmalle nuorten työllistämiseksi vanhustyöhön. Jo tämän vuoden keväällä oli haasteita saada ryhmä täyteen ja nyt syksyn ryhmässä on vielä useita paikkoja vapaana, vaikka ollaan jo elokuussa. Kuitenkin on oletettavaa, että pääkaupunkiseudulla juuri tälläkin hetkellä on sellaisia nuoria, jotka eivät päässeet vielä tänä syksynä opiskelemaan hoiva-alaa tai etsivät muista syistä väylää hoiva-alan ammatteihin. Haaste on tavoittaa heidät.

Ilman koulutuspaikkaa jääneet nuoret ilmoittautuvat näihin aikoihin TE-toimistoon tai ovat ilmoittautuneet jo koulun päättymisen jälkeen. Siihen, että he pääsevät tapaamaan kasvokkain omaa virkailijaansa, menee kuitenkin useita viikkoja ensi-ilmoittautumisesta. Jos nuorten kokemukset oikein ymmärsin, niin verkossa tapahtuvan ilmoittautumisen jälkeen nuori jää odottamaan puhelua, joka tulee TE-toimistosta parin viikon sisällä. Puhelimessa hänelle annetaan parin-kolmen viikon päähän aika omalle virkailijalle.

Se, että työttömäksi ja ilman opiskelupaikkaa jäänyt nuori joutuu odottamaan jopa yli kuukauden, että pääsee tapaamaan omaa virkailijaansa, on haaste Trainee-ohjelman kannalta mutta ennen kaikkea nuoren itsensä kannalta. Miten käy motivaatiolle, kun mieli tekisi aloittaa jotain uutta samaan aikaan, kun ikätoverit ja ystävät aloittavat opintonsa, mutta joutuu jonottamaan päästäkseen edes kuulemaan eri vaihtoehdoista?

Paikka auki -ohjelmassa on monta järjestöä tekemässä yhteisvoimin töitä nuorten työllistämiseksi, Valli yhtenä niistä. Parhaallakaan yrittämisellä emme kuitenkaan voi auttaa nuoria, ellemme tavoita heitä. TE-toimistoissa on osaamista ja halua ohjata nuoria parhaisiin mahdollisiin vaihtoehtoihin, mutta siihen tarvitaan lisää resursseja. Jos nuorisotyöttömyydelle todella halutaan tehdä jotain, nyt on korkea aika satsata siihen, että nuori pääsee oman virkailijan vastaanotolle nopeasti, ja että omalla työntekijällä on riittävästi aikaa hänen asioihinsa perehtymiseen. Vasta sen jälkeen voimme tarjota aidosti tuloksellisia projekteja.

Tietoni TE-toimiston toiminnasta perustuvat Helsingin tilanteeseen keväällä 2014. Jos ne ovat vanhentuneita tai virheellisiä, korjaan ne mielelläni, kun ilmoitat.