Terveys ja elämän sosiaalinen ulottuvuus kuuluvat yhteen

Vappu Taipale oli mukana helmikuussa IFAn* järjestämässä sivutapahtumassa Commission for Social Developmentissa New Yorkissa. Aiheena oli Fostering Resilience Across the Life Course Through Universal Health Coverage/ Universaali terveydenhuolto pitää yllä selviytymistä koko elämänkaaren aikana.

Sosiaalisen kehityksen toimikunnan ohjelmaan kuuluvat yleiskokousten ohella myös monet sivutapahtumat, joissa maat haluavat nostaa tärkeitä teemoja esiin ja samalla vaikuttaa komission tulevaan toimintaan. IFAn istunnon teema, Universal Health Coverage, UHC, universaali terveyspalvelujen kattavuus osoitti, miten maailmalla sosiaali- ja terveydenhuolto etsiytyvät yhä enemmän toistensa luokse. Niinpä oli kiinnostavaa mennä kuuntelemaan, mitä antia sivutapahtumalla voisi olla Suomelle.

Keskeinen UHCn sanoma on, että väestön terveydestä huolehtiminen luo myös positiivisia vaikutuksia talouteen ja sen kasvuun. Erityisesti Japani ja Thaimaa ajavat UHCtä. Niinpä tapahtumassa kuultiin Thaimaan rehevän suurlähettilään Vitavas Srivihokin erittäin sekava ylistys teemalle ja Japanin suurlähettilään Koro Besshon hyvin virkamiesmäinen alustus. Japanissa totutellaan vanhenevan ja vähenevän väestön luomaan tulevaisuuteen. Vuodesta 1960 maassa on ollut perusturva, joka tarjoaa kansalaisille juomaveden, sanitaation ja riittävät terveyspalvelut, mutta vasta vuodesta 2000 alkaen on luotu pitkäaikaishoitovakuutus ikäihmisille. Se ei kuitenkaan ole riittävä, vaan monet ovat suistuneet köyhyyteen.

Ms Nasly Bernal Chilen ministeriöstä kertoi antaumuksella maansa tilanteesta. Väestö vanhenee nopeasti, hallitus on tehnyt tiekartan kohti tervettä ikääntymistä vuosiksi 2020 – 2030. Siinä kiinnitetään huomio hyvinvointiin, tuetaan vanhojen klubitoimintaa ja koetetaan pitää toimintakykyä yllä. Vain kolmannekselle on tarjolla kattavaa terveydenhuoltoa.

Terveys ja elämän sosiaalinen ulottuvuus kuuluvat yhteen, korosti tri Werner Obermayer, joka edustaa Maailman Terveysjärjestöä YKssa. Tavoitteena on integroitu, ihmiskeskeinen perusterveydenhuolto. WHOlla on terveen ikääntymisen toimintaohjelma, jossa on viisi selkeää tavoitetta. On toimittava, luotava ikäystävällisiä elinympäristöjä, vahvistettava pitkäaikaishoitoa ja tutkittava vanhenemista. Palvelut on viritettävä vanhojen tarpeista käsin.

Näin maailmalla siis puhutaan terveydestä investointina ja varaudutaan myönteisesti vanhenevan väestön tarpeisiin. Sosiaali ja terveys kuuluvat yhteen; toivottavasti näin käy myös meidän oman sote-uudistuksemme pyörteissä

Vappu Taipale

*MIKÄ IFA?

IFA, International Federation on Ageing eli Kansainvälinen Ikäliitto on yksi harvoista globaaleista ikäjärjestöistä Toronto päämajanaan. Ajoittaisten rahoitusvaikeuksien vuoksi sen vaikutus maailmassa on ollut vaihtelevaa. Jane Barrett, IFAn aktiivinen pääsihteeri esiintyy myös tieteellisillä areenoilla. Jäsenjärjestöjä on 70. Suomella on vuosikymmenten yhteistyökokemus IFAn kanssa.