Elämänote-ohjelma

Elämänote on VALLI ry:n ja Ikäinstituutin yhdessä koordinoima ikäihmisten osallisuuden lisäämiseen tähtäävä ohjelma (2018 – 2021). Ohjelmassa mukana olevien hankkeiden yhteisenä tavoitteena on tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa.

Elämänote-ohjelmassa on mukana yhteensä 20 hanketta, jotka tukevat toiminnallaan haastavissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja osallisuutta. Hankkeiden toiminta-alue kattaa 80 paikkakuntaa eri puolilla Suomea. Mukana on sekä paikallisia että valtakunnallisia hankkeita.

Hankkeita tukee VALLIn ja Ikäinstituutin yhteinen koordinaatiotiimi, joka tarjoaa rakenteet ja sisältöjä hankkeiden tueksi. Koordinaatiotiimin työskentelyn kulmakiviä ovat hankekohtainen mentorointi, koulutus ja valmennus, verkostotyö, yhteiskehittäminen, vaikuttamistyö, arvioiva tutkimus ja viestintä. Työote on ratkaisukeskeinen ja valmentava, poikkisektorista yhteistyötä vahvistava, verkostojohtamista soveltava ja oppimisverkostoja rakentava.

Elämänote-ohjelma pähkinänkuoressa (PDF)

Elämänote-ohjelman yleisesite: mitä teemme ja miten toimimme.

TOP