Selvitykset, tutkimukset ja oppaat

Tutustu ikäätyneiden digiosallisuuteen, digitalisaatioon ja digipalveluihin liittyviin selvityksiin ja tutkimuksiin. Sivulla on sekä VALLIn Ikäteknologiakeskuksen omia että muiden tahojen tuottamia selvityksiä. Löydät myös tältä sivulta tietoa ajankohtaisista hankkeista.

Tutustu myös yli 65-vuotiaiden Digiraadin konseptiin Innokylässä. Verkkosivut: Digiosallisuutta vahvistava ikääntyneiden Digiraati.

 

Ikäteknologiakeskuksen omat selvitykset

Vuonna 2023 VALLI ry ja Helsingin yliopisto selvittivät yli tuhannen ikääntyneen kokemuksia digitaalisista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Ikääntyneiden digiosallisuuden kysely pohjautuu valtioneuvoston kanslian tutkimushankkeen ehdotukseen kansalliseksi digiosallisuuden mittaristoehdotukseksi. Tähän pilottikyselyyn vastasi 289 ikääntyvää ja vanhaa ihmistä 56 eri paikkakunnalta.

VALLI ry:n Ikäteknologiakeskus selvitti ikääntyneiden kokemuksia digiosallisuudesta syksyllä 2021.

Yli 2000 vastaajan perusteella koottu selvitys siitä, miten ikäihmiset hoitavat pankkiasioitaan ja miten he kokevat pankkipalvelut vuonna 2020.

Miten ikäihmisten arki toteutuu digitalisoituvassa yhteiskunnassamme vuonna 2019.

Vuonna 2018 lähes 3000 ikäihmistä kertoi, miten he hoitavat pankkiasiointinsa ja miten he kokevat pankkipalvelut.

Vuonna 2017 selvitettiin lähes 900 vastaajan myötä, miten ikäihmiset asioivat internetissä, mitä sähköisiä palveluita he käyttävät sekä millaisia haasteita he kohtaavat.

Poimintoja ulkopuolisista tutkimuksista, raporteista ja selvityksistä

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (2023) tavoitteena oli luoda ajantasainen kuva digipalvelujen vaikutuksista sosiaalija terveydenhuollossa eri toimijoiden näkökulmista.

Digi- ja väestötietoviraston julkaisema julkaisu digitaitosuosituksista 2023. Mitä pitää osata, jotta nyky-yhteiskunnassa pysyy mukana?

Yhteistyö- ja vuoropuhelukanavana mm. kansalaisjärjestöjen ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä toimineen neuvottelukunnan toimintakertomukseen on koottu toiminta kaudella 2020–2023.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan raporttiin (2022) on koottu ehdotus digiosallisuuden mittaristoksi seurannan ja arvioinnin mahdollistamiseksi, digiosallisuuden kansallinen tilannekuva ja digiosallisuutta edistäviä hyviä käytäntöjä.

Digi- ja väestötietoviraston raportissa esitellään neljä skenaariota digitalisaation tulevaisuudesta.

SOSTEn vuonna 2019 julkaisema selvitys (toim. Koskiaho & Saarinen).

Foorumit, hankkeet, verkostot, tuki

TOP