Terveiset YK:n Sosiaalisen kehityksen toimikunnan istunnosta (CSocD 60)

H.E. Ms Maria del Carmen Squeff puheenjohtajan pöydän takana vetämässä istuntoa.
H.E. Ms Maria del Carmen Squeff
Istunnon puheenjohtaja Argentiinasta

Viime vuoden tapaan tänäkin vuonna kokoustettiin etänä Suomesta käsin. Normaalisti Sosiaalisen kehityksen toimikunnan istunto on pidetty New Yorkissa YK:n päämajassa. COVID-19 -pandemiasta johtuen Suomessa päädyttiin etäosallistumiseen. Suomen valtuuskuntaa johti ministeri Hanna Sarkkinen (STM). Istunnoissa oli yksi prioriteettiteema ja myös nouseva teema, jolla pohjustetaan seuraavan vuoden prioriteettiteemaa. VALLIn toiminnanjohtajana minulla oli ilo olla mukana asiantuntijana Suomen valtuuskunnassa. VALLIn entinen puheenjohtaja, HelpAgen hallituksen jäsen Vappu Taipale oli niin ikään mukana valtuuskunnassa. Osallistuminen näihin istuntoihin ja eri maiden puheenvuorojen kuunteleminen tuo näkökulmaa myös VALLIn ydinteemoihin, joita ovat mm. vanhojen ihmisten osallisuus, asema ja oikeudet.

Tänä vuonna prioriteettiteemana oli inklusiivinen ja resilientti toipuminen COVID-19:sta kestävän toimeentulon, hyvinvoinnin ja ihmisarvon varmistamiseksi kaikille: köyhyyden ja nälän poistaminen kaikissa muodoissaan Agenda2030:n saavuttamiseksi (Inclusive and resilient recovery from COVID-19 for sustainable livelihoods, well-being and dignity for all: eradicating poverty and hunger in all its forms and dimensions to achieve the 2030 Agenda).

Teema oli varsin laaja, ja eri valtiot esittivät puheenvuoroissaan erilaisia strategioitaan ja pikaisellakin aikataululla innovoituja projekteja köyhyyden ja nälän poistamiseksi. Näiden lisäksi puheenvuoroissa nousi esiin huoli haavoittuvassa asemassa olevien selviytymisestä, yksinäisyys ja näköalattomuus tulevaisuuden suhteen. Pandemian nähtiin tuoneen myös positiivisia mahdollisuuksia yhteistyön rakentamiseen ja tekemiseen. Saksan nuorisodelegaatti totesi puheenvuorossaan, että nyt on luotava poliittista kulttuuria, joka ottaa nuoret vakavasti. Saisimmekohan Suomessa yhdistettyä eri sukupolvia, nuoria ja vanhoja innovoimaan ja tekemään enemmän yhdessä, sukupolviälykkäästi?

Lue lisää CSocD60-istunnosta täältä.

Virpi Dufva
toiminnanjohtaja
VALLI ry