Tehdään yhdessä etsivä vanhustyö näkyväksi – yhteinen työ jatkuu!

Etsivän vanhustyön verkostokeskus työskentelee etsivän vanhustyön ammattilaisten ja heidän sidosryhmiensä kanssa, jotta iäkkäiden ihmisten avun tarve tunnistetaan ja heitä autetaan riittävästi ja oikealla osaamisella.

Käynnissä on historiallinen muutos. Hyvinvointialueiden myötä sote-palveluista tulee suurempia kokonaisuuksia ja kunnille jää hyvinvoinnin edistäminen. Järjestöjen on oltava aktiivisia toimijoita, osoitettava työnsä vaikutukset ja rakennettava sote- ja hytekumppanuutta. Sitä enemmän etsivää vanhustyötä tarvitaan, mitä heikommin eri toimijoiden välinen yhteinen työ toimii.

Alueellisen tuloksellisuuden ja valtakunnallisen vaikuttavuuden prosessi koostuu viiden eri kokonaisuuden työstämisestä 2022–2023:

  1. Etsivän vanhustyön kohderyhmien määrittely (tehty)
  2. Etsivän vanhustyön toimintatavat (tehty)
  3. Etsivän vanhustyön tuloksellisuus ja tiedonkeruun käytänteet (meneillään)
  4. Etsivän vanhustyön alueelliset yhteistyöverkostot
  5. Etsivän vanhustyön koordinaatio alueellisten toimijoiden tukena

Kaikkia asiakokonaisuuksia työstetään yhdessä seuraavasti:

  • Yllä kuvaituista aiheista tehdään kyselyt, joihin jokainen sitoutuu vastaamaan.
  • Kaikista vastauksista koostetaan analyysi ja ehdotus, jota vielä kaikkien on mahdollisuus kommentoida.
  • Sen jälkeen järjestetään ½ päivän webinaari, jossa yhteisesti työstetään aiheesta yhteinen kooste.

Sinä, joka teet ja kehität työksesi etsivää vanhustyötä, tule mukaan yhdessä tiimisi kanssa kuvaamaan, kehittämään ja osoittamaan etsivän tuloksellisuus ja vaikutukset. On myös tärkeää saada päättyneiden hankkeiden osalta tietoa eli tervetuloa vielä yhteiseen työhön mukaan, vaikka työsi etsivän vanhustyön parissa olisi päättynyt.

Ilmoittaudu Tiinalle: tiina.lauhde@valli.fi