Elämänote-ohjelma

Elämänote on VALLI ry:n ja Ikäinstituutin yhdessä koordinoima ikäihmisten osallisuuden lisäämiseen tähtäävä ohjelma (2018 – 2021). Ohjelmassa mukana olevien hankkeiden yhteisenä tavoitteena on tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa.

Elämänote-ohjelmassa on mukana yhteensä 20 hanketta, jotka tukevat toiminnallaan haastavissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja osallisuutta. Hankkeiden toiminta-alue kattaa 80 paikkakuntaa eri puolilla Suomea. Mukana on sekä paikallisia että valtakunnallisia hankkeita.

Hankkeita tukee VALLIn ja Ikäinstituutin yhteinen koordinaatiotiimi, joka tarjoaa rakenteet ja sisältöjä hankkeiden tueksi. Koordinaatiotiimin työskentelyn kulmakiviä ovat hankekohtainen mentorointi, koulutus ja valmennus, verkostotyö, yhteiskehittäminen, vaikuttamistyö, arvioiva tutkimus ja viestintä. Työote on ratkaisukeskeinen ja valmentava, poikkisektorista yhteistyötä vahvistava, verkostojohtamista soveltava ja oppimisverkostoja rakentava.

Elämänote-ohjelma pähkinänkuoressa (PDF)

Elämänote-ohjelman yleisesite: mitä teemme ja miten toimimme.

Tervetuloa Elämänote-ohjelman hankkeiden toimintamalli-webinaareihin!

Elämänote-verkostossa kokeiltiin ja kehitettiin. Ohjelman 20 hanketta eri puolilta Suomen on koonnut kehittämistyönsä tuloksena yhteensä 47 toimintamallia, jotka tukevat haasteellisessa elämäntilanteessa olevia iäkkäitä. Toimintamallien teemoina ovat mm. iäkkäiden löytäminen ja heidän saamisensa mukaan toimintaan. Erilaiset ryhmätoimintamallit ja materiaalit tarjoavat tiedon ja taidon kautta eväitä arkeen. Lisäksi mukana on toimintamalleja, joissa iäkkäät nostetaan esiin aktiivisina toimijoina.

Elämänote-hankkeet esittelevät toimintamallejaan neljässä 1,5 tunnin mittaisessa webinaarissa, joiden kautta avautuu laaja työkalupakki iäkkäiden parissa toimiville ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Mukana on sekä lähi- että etätoimintoina toteutettavia malleja. Kommentaattoreiksi webinaareihin on saatu alan johtavia asiantuntijoita. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Webinaarien aikataulu, teemat ja ilmoittautumislinkit:

Ke 3.11. klo 9.00-10.30 Löydetyksi tuleminen

Hankkeiden toiminnoista esillä

Kommentaattoreina: Päivi Tiittula, VALLI ry ja Satu Aalto, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

Ilmoittautuminen 27.10. mennessä: Ilmoittautumislinkki

Ke 17.11. klo 9.00-10.30 Helppo osallistua

Hankkeiden toiminnoista esillä

Kommentaattoreina: Jyrki Jyrkämä, prof. emeritus ja Anni Vilkko, dosentti

Ilmoittautuminen 10.11. mennessä: Ilmoittautumislinkki

Ke 1.12. klo 9.00-10.30 Eväitä arkeen

Hankkeiden toiminnoista esillä

Kommentaattoreina: Viveca Hagmark, Folkhälsan ja Anna Haverinen, Kuntaliitto

Ilmoittautuminen 24.11. mennessä: Ilmoittautumislinkki

Ke 15.12. klo 9.00-10.30 Osallistujasta tekijäksi

Hankkeiden toiminnoista esillä

Kommentaattoreina: Anne Porthén, Kansalaisareena ja Anna-Maria Isola, THL

Ilmoittautuminen 8.12. mennessä: Ilmoittautumislinkki

TOP