Selvitykset, tutkimukset ja oppaat

Tutustu ikäätyneiden digiosallisuuteen, digitalisaatioon ja digipalveluihin liittyviin selvityksiin ja tutkimuksiin. Sivulla on sekä VALLIn Ikäteknologiakeskuksen omia että muiden tahojen tuottamia selvityksiä. Löydät myös tältä sivulta tietoa ajankohtaisista hankkeista.

 

Ikäteknologiakeskuksen omat selvitykset

VALLI ry:n Ikäteknologiakeskus selvitti ikääntyneiden kokemuksia digiosallisuudesta syksyllä 2021.

Yli 2000 vastaajan perusteella koottu selvitys siitä, miten ikäihmiset hoitavat pankkiasioitaan ja miten he kokevat pankkipalvelut vuonna 2020.

Miten ikäihmisten arki toteutuu digitalisoituvassa yhteiskunnassamme vuonna 2019.

Vuonna 2018 lähes 3000 ikäihmistä kertoi, miten he hoitavat pankkiasiointinsa ja miten he kokevat pankkipalvelut.

Vuonna 2017 selvitettiin lähes 900 vastaajan myötä, miten ikäihmiset asioivat internetissä, mitä sähköisiä palveluita he käyttävät sekä millaisia haasteita he kohtaavat.

Poimintoja ulkopuolisista tutkimuksista

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rarpottiin (2022) on koottu ehdotus digiosallisuuden mittaristoksi seurannan ja arvioinnin mahdollistamiseksi, digiosallisuuden kansallinen tilannekuva ja digiosallisuutta edistäviä hyviä käytäntöjä.

SOSTEn vuonna 2019 julkaisema selvitys (toim. Koskiaho & Saarinen).

Digi- ja väestötietoviraston raportissa esitellään neljä skenaariota digitalisaation tulevaisuudesta.

Foorumit, hankkeet, verkostot, tuki

TOP