Tiedote: VALLIn neuvottelut uuden liiton perustamisesta VTKL:n kanssa ovat päättyneet

VALLI ry on kuluneen kahden vuoden aikana neuvotellut VTKL ry:n kanssa liittojen yhdistymisestä. Neuvottelut, joiden tavoitteena oli muodostaa yksi uusi liitto korvaamaan VALLI ja VTKL, päättyivät kuitenkin viime viikolla. VALLI jatkaa toimintaansa itsenäisenä liittona kuten tähänkin saakka, eikä jäsenten tai työntekijöiden asema muutu.

Tulemme jatkamaan omaa uudistumistyötämme ja panostamaan toimintamme kehittämiseen jäsenistöämme ja ennen kaikkea vanhoja ihmisiä kuunnellen. Lisäksi haluamme lisätä kaikkien vanhusalan toimijoiden välistä yhteistyötä. Etenkin vaikuttamistyössä voidaan tehdä vielä nykyistä kattavammin yhteistyötä eri toimijoiden kesken hyvän vanhuuden edistämiseksi.

Neuvottelut yhdistymisestä VTKL:n kanssa käynnistettiin vuonna 2019 liittojen yhteisten tavoitteiden ja osin samojen jäsenten vuoksi. Neuvotteluprosessin tavoitteena oli muodostaa uusi liitto, jossa VALLIn ja VTKL:n toiminta yhdistyy ja kummankin nykyisen liiton vahvat osaamisalueet hyödynnetään ja valtakunnallinen vanhustyö vahvistuu. Valitettavasti neuvottelut etenivät suuntaan, jossa VALLIn hallitus katsoi, että neuvotteluprosessille asetetut tavoitteet eivät käytännössä olisi riittävästi toteutumassa. Siksi koko hallitus yksimielisesti katsoi, että neuvotteluprosessissa syntyneen yhdistymissopimuksen irtisanominen ja neuvottelujen lopettaminen ovat VALLIn ja sen jäsenten kannalta tällä hetkellä oikea vaihtoehto. VALLIn tärkein tehtävä on huolehtia oman jäsenistönsä ja sitä kautta vanhojen ihmisten etujen toteutumisesta parhaalla mahdollisella tavalla. VALLIlla on osaamispääomaa, jota ei saa, eikä pidä kadottaa.

Vaikka olemme harmissamme neuvottelujen päättymisestä, katsomme tässä tilanteessa eteenpäin ja jatkamme työtä paremman vanhuuden puolesta. Kiitämme VTKL:aa neuvotteluista ja toivomme, että vuosia jatkunut yhteistyömme jatkuu yhä merkityksellisenä suomalaisten vanhojen ihmisten hyväksi.

Hanna-Leena Ojalainen
puheenjohtaja, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry
hanna-leena.ojalainen@valli.fi / p. 044 514 4151

Lisätietoja myös toiminnanjohtaja Virpi Dufva, virpi.dufva@valli.fi p. 050 365 4664