Teknologiabuusti jatkuu Ikäteknologiakeskuksessa

Ikäteknologiakeskuksessa vuosi 2020 sujui innostuneissa merkeissä! Koronan kurjuudesta huolimatta se sai myös kivalla buustilla eli innostavalla tavalla aikaan uusia toimintatapoja ja tehokkuutta. Jo kevät – syksystä puhumattakaan –  osoitti sen, että etäyhteyksien kautta erilaiset kohtaamiset onnistuivat erittäin hyvin.  Ja mahdollistivat entistä suuremman kohderyhmän tavoittamisen. Ikäteknologiakeskuksen toiminnan ytimessä olevan verkottamisen ja eri sektoreiden koordinoinnin kautta mukana on koko ajan kasvussa oleva joukko sote/hyte-alan ja teknologia-alan ammattilaisia. Se on mahtavaa! Yhdessä tehden syntyy paras tulos!

Ikäteknologiakeskus tuotti ja välitti paljon tietoa, se auttoi tuomaan ikäihmisten äänen kuuluviin päätöksenteon ja kehittämistyön tueksi, ja siten myös jäsenyhteisöjen oman toiminnan tueksi. 
Toiminnassa nostettiin suunnitellusti esiin hyviä ikäteknologiakäytäntöjä ja tuotettiin tietoa ikäihmisten kotona asumista tukevista teknologisista ratkaisuista.  Tietoa tuotettiin myös ikäihmisten kokemuksista, tarpeista ja motivaatiosta digitalisaatioon liittyen.   Tuotettua tietoa, omaa ja muiden tuottamaa välitettiin omien tilaisuuksien, verkkosivujen ja aktiivisen eri kanavissa toteutetun viestinnän kautta.   Puheenvuoroja käytettiin ja ikäihmisten osallisuutta edistettiin lukuisissa muiden järjestämissä tilaisuuksissa. 

Pankkipalveluselvitys toteutettiin syksyn 2020 aikana, edellinen tehtiin 2018. Kyselyyn vastasi yli 2000 yli 65-vuotiasta valtakunnallisesti. Selvityksen yhteydessä saimme myös yli 7000 avokommenttia, ja ne tarjoavat erittäin tärkeää, merkityksellistä tietoa ikäihmisten kokemuksista ja tarpeista. Vastausten suuri määrä kertoo siitä, miten tärkeäksi ikäihmiset kokivat aiheen. Tehty selvitys lisää yhteistä ymmärrystä siitä, mitä pankkipalveluiden ja sähköisen asioinnin kehittämisessä pitää huomioida. Työ selvityksen tulosten eteenpäin viemiseksi jatkuu ensi vuonna.

Myös Konstikopat eli matkalaukulliset ikääntyneiden arkeen soveltuvaa ikäteknologiaa – kiersivät koronatilanteesta huolimatta. DigiAgeTalk pidettiin webinaarina ja se kokosi tuttuun tapaan sadoittain osallistujia ympäri Suomen. Ikäihmisiä oli tälläkin kertaa mukana iso joukko.

Jäsenyhteisöjen tukeminen oli keskeinen toiminnan painopistealue, tukea tarjottiin myös korona-ajan haasteissa. Jäsenyhteisöjä tuettiin esimerkiksi ikäteknologiaan ja sen käyttöönottoon liittyvän osaamisen vahvistamisessa sekä ratkaisujen löytämisessä.  

Ikäteknologiakeskus toimi valtakunnallisena riippumattomana asiantuntijana, ja toimi aktiivisesti eri verkostoissa ja työryhmissä sekä osallistui eri työryhmien kautta myös omaan alaansa liittyvän yhteiskunnallisen päätöksenteon valmistelutyöhön. Työ ikäihmisten osallisuuden vahvistamiseksi tässä kovaa vauhtia digitalisoituvassa ja teknologisoituvassa yhteiskunnassa jatkuu. Ensi vuonna fokuksemme on ikäihmisten yhdenvertaisessa mukanaolossa digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Tärkeä osa sitä on ikäihmisten erilaisuuden, moninaisuuden huomioiminen. Teemme työtä sen eteen, että erilaiset digiesteet pystytään hälventämään. Liputamme ja verkostojemme kautta mahdollistamistamme sen, että palveluita ja palveluprosesseja kehitetään entistä enemmän ikäihmisten, oman elämänsä parhaiden asiantuntijoiden kanssa! Verkostomainen yhteistyö, eri toimijoiden verkottaminen ja koordinointi tarjoaa arvokkaan ja tuloksia tuottavan toimintamallin – teknologia todellakin kuuluu kaikille!

Sari Vapaavuori
Kehittämispäällikkö, VALLI ry