IKÄTEKNOLOGIAKESKUS

Ikäteknologiakeskus on asiantuntijakeskus, joka edistää ikäihmisten osallisuutta teknologisoituvassa ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Vaikutamme siihen, että iäkkäiden käyttäjien tarpeet huomioidaan palveluiden ja teknologian kehitystyössä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Ikäteknologiakeskus toimii valtakunnallisena riippumattomana asiantuntijana, ja osallistuu yhteiskunnallisen päätöksenteon valmistelutyöhön.

Tuotamme, kokoamme ja välitämme tietoa ikäteknologiasta ja digitalisaatiosta, edistämme alan ammattilaisten yhteistyötä. Koordinoimme ja verkotamme kentän eri toimijoita. Teemme yhteistyötä yli sektorirajojen, myös teknologia-alan kehittäjien ja laitevalmistajien kanssa.

Tuomme ikäihmisten äänen kuuluviin päätöksenteon ja kehittämistyön tueksi. Tuotamme ja välitämme tietoa ikäihmisten kokemuksista, tarpeista ja motivaatiosta teknologiaan ja digitalisaatioon liittyen. Nostamme esiin hyviä ikäteknologiakäytäntöjä ja tuotamme tietoa ikäihmisten kotona asumista tukevista teknologisista ratkaisuista.

TOP