Tule mukaan Minä luen sinulle -kampanjaan!

Vuoden 2017 Minä luen sinulle -kampanjassa luettiin selkokielisiä kirjoja Suomesta ja suomalaisuudesta: myös Kalevalasta on olemassa selkokielinen painos.
Vuoden 2017 Minä luen sinulle -kampanjassa luettiin selkokielisiä kirjoja Suomesta ja suomalaisuudesta: myös Kalevalasta on olemassa selkokielinen painos.

Minä luen sinulle -kampanja tuo yhteen ikäihmisiä ja maahanmuuttajia lukuhetkien merkeissä. Kutsumme kaikki maahanmuuttajien, vanhusten ja kehitysvammaisten kanssa toimivat tahot mukaan kampanjaan! Lukuhetkiä järjestetään 5.2.-11.2.2018 eri puolilla Suomea.

Minä luen sinulle -kampanjassa maahanmuuttajat toteuttavat lukuhetkiä iäkkäille ja kehitysvammaisille ihmisille. Lukuhetkiä järjestetään esimerkiksi asumis- ja päivätoimintayksiköissä ja lukijoina toimivat maahanmuuttajakoulutusten opiskelijat tai maahanmuuttajayhdistysten jäsenet. Tavoitteena on, että kaikki mukana olevat löytäisivät paikallisen yhteistyökumppanin lukuhetken järjestämiseen.

Kampanjasivut ja ilmoittautuminen avataan Selkokeskuksen sivulle marraskuussa 2017. Kiinnostuneet voivat kuitenkin ottaa yhteyttä jo nyt! Lähetämme lisätietoa ja linkin ilmoittautumiseen marraskuussa, kampanjasivun auetessa. Ennakkoilmoittautumiset voi lähettää osoitteeseen: minna.salonen@kvl.fi.

Minä luen sinulle -kampanjan vuoden 2018 teemana on ikä- ja kulttuurirajat ylittävä Ystävyys. 

”Ystävyys tarkoittaa toisen ihmisen aitoa kohtaamista ja toisesta välittämistä. Ystävyys ei katso ikä- tai kulttuurieroja, sillä ystävyydessä on kyse ihmisistä ja ihmisten yhteydestä. Selkokielinen lukuhetki tarjoaa oivan mahdollisuuden tutustua uuteen ihmiseen, sillä ääneen luettu tarina auttaa keskustelussa alkuun”, Selkokeskuksen Minna Salonen innostaa. 

Minä luen sinulle -kampanja on lähtöisin Kehitysvammaliiton Selkokeskuksesta. Vuonna 2017 kampanjassa lukijoina toimivat ensimmäistä kertaa maahanmuuttajat. Kampanja onnistui yli odotusten, sillä eri puolilla Suomea yli 800 maahanmuuttajaa toimi lukijoina noin 100 vanhus- ja vammaistyön yksikössä.

”Toivomme että innostus kampanjaa kohtaan kasvaa entisestään. Olisi hienoa, jos antoisien lukuhetkien lisäksi mahdollisimman moni osallistunut taho löytäisi kampanjan kautta uuden paikallisen yhteistyökumppanin. Yhteistyötä on hyvä jatkaa kampanjan jälkeenkin!”, Vallin Aili Korteniemi kannustaa. 

Vuoden 2017 kampanja sai paljon positiivista palautetta ja monet osallistuneet toivoivat, että kampanja saisi jatkoa. Tähän toiveeseen Vallin ja Selkokeskuksen yhteinen kehittämishanke Ikäihmiset ja maahanmuuttajat yhdessä vastaa. Vuosina 2018-2019 Minä luen sinulle -kampanja järjestetään osana Yhdessä-toimintaa. 

Yhdessä-toiminta tuo paikallisia vanhus- ja monikulttuurisuusalan toimijoita yhteen. Kehitämme selkokielistä vapaaehtoistoimintaa, jossa ikäihmiset ja maahanmuuttajat kohtaavat. Aili ja Minna toimivat toiminnan projektisuunnittelijoina Vallissa ja Selkokeskuksessa.

Minä luen sinulle -kampanjan ja Yhdessä-toiminnan uutisia voit seurata myös Facebookista Yhdessä@IMYhdessa.

Lisätietoa

Selkokeskus / Kehitysvammaliitto ry
Minna Salonen
minna.salonen@kvl.fi
045 77345474
www.selkokeskus.fi
Minä luen sinulle -kampanja

Valli ry
Aili Korteniemi 
aili.korteniemi@valli.fi
050 400 9485
Yhdessä-toiminta

Yhdessä-toimintaa koordinoi Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry yhteistyössä Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen kanssa. Yhdessä-toimintaa rahoittaa STEA vuosina 2017-2019.