Tukea työkokeilijoiden vastaanottamiseen

Miten vanhusalan työyhteisö voi valjastaa työkokeilijan osaamisen ja vahvuudet käyttöön? Entä kuinka työyhteisö voi osaltaan innostaa nuoria hakeutumaan vanhusalalle? Muun muassa näitä kysymyksiä käsitellään vanhusalan työyhteisöille suunnatussa työpajassa.

Vanhustyön Traineessa nuoret aikuiset pääsevät ryhmänä tutustumaan ikäihmisiin, ikäihmisten parissa tehtävään työhön sekä vanhusalan työyhteisöihin. Ryhmää ohjaa perinteisesti VALLI ry:n suunnittelija, joka muun muassa varmistaa onnistuneen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen paitsi nuorten ja ikäihmisten myös nuorten ja työyhteisöjen välillä.

Nyt Trainee tarjoaa vanhusalan työyhteisöille mahdollisuuden orientoitua teemaan tunnin mittaisessa työpajassa. Maksuton työpaja voidaan toteuttaa fyysisesti tai virtuaalisesti. Työpaja soveltuu vanhusalan työyhteisöille, jotka vastaanottavat vasta työelämään astuvia tai alan vaihtoa harkitsevia nuoria. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työkokeilijat, harjoittelijat, kieliharjoittelijat, vapaaehtoiset tai kesänuoret.

Työpajan tavoitteena on laajentaa ymmärrystä nuorten moninaisuudesta, heidän potentiaalistaan sekä yleisistä lähtökohdista, joista nykynuori ponnistaa työelämään. Työpajassa käsitellään muun muassa hiljaista tietoa sekä konkreettisia tilanteita, joiden huomioiminen vähentää työyhteisön ohjauskuormitusta muuten niin kiireisessä työarjessa. Työpaja tukee työpaikkojen virallista perehdytystä.

Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että mielikuvat sekä ensivaikutelma ja – kokemus ovat ratkaisevassa asemassa siinä, kuinka vetovoimaiseksi nuori kokee kyseisen alan. Vanhustyö tarvitsee tekijöitä nyt ja tulevaisuudessa. Me voimme osaltamme vaikuttaa siihen, että alaan tutustuvat nuoret kokevat pääsevänsä mukaan työyhteisöön ja tuntevat olonsa tervetulleiksi.

Kiinnostuitko? Lisätietoja:

Suvi Hiltunen
suvi.hiltunen(at]valli.fi
050 408 2890

Nanna Vänttinen
nanna.vanttinen(at)valli.fi
050 374 8001

Tutustu Trainee -toimintaan osoitteessa valli.fi