Tom Kankkonen on nimitetty VALLIn kehittämispäälliköksi

Tom Kankkonen

Olen Tom Kankkonen ja aloittamassa VALLIssa uutena kehittämispäällikkönä huhtikuun lopussa. Moni onkin voinut tavata minut jo aikaisemmin näissä kuvioissa, sillä olen jo pitkään toiminut vanhusalalla ja järjestötoiminnassa. Taustaltani olen valtiotieteen maisteri Åbo Akademista ja työurani punaisena lankana on ollut aito kiinnostus kanssaihmisiä kohtaan.

Kokemusta olen kerryttänyt niin järjestöjen hallinnossa, palveluliiketoiminnan johtamisessa kuin projekti- ja kehitystehtävissä. Olen toiminut johtotehtävissä Folkhälsan organisaatiossa, Kennelliitossa sekä Espoon Lähimmäispalveluyhdistys – Elpy ry:ssä. VALLIin siirryn omaishoitajan tehtävästä, jossa mahdollistin syöpäsairaan äitini asumisen hänen omassa kodissaan rakkaiden koiriensa kanssa elämänsä loppuun saakka.

Koen että aktiivinen kansalaistoiminta sekä vapaaehtoistyö ovat yhteiskunnalle voimavara ja järjestöille elinehto. Järjestöjen tulee elää ja kehittyä yhteiskunnan muutoksissa sekä olla aktiivisesti mukana vaikuttamassa tulevaisuuden suuntauksiin ja toimintakulttuuriin. Järjestöillä on vahva mandaatti ikäihmisten äänen viestimisessä sekä monipuolinen rooli heidän palveluissaan ja vertaistoiminnassa.

VALLIn rooli valtakunnallisena vanhusalan keittäjänä sekä jäsenjärjestöjen omana yhteisönä korostuu sote-alan muutosten keskellä. Niin ikäihmisten kuin järjestölähtöisen vanhustyön äänen kuuluminen yhteiskunnassa on toiminnalle keskeistä. VALLIlla on asiantuntijaorganisaationa vanhustoiminnassa tärkeä asema ja tehtävä, jota meidän tulee vaalia yhdessä ja kehittää edelleen.

Odotan innolla uusia tehtäviäni VALLIssa ja jäsenyhteisöjen parissa. Yhdessä voimme toimia vahvemmin paremman vanhuuden puolesta.

Yhteistyöterveisin, Tomppa Kankkonen