Tulkaa mukaan rakentamaan ikäystävällistä yhteiskuntaa! Järjestäkää 75-vuotiaiden itsenäisyyspäiväjuhla

Kunnat – arvostetaan ikääntyviä ja vanhoja ihmisiä 75-vuotiaiden itsenäisyyspäiväjuhlalla!

Mikä?
75-vuotiaiden itsenäisyyspäiväjuhla on Geroclubin, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n ja Vanhustyön keskusliiton kehittämä juhlakonsepti. Konsepti perustuu historian ensimmäisiin 75-vuotiaiden itsenäisyyspäiväjuhliin, jotka em. tahot järjestivät 30.11.2022 Helsingissä, ravintola Töölössä. Paikalla oli noin 200 arvonnalla kutsuttua 75-vuotiasta sekä heidän avustajiaan.

Juhla oli onnistunut ja osoitti, kuinka merkityksellistä huomionosoitus kutsutuille ikääntyneille oli. Juhlalla on laajempi yhteiskunnallinen merkitys paitsi Suomen itsenäisyyden puolustamisen myös ikääntyvän Suomen koheesion vahvistamisessa. On tärkeää, että juhlan koordinointivastuu on kunnalla, jotta juhla saisi vakiintuneen sijan kunnan toiminnassa.

Iäkkäät ovat oman itsenäisyyspäiväjuhlansa ansainneet. Juhlitaanko siis teidänkin kunnassanne pian itsenäisyyttä ikääntyneiden kanssa?

Juhlaidea etenee myös Helsingissä valtuustoaloitteen pohjalta. Helsingin vanhusneuvosto on antanut aloitteeseen puoltavan lausunnon.

Case historian ensimmäinen 75-vuotiaiden itsenäisyyspäiväjuhla:
o Suomen ensimmäistä 75-vuotiaiden itsenäisyyspäiväjuhlaa suunnitteli kolme organisaatiota, ja juhlaa sponsoroi Aalto-yliopisto.
o Juhlaan kutsuttavat 75-vuotiaat vieraat oli Digi- ja väestötietovirasto arponut tapahtuman järjestäjien hakemuksesta.
o Juhlan ohjelma oli arvokas ja korkeatasoinen. Katso juhlan videotaltiointi täältä.

Vinkkejä juhlan järjestäjille
✓ Osallista suunnitteluun ja toteuttamiseen alueen yhdistyksiä, järjestöjä sekä paikallisia yrityksiä. Yritykset voivat esimerkiksi innostua sponsoroimaan juhlaa ja paikallisilta yhdistystoimijoilta voi löytyä vapaaehtoisia avustajia juhlaan.
✓ Hyvä juhla koostuu hyvästä musiikista, vieraita kiinnostavista puheenvuoroista ja muista esityksistä. Vieraille on hyvä olla tarjolla vähintään kahvit ja pieni makea.
✓ Juhlatila kannattaa mitoittaa kutsuttavien määrän mukaan, mutta muutoin mielikuvitus on rajana. Koulun liikuntasalistakin syntyy pienellä koristelulla juhlava miljöö.
✓ Käsistään näppärä saa myös helposti tehtyä kauniit kutsukortit. Nykyään on olemassa paljon hyviä, maksuttomiakin taitto-ohjelmia, kuten Canva. Kokoa suunnitteluporukka ja kartoita ensin porukan oma osaaminen!