Työmuotomme

Tuotamme, kokoamme ja välitämme tietoa, ratkaisuja ja työkaluja paremman vanhuuden puolesta tehtävän työn tueksi. Edistämme alan ammattilaisten yhteistyötä, koordinoimme ja verkotamme alan eri toimijoita. Teemme tiivistä yhteistyötä yli sektorirajojen. 

Toimimme valtakunnallisena riippumattomana asiantuntijana, ja tuomme ikäihmisten äänen kuuluviin yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja kehittämistyöhön.  

Tutustu eri työmuotoihimme. 

TOP