Elämänote-ohjelma

Elämänote oli VALLI ry:n ja Ikäinstituutin yhdessä koordinoima ikäihmisten osallisuuden lisäämiseen tähtäävä ohjelma (2018 – 2021). Ohjelmassa mukana olevien hankkeiden yhteisenä tavoitteena oli tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa.

Elämänote-ohjelmassa oli mukana yhteensä 20 hanketta, jotka tukevat toiminnallaan haastavissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja osallisuutta. Hankkeiden toiminta-alue kattoi 80 paikkakuntaa eri puolilla Suomea. Mukana oli sekä paikallisia että valtakunnallisia hankkeita.

Hankkeita tuki VALLIn ja Ikäinstituutin yhteinen koordinaatiotiimi, joka tarjosi rakenteet ja sisältöjä hankkeiden tueksi. Koordinaatiotiimin työskentelyn kulmakiviä olivat hankekohtainen mentorointi, koulutus ja valmennus, verkostotyö, yhteiskehittäminen, vaikuttamistyö, arvioiva tutkimus ja viestintä. Työote oli ratkaisukeskeinen ja valmentava, poikkisektorista yhteistyötä vahvistava, verkostojohtamista soveltava ja oppimisverkostoja rakentava.

Elämänote-ohjelma pähkinänkuoressa (PDF)

Elämänote-ohjelman yleisesite: mitä teemme ja miten toimimme.

Elämänote-ohjelmassa tuotetut toimintamallit -kooste (PDF)

Kaikki Elämänote-ohjelmassa tuotetut 47 toimintamallia yksissä kansissa.

TOP