Tehdään yhdessä vaikuttavaa etsivää ja löytävää vanhustyötä

Etsivän vanhustyön verkostokeskus tukee etsivän ja löytävän vanhustyön tekijöitä ja kehittäjiä. Neuvomme, kehitämme, kokoamme uusinta tietoa, vahvistamme verkostoja ja autamme pistämään kokemukset jakoon. 

Tavoitteena on tuoda yhteen kaikki etsivää vanhustyötä tekevät ihmiset ja organisaatiot. Haluamme olla innostava vertaiskehittämisen yhteisö, jossa etsivää työtä viedään eteenpäin yhteisvoimin.

Vaikutamme siihen, että ikääntyneet ihmiset tavoitetaan, heidän tuen ja avun tarpeensa tunnistetaan ja niihin vastataan oikea-aikaisesti ja osaavasti.

Jos teet tai olet kiinnostunut tekemään etsivää vanhustyötä, lähetäthän yhteystietosi! Pidämme sinut kartalla ja kutsumme mukaan yhteisen tekemisen äärelle verkossa, somessa ja livenä.

Ota yhteys / lähetä yhteystietosi:
Päivi Tiittula, suunnittelija
paivi.tiittula@valli.fi

Twitter: Etsivä vanhustyö @Verkostokeskus #etsivävanhustyö

Mitä Etsivän vanhustyön verkostokeskus tekee?

– Kokoaa yhteen ja välittää Etsivään vanhustyöhön  liittyvää  tietoa, osaamista, kokemuksia ja menetelmiä.
– Rakentaa verkostoja ja yhteistyötä järjestöjen, asiantuntijoiden ja kehittäjien välillä.
– Koordinoi aiheen ympärillä toimivia verkostoja.
– Luo alustan tiedon, kokemuksen ja vertaistuen jakamiselle.
– Yhteiskehittää ja arvioi sekä levittää Etsivän vanhustyön hyviä käytäntöjä.
– Toteuttaa työpajoja, teemakoulutuksia ja seminaareja sekä opintomatkoja

Järjestöille ja etsivän työn ammattilaisille

Tukee ja auttaa järjestöjä sekä vanhustyön ammattilaisia kehittämään etsivää vanhustyötä ja rakentamaan tarpeenmukaisia yhteistyöverkostoja paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

– Toimii etsivän vanhustyön vertaisfoorumina verkossa
– Kokoaa tietoa ja menetelmiä etsivästä vanhustyöstä
– Tukee tiedon hyödyntämisessä ja vertaiskehittää työmenetelmiä
– Auttaa hankesuunnittelussa, hyvien käytäntöjen käyttöönotossa ja levittämisessä
– Rakentaa verkostoja ja yhteistyön muotoja
– Arvioi ja kehittää etsivää vanhustyötä sekä verkostotyötä
– Edistää tietoisuutta etsivästä vanhustyöstäja toimivista verkostoista.
– Nostaa esille etsivän vanhustyön arvon, merkityksen  ja vaikuttavuuden

Päättäjille, kehittäjille ja asiantuntijoille

Nostaa esiin vanhustyön kentältä toimivia malleja, kokeiluja ja vaikuttavia käytänteitä.  Auttaa päättäjiä sekä palveluiden ja ratkaisujen kehittäjiä huomioimaan ikäihmisten tarpeet ja kokemukset kehittämistyössään.

– Nostaa esille epäkohtia, mutta ennen kaikkea ratkaisuja ikääntyneiden ihmisten osallisuuden ja turvallisen kotona asumisen tueksi.
– Tarjoaa ikäihmisten käyttäjäkokemuksia ja asiantuntijakonsultaatioita kehitystyön tueksi.
– Mahdollistaa näkyvyyden kehitetyille ratkaisuille.

Ikääntyville ihmisille ja heidän läheisilleen 

Toimii sen puolesta, että kotona asuvat ikääntyvätt ihmiset pysyvät osallisina yhteiskunnassa. Tavoitteena on, että ikääntyvien ihmisten kotona asuminen on mielekästä ja turvallista, Etsivän vanhustyön verkostot löytävät ikääntyneet ihmiset, jotka ovat avun ja tuen tarpeessa sekä rakentavat palveluketjuja, joissa ikääntyneet ihmiset saavat osaavaa, oikea-aikaista tukea ja apua erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa.

– Madaltaa yhteisöllistä kynnystä varhaisen välittämisen ja huoli-ilmoittamiseen
– Välittää tietoa etsivän vanhustyön verkostoista ja heidän toimintatavoistaan.
– Tarjoaa ikäihmisille oman vaikuttamis- ja osallistumiskanavan kokemusasiantuntija- verkosto/käyttäjäpaneelin etsivän vanhustyön kehittämiseen

Valli ry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskus toimii Mielellään- verkostossa, jossa Eläkeliitto, Eläkkeensaajien keskusliitto, Suomen Mielenterveysseura sekä Vanhus -ja- lähimmäispalvelun liitto Valli ry nostavat esille ikäihmisten mielen hyvinvoinnin edistämisen tärkeyden.  

Valli ry:n jäsenyhdistyksistä mukana ovat jo Mereo/ Helsinki, Kotipirtti ry/ Tampere ja Rateva ry/ Miehikkälä. Sosiaali- ja terveysministeriö tukee toimintaa Veikkauksen tuotoilla.