Tuloksellinen etsivä vanhustyö -seminaari

13.12.2023 klo 9-16, Folkhälsan, Topeliuksen katu 20, 00250 Helsinki sekä etäosallistumismahdollisuus

Seminaarissa esitellään järjestöjen tuloksellista etsivää vanhustyötä ja hyviä käytäntöjä sekä ilmiöitä etsivän vanhustyön taustalla.

Seminaari on tarkoitettu etsivää ja löytävää vanhustyötä tekeville ja kehittäville ammattilaisille sekä ikääntyneiden palvelujen päättäjille ja esihenkilöille sekä kotona-asumista tukeville yhteistyötahoille.

Tilaisuus on maksuton.

Tuloksellinen etsivä vanhustyö -seminaari 13.12.2023

OHJELMA

8:30 - 9:15 Ilmoittautuminen, smoothietarjoilu

9:15 - 9:30 Seminaarin avaus
toimintakyky-yksikön johtaja Taru Koivisto, sosiaali- ja terveysministeriö

9:30 - 10:15 Miksi etsivää vanhustyötä tarvitaan
vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo, vanhusasiavaltuutetun toimisto

10:15 - 11:00 Etsivän vanhustyön esittely
erityisasiantuntija Päivi Tiittula ja suunnittelija Tiina Lauhde, VALLIn Etsivän vanhustyön verkostokeskus, Antti Pelto-Huikko, Tutkimus ja Kehitys Ajatustalo Oy

11:00 - 11:15 Tauko

11:15 - 12:00 Dialogikeskustelu: kohtaaminen ja etsivän vanhustyön erityisyys
vieraileva tutkija Esa Nordling, THL, Valtiotieteiden lisensiaatti, perheterapeutti, työnohjaaja Sauli Suominen, Suomen palveluohjausyhdistys ry, asiantuntija Anne Aaltio. Keskustelun fasilitoijana johtava asiantuntija Teija Hammar, THL.

12:00 - 13:00 Lounas ja verkostoituminen

13:00 - 14:00 Etsivän vanhustyön hyvät käytännöt valtakunnallisesti
Matleena Keränen, Minna Lassila ja Riitta Vesala, Löydetään yhdessä -hanke, Birgitta Bakker, Sirkku Sjöman ja Anne Rauma, Omakotisäätiön Seniori-toiminta, Sanna Jokinen, Löytävä vanhustyö, Fingerroosin säätiö, Henna Grönberg, Sanna Huhtamo, Johanna Kivistö, Mereon etsivä vanhustyö

14:00 - 14:30 Kahvitarjoilu

14:30 - 15:30 Dialogikeskustelu: tuloksellisuus ja vaikuttavuus iäkkäiden oikea-aikaisessa auttamisessa
organisaatiovalmentaja ja toimitusjohtaja Pekka Lavila, Synesis Oy, erityisasiantuntija Samuli Koiso-Kanttila, STEA, sote-alan yksikön johtaja Hanna-Kaisa Pernaa, Vaasan ammattikorkeakoulu, ikääntyneiden palveluiden toimialajohtaja Niina Kaukonen,  Etelä-Savon hyvinvointialue. Keskustelun fasilitoijana Antti Pelto-Huikko.

15:30 Päätössanat
hallituksen jäsen Helena Norokallio, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen paikan päälle on päättynyt. Voit ilmoittautua etäosallistujaksi 11.12. asti. Jos useampi henkilö aikoo katsoa lähetystä samalta ruudulta, voitte ilmoittaa etäkatsomon arvioidun henkilömäärän.

Paikan päälle ilmoittautuneiden tulee ilmoittaa esteestä viimeistään 13.11. mennessä ruokahävikin välttämiseksi. Määräajan ohittaneista ilmoituksista ja ilmoittamattomista peruuntumisista lähetämme 50€ laskun. Peruutukset sähköpostitse osoitteeseen tiina.lauhde@valli.fi .

Etäosallistujille lähetetään tapahtuman linkki muutamaa päivää ennen tapahtumaa.

Puhujaesittelyt

Taru Koivisto

Taru Koivisto on johtaja Yhteisöt ja toimintakyky –osastossa Sosiaali- ja terveysministeriössä. Tarun johtaman Toimintakyky-yksikön vastuualueeseen kuuluvat iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden palvelut, kuntoutus, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, terveyttä edistävä liikunta ja terveellinen ravitsemus, mielenterveyden edistäminen sekä työkykyä edistävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Päivi Topo

Päivi Topo toimii vanhusasiavaltuutettuna. Hän aloitti virassa 15.1.2022. Aiemmin hän on toiminut Ikäinstituutin johtajana, akatemiatutkijana sekä tutkijatehtävissä Stakesissa ja THL:ssä. Topo on lääketieteen sosiologian dosentti Helsingin yliopistossa sekä yleisen sosiologian ja sosiaaligerontologian dosentti Jyväskylän yliopistossa.

Antti Pelto-Huikko

FM Antti Pelto-Huikko on työskennellyt asiantuntijana sekä kolmannella sektorilla että yksityisissä tutkimus- ja kehittämisyhtiöissä 20 vuoden ajan. Pelto-Huikon työtehtävien sisällöt ovat liittyneet laaja-alaisesti sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämiseen eri sektoreilla ja niiden välillä. Viimeaikojen tehtävät ovat painottuneet sekä kunta-järjestöyhteistyön että tietojohtamisen kehittämiseen, järjestötoiminnan digitalisaation edistämiseen, strategisen johtamisen kehittämiseen sekä toimintojen edellyttämien rahoituskokonaisuuksien suunnitteluun ja hankintaan.

Ikäihmisten hyvinvointia tukevia kehittämistehtäviä ovat olleet mm. Fingerroosin säätiön Löytävän vanhustyön kehittämisessä, laajentamisessa ja juurruttamisessa sekä toiminnan tuloksellisuuden osoittamisessa tehty pitkäaikainen yhteistyö säätiön kanssa. Lisäksi Pelto-Huikko on ollut toteuttamassa kehittämiskokonaisuuksia mm. Turun lähimmäispalvelu ry:lle, Mikkelin seudun muistiyhdistykselle, Aunen ja Erkin kodille, Vanhus ja lähimmäispalvelun liitolle, Eläkeliitolle, Kotokartanosäätiölle ja Nääsville ry:lle.

Päivi Tiittula

Päivi Tiittula on gerontologiaan erikoistunut yhteiskuntatieteilijä. Päivin sydämen asiana ovat hyvän ikääntymisen, osallisuuden ja toimijuuden edistäminen sekä järjestölähtöinen työ. Tällä hetkellä Päivi vastaa erityisasiantuntijana Vanhus- ja lähimmäispalvelunliiton VALLI ry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen toiminnasta. Nykyisen kehittämistyön keskiössä ovat avuntarpeessa olevien ikääntyvien oikea-aikainen auttaminen ja toimijoiden verkostoyhteistyö. Päivillä on vankka osaaminen ja kokemus järjestö- ja verkostojohtamisesta sekä sote-palveluiden kehittämisestä ja -muotoilusta.

Tiina Lauhde

Tiina on suunnittelijana VALLIn etsivän vanhustyön verkostokeskuksessa. Tiina on koulutukseltaan mm. sairaanhoitaja YAMK (johtaminen ja kehittäminen), geronomi (AMK). Tiina on työskennellyt vanhus- ja vammaispalveluissa koko työuransa mm. sairaanhoitajana, toiminnanohjaajana, esihenkilönä ja päällikkönä. Kokemusta on sekä ikääntyneiden asumispalveluista että kotona asumista tukevista palveluista laajasti. Etsivää vanhustyötä Tiina on tehnyt Seniori-Vamos- hankkeessa etsivän vanhustyön alkujuurilla ja ollut mukana myös MEK/kiinnekohtia -etsivän vanhustyön kehittämisessä Vantaalla. Tiinalle tärkeää on kansalaistoiminta ja vapaaehtoistoimina sekä yhteiskehittäminen, jossa aidosti kaikki pääsevät mukaan vaikuttamaan. Verkostomainen työskentely sekä rohkea kokeilukulttuuri ovat laadukkaan kehittämisen ydintä.

Esa Nordling

Esa Nordling on pitkän linjan mielenterveystyön ammattilainen ja psykologian tohtori. Esan työkokemukseen sisältyy pari vuosikymmentä kliinistä työtä psykiatrisessa sairaalassa, kehittämis- ja tutkimustyötä erilaisissa paikallisissa ja valtakunnallisissa hankkeissa, opetustyötä yliopistossa ja viimeksi kuluneen 15 vuoden ajan kehittämispäällikön työtä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella eläkkeelle siirtymiseen asti. Esa on julkaissut myös mielenterveystyöhön liittyviä oppikirjoja ja tutkimusraportteja.

Sauli Suominen

Sauli Suominen on koulutukseltaan valtiotieteiden lisensiaatti, laillistettu perheterapeutti ja työnohjaaja sekä NLP Practioner. Osaamisen ja työkokemuksen erityisalueita ovat palveluohjaus ja neuropsykiatriset häiriöt, josta jälkimmäisestä useita tieteellisiä artikkeleita. Suominen on ollut molempien kansallisten palveluohjaustyöryhmien jäsen. Hän kuuluu pohjoismaalaiseen palveluohjausverkostoon ja toimii Suomen palveluohjausyhdistyksen, SPO ry:n puheenjohtajana.

Anne Aaltio

Anne työskenteli vuodet 2006-2021 Vantaan kaupungin vanhuspalveluissa erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Viimeisimmän työjakson ennen eläkkeelle siirtymistä hän teki etsivää vanhustyötä. Työuransa helmeksi Anne nostaa verkostomaisen työn. Verkostotyötä hän toteutti erilaisissa ikääntyvien palvelujen kehittämisverkostoissa.

Teija Hammar

Teija Hammar on terveystieteiden tohtori, terveystieteiden maisteri ja sairaanhoitaja. Hän työskentelee johtavana asiantuntina terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Hän on toiminut yli 20 vuotta ikäihmisten palvelujen kehittämis- ja tutkimustehtävissä Suomessa sekä EU-tasolla. Teijan kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti kotihoito, hoidon laatu, palvelujen yhteensovittaminen, elämän loppuvaiheen hoito ja muistisairaiden henkilöiden palvelujen kehittäminen. Hänellä on vahvaa erityisosaamista kotihoidon toimintamallien kehittämisestä, juurruttamisesta ja arvioinnista sekä palveluiden laadun vertailukehittämisestä. Hänellä on laaja kokemus ikäihmisiä koskevien kansallisten linjausten ja strategioiden uudistustyöstä aina yksittäisten organisaatioiden kehittämistyöhön ja kouluttamiseen.

Löydetään yhdessä! -hanke

Matleena Keränen, Caritas Säätiö, projektipäällikkö
Minna Lassila, Vuolle Setlementti, projektikoordinaattori
Riitta Vesala, Oulun Diakonissalaitos, projektikoordinaattori

Löydetään yhdessä! on STEAn rahoituksella toteutettava kolmivuotinen (2023-2026) Oulun löytävän vanhustyön kehittämishanke. Sen tavoitteena on oululaisten yli 65-vuotiaiden yksinäisyyttä kokevien, haastavassa elämäntilanteessa olevien toimijuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistaminen löytävän työn avulla. Löytävän työn avulla etsimme, ohjaamme ja tuemme ikääntyneitä heidän tarvitsemiensa kolmannen sektorin toimintojen ja palvelujen pariin. Toiminnan keskiössä on yksilöllinen asiakastyö. Teemme tiivistä yhteistyötä eri verkostojen kanssa (järjestöt, yhdistykset, säätiöt, seurakunnat ja eri viranomaiset) ja hyödynnämme tarpeen mukaan digitaalisuutta sekä olemassa olevaa vapaaehtoisverkostoa. Päätoteuttajana toimii Caritas Säätiö ja osatoteuttajina toimivat Oulun Diakonissalaitos sekä Vuolle Setlementti.

Birgitta Bakker

Birgitta Bakker toimii kehittämiskoordinaattorina Omakotisäätiön senioritoiminnassa ja on koulutukseltaan TtM, gerontologi ja toimintaterapeutti. Birgitta on toiminut ikääntyneiden kuntoutuksen alalla ja vanhuspalveluissa yli 30 vuotta mm. veteraanikuntoutuksessa, sotepalveluissa sekä projektitutkijana ja erilaisissa kehittämishankkeissa. Vuodesta 2018 lähtien Birgitta on kehittänyt Omakotisäätiön palvelutalosta jalkautuvaa etsivää vanhustyötä ja kotona asumista tukevaa senioritoimintaa yhdessä ikäihmisten kanssa.

Sirkku Sjöman

Sirkku Sjöman on koulutukseltaan artenomi ja kehitysvamma-alan ohjaaja. Sirkku on Omakotisäätiön senioritoiminnan elämänoteohjaaja ja koordinoi vapaaehtoistoimintaa. Sirkku on toiminut pitkään vanhus- ja vammaispalveluissa mm. vapaa-ajanohjaajana muistisairaiden parissa. Sirkku on hyödyntänyt asiakastyössä taide- ja kulttuuritoimintaa ja on kouluttautunut myös kohtaamistaiteen ohjaajaksi.  Vuodesta 2018 Sirkku on tehnyt etsivää vanhustyötä ja organisoinut vapaaehtoistoimintaan pohjautuvaa yhteisöllistä toimintaa osana Omakotisäätiön senioritoimintaa.  

Anne Rauma

Anne työskentelee liikkumiskoordinaattorina Omakotisäätiön senioritoiminnassa Helsingin kaupungin rahoittamassa ikäihmisten arkiliikkumisen edistämisen hankkeessa. Työ on monipuolisesti sekä yksilötyötä kotona asuvien ikäihmisten parissa että liikkumiseen kannustavaa ryhmätoimintaa. Sivutoimisesti Anne työskentelee hollolalaisessa Luonnollisesti osuuskunnassa. Annella on yli 30 vuoden kokemus ikäihmisten toimintakyvyn tukemisesta sairaalamaailmassa, kuntoutuksessa ja kotona. Koulutukseltaan koulutukseltaan fysioterapeutti, NLP master practitioner, luonto-ohjaaja, EcoTraining-ohjaaja, HoivaLuovi-ohjaaja, luontoyhteysohjaaja, Saunayoga-ohjaaja ja kuolindoula (elinikäinen opiskelija :)). Annen kiinnostuksen kohteena on ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja oman potentiaalin löytyminen sekä näiden tukeminen erityisesti luontoperustaisesti ja Green Caren periaatteiden viitoittamana, verkostotyö yli toimijarajojen ja uudenlaisten toimintamallien löytäminen.

 

Sanna Jokinen

Sanna Jokinen on Löytävän vanhustyön päällikkö Fingerroosin säätiössä. Taustaltaan hän on sosionomi (ennaltaehkäisevän hyvinvointiyön johtaminen ja kehittäminen) Yamk ja Pilke®-ohjaaja -kouluttaja. Sanna on työskennellyt reilut 20 vuotta sote-alalla. Sannan työhistoria painottuu suurimmaksi osaksi erilaisiin kehittämisprojekteihin yhdessä tehden ja kehittäen. Kehittämistyön painopisteenä on ollut ennaltaehkäisevät toimintamallit ja haastavasti tavoitettavat kohderyhmät. Sanna on ollut mukana kehittämässä Turussa toteutettavaa löytävää vanhustyötä vuodesta 2016 lähtien.

Henna Grönberg

Henna on MEREO ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukseltaan hän on sosionomi AMK ja viimeistelee juuri järjestöjohtamisen erikoisammattitutkintoa. Henna on työskennellyt lähes koko ikänsä ikäihmisten parissa sote-alalla, erityisenä intohimonaan hankemaailma.

Sanna Huhtamo

Sanna on vanhustyön asiantuntija MEREO ry:ssa. Sanna on koulutukseltaan sosionomi ja geronomi. Hänellä on lähes 20 vuoden työkokemus sosiaalialalta niin vammais- kuin vanhustyöstä. Sanna on kohtaamisen ammattilainen ja toimii MEREOlla Etsivän vanhustyön asiantuntijana. Parasta työssä on moninainen asiakaskunta, vaihtelevat työpäivät sekä ammattitaitoinen ja kannustava tiimi.

Johanna Kivistö

Johanna on vapaaehtoistoiminnan suunnittelija MEREO ry:ssa. Johanna on koulutukseltaan sosionomi AMK. Johanna on työskennellyt ikäihmisten parissa 15 vuotta ja niistä 11 vuotta MEREOlla. Parasta työssä on kuulla ikäihmisten elämäntarinoita ja päästä auttamaan heitä erilaisissa elämäntilanteissa. Vapaaehtoisen ja asiakkaan yhdistäminen eli matchaaminen on myös työn parhaita puolia – ilo nähdä sukupolvien kohtaamista ja vapaaehtoisten aitoa välittämistä.

Pekka Lavila

Pekka Lavila on organisaatiovalmentaja ja toimitusjohtaja Synesis Oy:ssa. Pekalla on kahdenkymmenen vuoden monipuolinen kokemus toiminnan kehittämisestä ja johtamisesta eri tehtävissä, organisaatioissa ja toimialoilla. Hänen erityisosaamistaan on muutoksessa toimivien organisaatioiden johtaminen. Keväällä 2023 julkaistiin Lavilan teos “Ihmiskeskeinen vaikuttavuuslaskenta - miten voimme lisätä yhtäaikaisesti hyvinvointia ja säästöjä”. Raportti avaa esimerkin avulla, miten organisaatiokeskeistä toimintaa ja ajattelua voi johtaa vaikuttavuusperusteiseen ihmiskeskeiseen toimintaan ja ajatteluun.

Samuli Koiso-Kanttila

Samuli Koiso-Kanttila on työskennellyt pitkään sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen asiantuntijatehtävissä, että toistakymmentä vuotta sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa. Tuloksellisuus- ja vaikutusarviointia hän on tehnyt vuodesta 2011 lähtien Raha-automaattiyhdistyksen avustusosastolla ja vuodesta 2017 lähtien Sosiaali- ja terveysministeriöön kuuluvassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksessa (STEA). Hänellä on pitkä kokemus valtionavustustoimijan tuloksellisuusarviointitoiminnan kehittämisestä, erilaista arviointitavoista sekä kolmannen sektorin sote-toimijoiden toimintaympäristöstä.

Hanna-Kaisa Pernaa

Hanna-Kaisa Pernaa on Vaasan ammattikorkeakoulun sote-alan yksikön johtaja. Hänen väitöskirjassaan ’Hyvinvoinnin toivottu tulevaisuus’ (2020) tarkastellaan hyvinvointipalvelujen päätöksenteon osallisuuden tilaa ja merkitystä, erityisesti tulevaisuusajattelun näkökulmasta. Pernaa korostaa asiakas- ja potilasnäkökulman, sekä keskustelevan päätöksenteon tapojen merkitystä eriarvoistuvassa yhteiskunnassa.

Niina Kaukonen

Niina on pitkän linjan vanhustyön tekijä, TtM, YTM, opettaja, sairaanhoitaja, apuhoitaja. Niina toimii Etelä-Savon hyvinvointialueen toimialajohtajana ikääntyneiden palveluissa. Tehnyt pitkään perusvanhustyötä, esihenkilötyötä, asiantuntijana, opettajana, vanhustyön kehittämishankkeissa, johtavana hoitajana ja vuodesta 2004 ikäpalvelun johtotehtävissä.

Helena Norokallio

Helena on toiminut projektikoordinaattorina Turun Lähimmäispalveluyhdistyksessä vuodesta 2001. Helena on VALLIn hallituksen jäsen, Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen ohjausryhmän puheenjohtaja ja MEREO ry:n varapuheenjohtaja. Koulutukseltaan Helena on KM. Erityisesti hänen kiinnostuksenkohteinaan on sosiokulttuurinen lähestymistapa ja kulttuurihyvinvointi sekä kansalaistoiminta.

TOP