Tilaa nuorten ja ikäihmisten kohtaamisille

Meillä on Vanhustyön Trainee nuorille -toiminnassamme ajatus, että jokainen tarvitsee vanhusten ja muistisairaiden kohtaamistaitoja. Ikääntyvät, myös muistisairaat, ovat alati kasvava asiakaskunta niin ravintola-, päivittäistavara-, liikunta- kuin kampaamoalalla, teknologian ja kulttuurin alalla sekä lukemattomilla muilla aloilla. Kuten meistä jokainen, myös omat vanhempamme ja isovanhempamme ikääntyvät.

Ahmed koodaamassaAhmed innostui DigiTraineen aikana koodaamisesta. Hän huomasi, että ikäihmisille suunnatuissa mobiilipeleissä on vielä paljon kehitettävää.

Ei siis ole yhdentekevää, osaako ja uskaltaako kohdata ikäihmisiä, vaikka omat urahaaveet eivät hoiva-alan suuntaan ohjaisikaan. Ikäihmiset itse haluavat myös kohdata muita kuin oman ikäpolven ihmisiä. Toimintakyvyn heiketessä hyvässäkin ja toimintarikkaassa palvelutalossa elinpiiri väkisinkin pienenee, eikä erilaisia ihmisiä kohtaa samalla tavalla kuin siellä ”ulkona” eli kaduilla, kahviloissa, kaupoissa ja kirjastoissa aikaisemmin liikkuessaan.

Nuoret musisoimassa muistisairailleOulun Seudun Mäntykodissa toteutetussa ohjelmassa nuoret hyödynsivät omaa osaamistaan vanhusten iloksi.

Vaikka Trainee -toiminnassa on mahdollista päästä tutustumaan hoivatyöhön ja kokeilla kevyitä avustavia vanhustyön tehtäviä, on sitäkin tärkeämpi ajatus antaa tilaa nuorten ja ikäihmisten vuorovaikutukselle, ja tehdä asioita yhdessä. Kun kaikille mielekkäitä ja kiinnostavia asioita tehdään yhdessä, tilanteesta poistuu valta-asetelma: nuoret eivät tule hoitamaan, opettamaan tai pätemään. Toki muistisairaiden tai muuten erityistä hoivaa tarvitsevien vanhusten kanssa nuoren täytyy olla aloitteellinen ja tukea vanhusta yhteisessä tekemisessä, mutta siinäkin kohtaa kiinnostuksen täytyy olla yhteinen – jos vanhus ei halua kokeilla digitaalista piirtämistä tai häntä ei huvita lähteä ulos olipa ilma kuinka kaunis ja lämmin tahansa, hänen tahtoaan kunnioitetaan ja tilalle keksitään jotain muuta. Ja ”jokin muu” voi olla ihan vaan vieressä istumista ja kädestä pitämistä, niin sanotut sirkushuvit eivät siis ole toiminnassamme itseisarvo.

Nuoret neulekerhossaAsumispalvelukeskus Wilhelmiinassa ikäihmiset opettivat nuorille uusia taitoja.

Jokainen Vanhustyön Trainee -ohjelma on tekijöidensä näköinen: mukana olevien nuorten ja vanhusten yhdessä konstruoima sosiaalinen tila ja prosessi. Hyvien yhteistyökumppaneiden kanssa löydetään innostavia aihioita, jotka ehkä ohjaavat, mutta eivät määritä yhteistä tekemistä. Tästä hyvä esimerkki oli DigiTrainee, joka yhdessä Senioriverkon kanssa kehitettynä mahdollisti yhteistä tutustumista digitaaliseen pelimaailmaan ja mobiilikuvauksen, mutta kuukauteen mahtui paljon muutakin ikäihmisten toiveiden mukaista toimintaa, kuten ulkoilua ja puutarhanhoitoa.

Nuoret ja asukas istuttamassa kukkia     Helykodeissa kokeiltiin yhdessä asioita, jotka olivat uusia sekä nuorille että vanhoille.

Käy lukemassa tuore DigiKyllin blogikirjoitus DigiTraineesta, eli siitä, kuinka vanhustyötä voi tehdä eri tavoilla. DigiKyllin blogista pääset myös kurkistamaan DigiTraineen ”näyttelyihin”, nuorten ja ikäihmisten yhteisiin aikaansaannoksiin mobiililaitteita hyödyntäen.